• Publicat:
Financiar

România, datorii peste datorii | În primele șapte luni datoria externă totală a crescut cu peste 8 miliarde de euro

România, datorii peste datorii | În primele șapte luni datoria externă totală a crescut cu peste 8 miliarde de euro
În perioada ianuarie - iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8,194 miliarde euro, la 107,6 miliarde euro, informează BNR.

În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 73,331 miliarde euro la 31 iulie 2019 (68,1 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 7,9 la sută față de 31 decembrie 2018, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 34,280 miliarde euro (31,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 9 la sută față de 31 decembrie 2018.

Creșterea datoriei publice directe în primele șapte luni ale anului 2019 a provenit în principal din emisiunile de euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice, în valoare nominală de 5 000 milioane euro, precum și din influența prețurilor titlurilor de valoare emise de administrația publică, în valoare de 2 134 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2019 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 6.025 milioane euro, comparativ cu 4.859 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018; în structură, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 2.069 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 436 milioane euro, balanța veniturilor primare a înregistrat un deficit mai mic cu 720 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 253 milioane euro.

Investițiile directe ale nerezidențilore în România au însumat 2.916 milioane euro (comparativ cu 2.384 milioane euro în perioada ianuarie – iulie 2018), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat 2.102 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 814 milioane euro.

În perioada ianuarie – iulie 2019, datoria externă totală a crescut cu 8.194 milioane euro.Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,6 la sută în perioada ianuarie – iulie 2019, comparativ cu 21,2 la sută în anul 2018. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 iulie 2019 a fost de 5 luni, în comparație cu 4,9 luni la 31 decembrie 2018.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 iulie 2019 a fost de 77,7 la sută, comparativ cu 74,3 la sută la 31 decembrie 2018.

 

Inchide