Parlamentul trebuie să se pronunțe în 30 de zile legat de referendum – revizuirea Constituției

Redactor:
Gândul
Punctul de vedere al Parlamentului asupra inițierii referendumului de către președinte se exprimă în cel mult 30 de zile calendaristice de la solicitare, consultarea Legislativului fiind considerată îndeplinită dacă nu se respectă acest termen, potrivit proiectului de modificare a Constituției.
Punctul de vedere al Parlamentului asupra inițierii referendumului de către președinte se exprimă în cel mult 30 de zile calendaristice de la solicitare, consultarea Legislativului fiind considerată îndeplinită dacă nu se respectă acest termen, potrivit proiectului de modificare a Constituției.

Punctul de vedere al Parlamentului asupra inițieriireferendumului de către președinte se exprimă în cel mult 30 dezile calendaristice de la solicitare, consultarea Legislativuluifiind considerată îndeplinită dacă nu se respectă acest termen,potrivit proiectului de modificare a Constituției.

Potrivit articolului 90 din proiect, alineat (1), președinteleRomâniei, după consultarea Parlamentului, poate cere poporuluisă-și exprime, prin referendum, voința cu privire la probleme deinteres național.

„(2) Problemele care se supun referendumului și datadesfășurării acestuia se stabilesc de Președintele României, prindecret. (3) Punctul de vedere al Parlamentului asupra inițieriireferendumului de către Președintele României se exprimă, printr-ohotărâre adoptată de Parlament, cu votul majorității membrilorprezenți, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de lasolicitarea Președintelui. (4) Dacă hotărârea Parlamentului nu esteadoptată în termenul prevăzut la alineatul (3), procedura deconsultare a Parlamentului se consideră îndeplinită, iarPreședintele României poate emite
decretul privind organizarea referendumului”, se mai arată înarticolul 90 al proiectului.

Cristian Fierbințeanu,[email protected]

Inchide