Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la OUG privind transportul de persoane

Redactor:
Diana Grigore
Avocatul Poporului a sesizat CCR cu privire la OUG privind transportul de persoane
Avocatul Poporului, Renate Weber, a sesizat CCR cu privire la Orodnanța de urgență a Guvernului privind transportul de persoane, care prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice. Avocatul poporului susține că OUG denaturează trăsătura de stat social din Constituție.

„Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51 din 28.06.2019. (….) Critica de neconstituționalitate intrinsecă-Avocatul Poporului a subliniat că eliminarea serviciilor de transport rutier județean de persoane, contra cost, din sfera serviciilor publice, pe calea unei ordonanțe de urgență, echivalează cu renunțarea statului la una din trăsăturile sale fundamentale și anume statul social, precum și la obligația acestuia de a asigura cetățenilor săi un nivel de trai decent, având implicații, în cascadă, asupra întregului cadru de reglementare referitor la actele normative cu caracter social și bazate pe solidaritatea socială. În aceste condiții, în care statul, prin autoritățile sale, nu se implică concret în stabilirea unor criterii care să permită echilibrul între interesele private ale operatorilor economici și interesul public determinat de asigurarea transportului rutier de persoane în toate localitățile, noțiunea de stat social, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile omului reprezintă valori supreme, devine un deziderat golit de conținut. Mai mult, lipsa unei rețele de transport între localitățile interjudețene poate aduce atingeri circulației în siguranță a persoanelor pe drumurile publice, cu repercusiuni grave în planul respectării de către stat a obligației constituționale de garantare a dreptului la viață, precum și a dreptului la integritate fizică și psihică”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Avocatul Poporului.

Avocatul Poporului subliniază că adoptarea OUG încalcă dispozițiile Constituției privind voința Parlamentului.

„Sub aspectul criticii de neconstituționalitate extrinsecă, Avocatul Poporului a reținut că adoptarea ordonanței de urgență analizate încalcă dispozițiile art. 61 alin. (1) din Constituția României, conform cărora -Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unică autoritate legiuitoare a țării-, precum și principiul separației puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constituție, texte constituționale care stabilesc interdicția alterării sau contracarării voinței exprimate prin adoptarea unei legi de către Parlament. La sfârșitul lunii decembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea nr. 328/2018 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, întărind regimul juridic al transportului public județean de persoane și oferind mai multe garanții care să satisfacă interesul public; prin aceeasi lege a fost corelat dreptul pozitiv cu dreptul Uniunii Europene”, se mai arată în comunicatul de presă remis MEDIAFAX.

În opinia Avocatului Poporului, „transporturile rutiere de persoane sunt și trebuie să rămână în continuare servicii publice pana când Parlamentul, ca unica autoritate legiuitoare își va asuma responsabilitatea unei schimbări de paradigmă în ceea ce privește obligația statului de a asigura transportul rutier județean de persoane, organizat ca serviciu public”.

Totodată, Renate Weber precizează că „statul, în cursul existenței sale, poate opta pentru diverse modele de securitate socială, de la o intervenție minimală la una maximală, dar nu poate renunța la funcția sa socială. Obligația constituțională impusă prin art. 1 alin. (3) este aceea de a interveni în favoarea cetățeanului, deci acest text constituțional obligă la o atitudine pozitivă, la o acțiune din partea statului”.

„Avocatul Poporului consideră ca prin eliminarea expresă a transportului rutier de persoane din sfera serviciilor publice ale statului, O.U.G. 51/2019 afectează satisfacerea nevoilor comunitare ale cetățenilor săi, cu implicații grave în sfera protecției drepturilor unor categorii vulnerabile: elevi, studenți, persoane cu dizabilități și pensionari, dar și a tuturor categoriilor de cetățeni din comunitățile izolate”, mai transmite instituția.

Guvernul a adoptat în luna iunie Ordonanța de urgență nr. 51/2019, privind transportul de persoane, care prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice.

Inchide