INS: Peste jumătate dintre gospodăriile din România dețin un calculator cu acces la Internet

Redactor:
Emil Popescu
INS: Peste jumătate dintre gospodăriile din România dețin un calculator cu acces la Internet
Peste jumătate dintre gospodăriile din România dețin un calculator cu acces la Internet, iar dintre acestea peste 70% sunt în mediul urban, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Peste jumătate dintre gospodăriile din România dețin un calculator cu acces la Internet, iar dintre acestea peste 70% sunt în mediul urban, potrivit datelor anunțate joi de Institutul Național de Statistică (INS).

Astfel, conform rezultatelor anchetei privind accesul populației la tehnologia informațiilor și comunicațiilor în gospodării, în acest an 55,8% din totalul gospodăriilor din România dețin un calculator acasă.

„În funcție de mediul de rezidență s-au înregistrat diferențe în ceea ce privește dotarea gospodăriilor cu calculator. Astfel, dacă dintre gospodăriile din mediul urban 69,8% sunt dotate cu calculator acasă, în rândul gospodăriilor din mediul rural proporția acestora este de numai 37,5%”, arată INS, într-un comunicat.

În profil teritorial nu se remarcă diferențe mari între regiuni, ponderea acestora situându-se între 50% și 60% din totalul fiecărei regiuni, cu excepția București-Ilfov, unde aproape trei sferturi dintre gospodării au în dotare calculatoare (74,3%). Cele mai mici proporții s-au înregistrat în regiunile Sud Muntenia (49,6%), Nord-Est (50,3%) și Centru (51,3%).

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, 60,3% au folosit vreodată un calculator.

Incidența utilizării calculatoarelor prezintă diferențieri, sub influența caracteristicilor persoanelor, în principal sexul și vârsta.

Proporția bărbaților utilizatori de calculatoare este puțin mai mare decât cea a femeilor: 61,8%, față de 58,8%.

Vârsta persoanelor își pune „amprenta” asupra folosirii calculatoarelor, în sensul diminuării continue a ponderii utilizatorilor o dată cu înaintarea spre grupele de vârstă superioare. De exemplu, calculatorul este utilizat de 86,9% dintre tinerii de 16 – 24 ani, de mai mult de jumătate (54%) dintre persoanele de 45 – 54 ani și doar de 16,8% dintre persoanele de 65 – 74 ani. Persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani sunt de asemenea mari utilizatori ai calculatorului (78,9%).

În ceea ce privește accesul la Internet, INS a constatat că puțin peste jumătate dintre gospodării (52,9%) au acest serviciu, majoritatea (73,2%) dintre acestea concentrându-se în mediul urban.

În profil teritorial, conectarea la Internet a fost mai răspândită printre gospodăriile din regiunea București-Ilfov (72,5% dintre gospodării aveau acces la Internet de acasă), urmată de regiunile Vest, Nord-Vest (58,3% respectiv 56,9%), Sud-Est (51,2%) și Centru (49,5%). Cele mai mici ponderi ale gospodăriilor cu conectare la Internet se află în Nord-Est (45,7%) și Sud Muntenia (47,2%).

Tipurile de conexiune folosite la accesarea Internetului de acasă sunt în proporție de 95,3% broadband (de bandă largă) fixe, urmate la mare distanță de cele broadband mobile (11,6%) și de conexiunile narrowband (7,4%). Conexiunea prin cablu fix se întâlnește la 83,7% dintre gospodării, în timp ce conexiunea DSL este utilizată de 15,7% dintre gospodării.

Cele mai multe gospodării care au optat pentru conexiunile broadband fixe la Internet, în anul 2013, provin din regiunile București-Ilfov (16%), Nord-Vest (13,8%) și Nord-Est (13,7%). Prin intermediul conexiunilor broadband mobile s-au conectat mai frecvent gospodăriile din București-Ilfov (18,6%) și Sud-Vest Oltenia (15,9%).

Din totalul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 ani, proporția celor care au folosit vreodată Internetul a fost de 57,9%. Dorința de a avea acces la informații se regăsește atât la bărbați (59,7%), cât și la femei (56,2%), acestea din urmă înregistrând o pondere ușor mai mică decât bărbații în ceea ce privește utilizarea Internetului.

„Majoritatea persoanelor sunt utilizatori curenți, 86,5% dintre persoanele de 16-74 ani apelând Internetul în ultimele 3 luni anterioare anchetei, dintre care 64,7% folosesc acest instrument cu frecvență zilnică sau aproape zilnică, iar 26,5% cu frecvență săptămânală. Dintre bărbații cu vârste cuprinse între 16-24 ani, 76,6% au folosit Internetul zilnic sau aproape zilnic, comparativ cu 81,1% dintre femeile din aceeași grupă de vârstă. La grupa de vârstă 55-64 ani, situația se inversează, diferența dintre femei și bărbați în ceea ce privește utilizarea Internetului zilnic sau aproape zilnic este de 6,6 puncte procentuale (42,8% la femei, iar la bărbați 49,4%)”, potrivit Statisticii.

Cele mai folosite dispozitive pentru accesarea Internetului au fost telefonul mobil (61,8%), urmat la distanță de computerele portabile (47,5%). Ponderea bărbaților care au accesat Internetul cu ajutorul telefonului mobil a fost ușor mai mare decât a femeilor (64,0% față de 59,3%).

Din analiza distribuției după nivelul de instruire se constată că majoritatea persoanelor care accesează Internetul cu ajutorul telefonului mobil sunt de nivel mediu de instruire (49,1%), iar cei care folosesc computerul portabil ca dispozitiv pentru accesarea Internetului sunt persoanele cu nivel de instruire superior (48,1%).

Proporția în care Internetul a fost accesat printr-un dispozitiv portabil în afara casei de către persoanele în vârstă de 16-74 ani care au folosit Internetul în ultimele 3 luni anterioare anchetei a fost în favoarea persoanelor din mediul urban – 32,4%, față de 28% în mediul rural.

De asemenea, utilizatorii care folosesc dispozitive pentru accesarea Internetului din mediul urban au avut un ușor avans față de cei din mediul rural atât la telefoane mobile sau smartphone-uri (62,4% față de 59,9%), cât și la computere portabile (52,8% față de 32,6%).

La nivelul anului 2013, în profil teritorial conectarea la Internet cu ajutorul dispozitivelor a fost mai răspândită în regiunile București-Ilfov (44,3%), Sud Vest Oltenia (37,1%) și Nord-Est (32,1%), iar cea mai redusă pondere în regiunea Vest (22,9%).

Din punct de vedere al rețelelor utilizate pentru accesarea Internetului din alte locuri decât acasă sau locul de muncă, smartphone-ul prin rețea de telefonie mobilă are cea mai ridicată pondere atât pe total (78,2%), cât și pe medii de rezidență (77,2% respectiv 81,2%). Din rândul persoanelor care au folosit computerul portabil, conexiunea cea mai frecvent folosită a fost cea prin rețea wireless (62,5%).

Tags:
Inchide