Ministerul Muncii cere suplimentarea bugetului cu peste 2,7 mil. lei, pentru salarii câștigate în instanță

Ministerul Muncii cere suplimentarea bugetului cu peste 2,7 mil. lei, pentru salarii câștigate în instanță
Publicat: 27/03/2014, 15:52
Actualizat: 22/03/2019, 16:30

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre privind suplimentarea bugetului, la titlul 10 Cheltuieli de personal, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar.

Documentul pus în dezbatere publică prevede suplimentarea bugetului MMFPSPV pe 2014 cu 2.748.000 lei, la capitolul 68.01 „Asigurări și asistență socială”, titlul 10 „Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinație în bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Suma reprezintă plata drepturilor salariale din primul trimestru al acestui an, în urma unor hotărâri ale instanței.

„Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanței Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învățământului și cercetării, precum și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013”, se arată în proiectul de act normativ.

În nota de fundamentare a proiectului se precizează că datoriile totale înregistrate de Ministerul Muncii către salariați totalizează 42.577.000 lei, conform titlurilor executorii emise până la 31 decembrie 2013, iar cuantumul total al obligațiilor de plată pentru 2014 este de 10.780.000 lei.

Documentul se află în dezbatere publică până în 4 aprilie.