PF Daniel le-a atras atenția credincioșilor asupra sensului pelerinajului: Este o călătorie cu scop sfânt, nu un exercițiu de mișcare fizică sau o aerisire de promenadă

Redactor:
Gândul
PF Daniel le-a atras atenția credincioșilor asupra sensului pelerinajului: Este o călătorie cu scop sfânt, nu un exercițiu de mișcare fizică sau o aerisire de promenadă
PF Daniel le-a vorbit oamenilor veniți pe Dealul Mitropoliei din Capitală, cu ocazia pelerinajului de Florii, atrăgându-le atenția că această călătorie religioasă este o dovadă a credinței și nu trebuie privită ca o plimbare, turism de curiozitate, exercițiu de mișcare fizică pentru o circulație mai bună a sângelui sau o simplă aerisire de promenadă.

PF Daniel le-a vorbit oamenilor veniți pe Dealul Mitropoliei dinCapitală, cu ocazia pelerinajului de Florii, atrăgându-le atențiacă această călătorie religioasă este o dovadă a credinței și nutrebuie privită ca o plimbare, turism de curiozitate, exercițiu demișcare fizică pentru o circulație mai bună a sângelui sau o simplăaerisire de promenadă. Mii de oameni au participat, ieri, lapelerinajul închinat Intrării Domnului în Ierusalim, relateazăMediafax.

Pelerinajul a fost reluat în București în 2008, după o pauză deșase decenii, întrerupere dictată de regimul comunist. Acest tip decălătorie religioasă de la biserică la alta cu ocazia uneisărbători speciale a fost reactualizat mai întâi în Moldova, laIași, și în alte orașe ale Moldovei. De trei ani, însă, în toateprotopopiatele din Arhiepiscopia Bucureștilor, oamenii se bucură deacest pelerinaj și binecuvântările lui.

Preoți și oameni cu icoane în mâini au umplut la refuz curteaMănăstirii Radu Vodă. O coloană formată din cei 600 de preoți aicelor trei Protoierii din București și ai celor două din județulIlfov, conduși de Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul,Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost urmată de altaformată din seminariști, măicuțe și mireni unul lângă altulintonând cântări religioase sau mergând în tăcere.

Deși mai devreme calendaristic decât în alți ani, pelerinajuldedicat Floriilor se derulează în același decor verde crud aicrengilor de salcâm și multitudiena culorilor florilor care umplubrațele pelerinilor. Procesiunea se îndreaptă spre CatedralaPatriarhală, trecând pe la Biserica – Paraclis patriarhal „SfântulSpiridon Nou” și pe la Biserica „Sfânta Ecaterina”, paraclisulFacultății de Teologie Ortodoxă din București. Pelerinii au ajunsla Catedrala Patriarhală sâmbătă, în jurul orelor 17.30, fiindîntâmpinați de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul BisericiiOrtodoxe Române, alături de care s-au aflat Preasfințitul Mihail,Episcopul Australiei și Noii Zeelande, Preasfințitul CiprianCâmpineanul, Episcop Vicar Patriarhal și Preasfințitul VarlaamPloieșteanul, Episcop Vicar Patriarhal, și slujitorii CatedraleiPatriarhale.

Patriarhul României le-a vorbit miilor de credincioși veniți peDealul Mitropoliei, din fața Reședinței Patriarhale, despreimportanța și sensul pelerinajului creștin: „Pelerinajul este ocălătorie sfântă cu scop sfânt. Nu este o călătorie de plimbare, nueste un turism de curiozitate, nu este un exercițiu de mișcarefizică pentru o circulație mai bună a sângelui și nicio simplăaerisire de promenadă. Pelerinajul de Florii este o călătorie cuscop de căutare a sfințeniei. Pelerinajul are totdeauna ca scopcăutarea sfințeniei din locurile sfinte, biblice”. De asemenea,Preafericirea Sa a subliniat faptul că pelerinajul este omărturisire a credinței.

Pelerinajul de Florii îi pregătește pe credincioși pentru a înaintaspre Sfintele Paști, este un îndemn la meditație la trecereanoastră prin viață și prin lume. Pelerinajul are loc dupăîncheierea Postului de patruzeci de zile.

Prefericirea Sa i-a binecuvântat pe credincioșii adunați laCatedrală, care au primit iconițe sfințite și câte o cărticicăconținând cuvântul Preafericiri Sale, „Înțelesul și folosulpelerinajului de Forii”, și i-a numit „prieteni ai luiHristos”.

Inchide