AEP vrea ca actele medicale pentru urna specială să fie gratuite. „Prevederea din Legea nr. 95/2006 este de natură să intre în contradicție cu principiul universalității dreptului de vot”

AEP vrea ca actele medicale pentru urna specială să fie gratuite. „Prevederea din Legea nr. 95/2006 este de natură să intre în contradicție cu principiul universalității dreptului de vot”
Urna specială poate fi trimisă la persoanele bolnave, în stare de invaliditate, internate sau în arest, dacă se indeplinesc condițiile legale / Sursa: Mediafax Foto
Publicat: 22/09/2020, 19:21

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a solicitat Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să faciliteze eliberarea cu titlu gratuit a actelor medicale necesare alegătorilor care îndeplinesc condiţiile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale din anul 2020, a transmis instituția, marți, printr-un comunicat de presă.

Conform documentului transmis, demersul AEP vine în contextul în care, potrivit dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea eliberării unor acte medicale care atestă starea de sănătate este suportată de asigurat.

„AEP apreciază că această prevedere din Legea nr. 95/2006 este de natură să intre în contradicție cu principiul universalității dreptului de vot, putând restricționa accesul la vot, motiv pentru care solicită intervenția Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate”, se arată în document.

Care e termenul pentru depunerea cererilor pentru urna mobilă

Alegătorii care nu își pot ajunge la secțiile de votare la alegerile din 27 septembrie din cauză de boală sau invaliditate, dacă sunt internați în spitale, cămine pentru persoane vârstnice ori alte aşezăminte sociale, publice sau private, precum și persoanele private de libertate care nu și-au pierdut drepturile electorale pot vota prin intermediul urnei speciale, dacă responsabilii biroului electoral de circumscripție apreciază, din documentele anexate cererii, că aceste persoane nu se pot deplasa.

Cetățenii din aceste categorii pot depune cereri pentru deplasarea urnei speciale, cereri la care trebuie să anexeze orice acte medicale sau alte acte oficiale, din care să să se poată stabili lipsa posibilității de autodeplasare a alegătorului, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”. Mențiunea este inclusă în Hotărârea Biroului Electoral Central privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale, datată luni, 7 septembrie.

Cererile se pot depune prin intermediul altei persoane, în 26 septembrie, între orele 18:00 – 20:00, la secția de votare la care este arondat imobilul unde se solicită urna specială. Cererile pot fi depuse după termenul precizat, în situația în care boala sau invaliditatea survin ulterior.

Potrivit ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, echipa care se va deplasa la solicitările pentru urna specială, care va avea echipament, mască, mănuși, dezinfectant, va merge întâi la cei care au solicitat urna mobilă care au o patologie non-COVID. Urmează secundar cei care se află în carantină, apoi cei care se află în izolare, pentru patologie COVID-19.

Argumentele AEP pentru gratuitate

În sprijinul solicitării privind gratuitatea eliberării actelor medicale, AEP aduce următoarele argumente:

  • „În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) și art. 5 alin. (1) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale și consiliile județene, primarii și președinții consiliilor județene se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, alegătorii exercitând drepturile electorale fără privilegii și fără discriminări.
  • Instrumentele juridice internaţionale, precum şi prevederile legii fundamentale instituie universalitatea votului în ideea că votul nu poate fi restrâns pe criterii de ereditate, de avere sau pe criterii capacitare. În aceeași ordine de idei, în interpretarea standardului menţionat, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa promovează ideea că toți alegătorii, inclusiv persoanele cu dizabilități, ar trebui să aibă acces eficient și ușor la secțiile de votare sau la proceduri de vot alternative.
  • Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, președintele biroului electoral al secției de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puțin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea, în conformitate cu dispozițiile art. 91 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, art. 6 alin. (4) din Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 81/2020 privind aplicarea unitară a unor prevederi legale în materia exercitării dreptului de vot la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, republicată, stabilește că respectivele cereri pot fi depuse prin intermediul oricărei persoane.
  • În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 19 şi 20 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, votul prin intermediul urnei speciale este o metodă de vot aflată inclusiv la îndemâna alegătorilor izolaţi şi carantinaţi, precum şi a celor internaţi în unităţi sanitare COVID-19”.
Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult