Cadoul de Paște al Ministerului Transporturilor pentru constructori. Cu cât se va scumpi kilometrul de autostradă – noile standarde de cost. PROIECT

Cadoul de Paște al Ministerului Transporturilor pentru constructori. Cu cât se va scumpi kilometrul de autostradă - noile standarde de cost. PROIECT
Publicat: 06/04/2018, 18:40

Viitorul normativ modifică standardele de cost stabilite prin HG 1394/2010 și introduce inclusiv majorări ale cotelor pentru consultanță, asistență tehnică și proiectare, care vor urca până la 5% din valoarea lucrărilor de infrastructură rutieră.

În plus, dacă în 2010 standardele de cost erau exprimate la cursul de 4,20 lei/euro, acum vor fi exprimate la cursul de 4,55 lei/euro, ceea ce înseamnă că în moneda națională noile prețuri sunt semnificativ mai mari.

MEDIAFAX prezintă, în continuare, standardele de cost pentru marile lucrări de infrastructură:
– kilometrul de autostradă construită în zona de șes va costa 4,28 milioane de euro (19,4 milioane de lei la cursul 4,55 lei/euro), față de 3,82 milioane de euro (15,9 milioane de lei la cursul 4,20 lei/euro) în 2010;
– kilometrul de autostradă construită în zona de deal va costa 5,60 milioane de euro (25,5 milioane de lei), față de 4,98 milioane de euro (20,9 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de autostradă construită în zona de munte va costa 6,74 milioane de euro (30,7 milioane de lei), față de 5,99 milioane de euro (25,1 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de drum național nou va costa 1,40 milioane de euro (6,3 milioane de lei), față de 1,27 milioane de euro (5,3 milioane de lei) în 2010;
– kilometrul de tunel rutier va costa 31,04 milioane de euro (141,2 milioane de lei), față de 27,5 milioane de euro (115,5 milioane de lei) în 2010;
– metrul pătrat de pod/viaduct va costa între 1.228 și 1.385 de euro, preț aproximativ egal – exprimat în euro – cu cel din 2010. Exprimat în lei, acest preț crește de la 5.157, respectiv 5.817 lei/mp în 2010 la 5.587, respectiv 6.301 lei/mp în 2018, pe fondul diferenței de curs valutar introdusă prin proiectul normativ actual.

Potrivit Ministerului Transporturilor, necesitatea actualizării standardelor de cost se fundamentează pe următoarele aspecte:
– Revizuirea unor norme, normative și standarde (de exemplu Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții – indicativ NP 074/2015, Cod de proiectare seismică – indicativ P 100/1-2013, Normativ privind mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice privind proiectarea, prepararea și punerea în operă – indicativ AND 605/2016, etc.);
– Modificări ale legislației privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice – Hotărârea Guvernului nr. 907/2016;
– Modificări ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcții (modificată á¹£i completată în 2015 și 2016);
– Modificări ale cerințelor din Legea Mediului, completată în anul 2010 spre exemplu cu Ordinele M.M.P. nr. 19 á¹£i nr. 135 prin care se prevăd realizarea studiului de biodiversitate, evaluarea adecvată și evaluarea impactului asupra mediului, etc.

„Considerăm necesară revizuirea standardelor de cost stabilite în anul 2010 și propunem creșterea procentului aplicat lucrărilor de construcții-montaj la cota de aproximativ 3% pentru consultanță (față de 1%), 5% la proiectare (față de 3%) și 2% pentru asistența tehnică (față de 1,5%). În privința prețurilor unitare propunem actualizarea acestora cu indicele de cost în construcții ingineresti publicat de către Institutul Național de Statistică, pentru perioada 2010 (baza standardelor de cost aprobate) și 2017, respectiv 122, reprezentând o creștere de 22%”, argumentează inițiatorii proiectului normativ.