Câte magazine Mega Image sunt în București, pe kilometru pătrat

Redactor:
Clarice Dinu
Câte magazine Mega Image sunt în București, pe kilometru pătrat
Detalii pe Gândul

Lanțul de super­mar­­­keturi și ma­ga­zi­ne de proximitate Mega Image deține doar în Bu­­curești 430 dintre ce­le aproa­pe 600 de uni­tăți, aco­perind ast­fel toa­te car­­tierele dor­mi­tor, zo­ne­le de birouri și chiar și dez­voltările rezi­den­țiale noi. La o supra­fa­ță de 230 kilo­metri pătrați, Mega Image are în medie două ma­ga­zine per kilo­metru pătrat, conform unor calcule jurnalistice efectuate de ZF.

Retailerul care a devenit cel mai im­portant chiriaș de la parterul blo­cu­rilor din Capitală are în medie două ma­gazine pe kilometru pătrat. Există însă zone unde există 4-5 unități pe câteva sute de metri pătrați.

Citește continuarea pe Ziarul Financiar

Inchide