Cum ajungi să lucrezi la BNR pe un post de economist

Redactor:
Corina Vârlan
Cum ajungi să lucrezi la BNR pe un post de economist
Banca Națională a României (BNR) scoate la concurs în această perioadă două posturi de economist la Direcția Studii Economice - Serviciul Studii, din sediul său central.

Banca Națională a României (BNR) scoate la concurs două posturi de economist la Direcția Studii Economice – Serviciul Studii, din sediul său central. Persoanele interesate de obținerea unui astfel de loc de muncă se pot înscrie în concurs până miercuri, 3 aprilie.

Detaliile complete legate de condițiile de participare la concurs au fost publicate pe site-ul oficial al Băncii.

Ce fel de candidați caută BNR

Cei care vor să se înscrie pentru a obține una dintre cele două funcții de economist trebuie să aibă o licență în științe economice și un master în finanțe, potrivit anunțului publicat pe site-ul BNR.

Un doctorat în științe economice, fie el finalizat sau în derulare, va reprezenta un avantaj pentru cei care vor să devină economiști al Băncii.

Pentru a obține acest loc de muncă, persoanele interesate trebuie să aibă cunoștințe de macroeconomie, de econometrie și de statistică teoretică și economică.

Ei trebuie cunoască limba engleză și să știe, de asemenea, să utilizeze programele pachetului Microsoft Office și software-ul de statistică EViews, folosit pentru analiză econometrică.

În ce constă concursul

Concursul, care va avea loc pe data de 9 aprilie, va fi alcătuit din trei probe – un test profesional, o testare psihologică la care se va adăuga un interviu de selecție și un interviu profesional.

Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 pentru a promova testul profesional și interviul profesional.

În cadrul testării psihologice se va realiza „testarea candidaților prin prisma cerințelor psiho-comportamentale rezultate din fișa postului pentru care candidează”, iar în cadrul interviului de selecție vor fi analizate, printre altele, „motivația candidatului” și „percepția candidatului cu privire la activitatea pe care o va desfășura”.

Cu ce se vor ocupa economiștii selectați prin concurs

Candidații selectați pentru ocuparea acestor posturi vor contribui la realizarea prognozelor pe termen scurt ale inflației și ale produsului intern brut, vor redacta diverse analize care vor fi incluse în publicațiile Băncii și vor lucra la analize și la proiecții care vor fi solicitate, în cadrul exercițiilor de prognoză bianuală, de către reprezentanții Băncii Centrale Europene.

Alte atribuții pe care le vor îndeplini cei doi economiști aleși prin concurs vor fi acelea de pregătire a unor materiale sau de furnizare a unor informații statistice, atât către instituții financiare internaționale, cât și către reprezentanții băncilor centrale sau agențiilor de rating.

Inchide