Clienții băncilor care vor să beneficieze de amânarea ratelor în 2021 trebuie să îndeplinească noi condiții/ Care este termenul limită pentru depunerea solicitărilor

Redactor:
Gilda Popa
Clienții băncilor care vor să beneficieze de amânarea ratelor în 2021 trebuie să îndeplinească noi condiții/ Care este termenul limită pentru depunerea solicitărilor

Amânarea ratelor la bănci poate fi prelungită de la 1 ianuarie 2021 cu până la nouă luni, dar clienții băncilor care doresc să beneficieze de această facilitate trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Ministerul Finanțelor a publicat miercuri, 30 decembrie, proiectul de ordonanță care prevede posibilitatea suspendării ratelor bancare pentru persoanele care declară, pe propria răspundere, că veniturile le-au scăzut cu minimum 25% în ultimele 3 luni anterioare solicitării, în raport cu perioada similară din anii 2019/2020.

În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să nu se afle în insolvență la momentul solicitării suspendării plății creditelor, potrivit proiectului legislativ.

Solicitările pentru suspendarea plății obligațiilor pot fi transmise creditorului până la dată de 15 martie 2021, acesta urmând a efectua analiza și emite decizia până cel târziu la 31 martie 2021.

Soldul total al creditelor pentru care plata ratelor a fost amânată în 2020 se ridică la 42,9 miliarde lei

Soldul total al creditelor pentru care au fost aprobate solicitări de amânare la plată până la finalul lunii septembrie 2020, în contextul epidemiei COVID-19, se ridică la 42,9 miliarde de lei și au fost acordate unui număr de aproximativ 558.000 de debitori, cuantumul acestor credite reprezentând 14,7% din totalul creditelor acordate de către sectorul bancar. Din totalul de 42,9 miliarde de lei reprezentând creditele amânate prin moratoriul legislativ și cele non-legislative, 32,4 miliarde de lei reprezintă sumele amânate prin moratoriul legislativ și 10,5 miliarde de lei prin moratoriile non-legislative”, se arată în Nota de Fundamentare a proiectului de ordonanță.

Premierul Florin Cîțu declara, zilele trecute, că Executivul este foarte aproape de o soluție agreată cu băncile

“Am avut discuţii în toată această perioadă referitor la amânarea ratelor la bănci. Știți că există o decizie a EBA prin care amânarea se poate acorda pe nouă luni. În acest moment am găsit o soluţie prin care vom putea prelungi pentru anumite categorii această facilitate. Sper în zilele următoare să avem detaliile. Ne apropiem de o soluţie care să permită celor au fost și sunt încă afectaţi de această criză să poată să beneficieze de această facilitate”, a declarat Florin Cîțu zilele trecute.

Astfel, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori cu modificările și completările ulterioare, s-a creat posibilitatea ca debitorii, persoane fizice sau juridice, să poată solicita suspendarea plății ratelor scadente aferente împrumuturilor reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, se mai explică în Nota de Fundamentare. De prevederile ordonanţei de urgenţă au beneficiat debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, anterior intrării în vigoare a actului normativ.

Facilitatea a putut fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrau restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României sau debitorii au efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.

Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare. Capitalul astfel majorat se plăteşte eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.

Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare reprezintă o creanţă distinctă şi independentă

Prin excepție, mai explică reprezentanții Ministerului Finanțelor, pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobânda aferentă perioadei de suspendare se calculează potrivit prevederilor contractului de credit şi reprezintă o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit. La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare. Statul român garantează în procent de 100% dobânda aferentă perioadei de suspendare pentru creditele ipotecare contractate de persoanele fizice.

Miniserul Finanțelor: Condițiile de selecție actuale pentru firme și populație trebuie menținute și nu trebuie adăugate altele noi care ar crea un regim diferențiat

În lipsa moratoriilor și a măsurilor de suspendare a clasificării ca neperformante a creditelor care fac obiectul moratoriilor, soldul creditelor neperformante asociate sectorului real ar fi fost mai mare cu circa 5 miliarde lei (la septembrie 2020), reprezentând un volum adițional de 38 la sută din soldul total de credite neperformante consemnat în septembrie. Rata creditelor neperformante ar fi fost mai mare cu 4,4 puncte procentuale în cazul companiilor nefinanciare, respectiv cu 0,8 în cazul populației decât cea consemnată în prezent, se mai menționează în Nota de Fundamentare.

Principalele modificări aduse de noul act normativ în raport cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2020

Prin actul normativ de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori sunt aduse următoarele modificări:

  • Crearea posibilității de a solicita suspendarea plății ratelor de capital, dobânzilor și comisioanelor pentru o perioadă de maximum 9 luni atât pentru creditele pentru care s-a obținut deja suspendarea obligatiilor de plată, cât și pentru cele pentru care nu s-a aplicat această facilitate,
  • Perioada maximă de 9 luni include și perioada pentru care au fost suspendate creditele în baza moratoriului legislativ sau a unui moratoriu non-legislativ, sau in ambele cazuri,
  • Solicitarile pentru suspendarea platii obligatiilor pot fi transmise creditorului pana la data de 15 martie 2021, acesta urmand a efectua analiza si emite decizia pana cel tarziu la 31 martie 2021,
  • Beneficiază de aceste facilitati debitorii care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv, si care nu inregistreaza restante la data solicitarii.
  • Debitorii trebuie sa declare pe propria raspundere scaderea veniturilor/a incasarilor cu minim 25% din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020
  • Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata potrivit dispozitiilor art. I. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare,
  • În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonante de urgenta MF elaborează normele de aplicare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Modificarea modelulului convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  • Ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

GÂNDUL.RO publică, integral, textul proiectului de ordonanță publicat miercuri, 30 decembrie pe site-ul Ministerului Finanțelor, care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 30 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, acordate debitorilor de către creditori până la data de 30 martie 2020 se suspendă la cererea debitorului pentru o perioada cuprinsa intre minim 1 luna si maxim 9 luni.”

2. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduce un alineat nou, alin (11) cu următorul cuprins:
“(11) De facilitatea prevazuta la alin. (1) pot beneficia atat debitorii carora le-a fost acordata suspendarea obligatiilor de plata pana la 15 iunie 2020, potrivit legii, si debitorii care au beneficiat de aplicarea unui moratoriu non-legislativ, sau in ambele cazuri, cu conditia ca perioada maxima de suspendare a obligatiilor de plată, care va include, daca este cazul, perioada de suspendare anterioara, sa nu depaseasca cumulat 9 luni, indiferent daca aceste 9 luni cumulate au fost acordate in temeiul unui moratoriu legislativ, a unui moratoriu non-legislativ sau a ambelor cazuri, cat si debitorii care nu au solicitat aceasta suspendare până la 15 iunie 2020, potrivit legii, pentru creditele acordate pana la data de 30 martie 2020. “

3. Alineatele (4) si (5) ale articolul 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(4) De prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază debitorii indicati la art 2 alin 11 care au încheiat un contract pentru obţinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate şi pentru care creditorul nu a declarat scadenţa anticipată, la data de 31 decembrie 2020, inclusiv.
(5) Facilitatea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată doar pentru creditele care nu înregistrează restanţe la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.”

4. Alineatele (1) si (3) ale articolul 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“(1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la data 15 martie 2021, astfel incat creditorul sa fie in situatia de a analiza si emite decizia pana la 31 martie 2021.
(3) Debitorul poate opta prin solicitarea transmisă creditorului să suspende obligaţia de plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor, reprezentând rate de capital, dobânzi şi comisioane, pentru o perioadă de maxim nouă luni.”

5. Dupa articolul 6, se adauga un articol nou, articol 6.1, cu următorul cuprins:
„Art. 61) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor de principal, dobânzilor şi comisioanelor în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) si alin. (11), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) prezinta declaratia pe propria răspundere, cu privire la diminuarea cu minimum 25% a veniturilor sau a încasărilor medii lunare din ultimele 3 luni anterioare solicitarii suspendarii obligatiilor de plata prin raportare la perioada similara din anii 2019/2020 dupa caz, .;
b) nu se află în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.”

Art. II
(1) Pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice pentru care cererea de suspendare a obligatiilor de plata a fost formulată pana la 15 iunie 2020 potrivit legii, cu termen de incheiere a perioadei de amanare anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta suspendarea obligatiilor de plata complementar pana la maxim 9 luni se aplica prin cumularea creantei/restului de creanta aferent/e dobanzilor calculate in prima perioada suspendata potrivit OUG nr. 37/2020 cu creanta aferenta dobanzilor calculate pentru a doua perioada suspendata potrivit dispozitiilor art. I. La creanta astfel rezultata dobanda este 0% si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat in 60 de rate lunare egale incepand cu luna imediat urmatoare incheierii celei de-a doua perioade de amanare. “

(2) Statul român, prin Ministerul Finanţelor , denumit în continuare MF, garantează în procent de 100% plata dobânzii calculate potrivit alin. (1) aferentă creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice.”

Art.III. (1) În aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Finanțelor elaborează norme, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Modificarea modelulului convenţiei de garantare se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. IV. Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

 

 

 

Reacţia curioasă a selecţionerului Coreei de Sud după ce a văzut că a picat cu...
Loredanei Chivu i-au 'PUTREZIT' fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei
FOTO. Adelina Pestrițu, apariție interzisă pe plajele din Egipt, în costum de baie!
A aflat că are iubit și a rămas șocat! Tavi, Clonda, la un pas să...
`De ce revii în România?` Întrebarea jenantă la care Simona Halep a răspuns așa
Ce se întâmplă cu vremea de Florii. Precipitații multe, care vor fi maximele din termometre
Ţara care ar putea impune restricţii persoanelor care nu sunt vaccinate împotriva COVID-19: „Ezitarea dvs....
BANCUL ZILEI – Un tip urât are parte de o partidă grozavă de sex
Este posibil un conflict militar sângeros între România și Ungaria? Cum ar arăta un război...
Loredanei Chivu i-au 'PUTREZIT' fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei
ROMÂNCA născută într-o familie de evrei considerată cea mai TEMUTĂ femeie din lume. Nici Elena...
ULTIMA ORĂ! Nu toţi credincioșii vor putea asista la slujba de Înviere! Purtătorul de cuvânt...
Monica Pop, mesaj INIMAGINABIL în miez de noapte! L-a făcut praf, jigniri fără precedent
Kim Kardashian a rămas perplexă când a văzut mesajul primit după ce a anunțat că...
Cercetarea care schimbă tot: Cei care îşi fac vaccinul cu ARN mesager degeaba. Este informaţia...
Martha Stewart, piele perfectă la 80 de ani. Secretul din rutina ei zilnică ce o...
Concedieri MASIVE. Tarom se pregăteşte să dea afară jumătate dintre angajaţi. 700 de oameni sunt...
Capcana din maşinile şoferilor: Detaliul pe care conducătorii auto îl ignoră zilnic şi le poate...
Inchide