GÂNDUL FINANCIAR | De ce nu își asigură românii locuințele și câți au fost amendați? Răspunsul directorului general al PAID

Publicat: 20/10/2021, 13:50
Actualizat: 20/10/2021, 13:51

Doar unul din cinci români are asigurare obligatorie pentru locuință, așa-numite polițe PAD. Nicoleta Radu, director general al Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), a explicat, la GÂNDUL FINANCIAR, care este cauza unei ponderi atât de scăzute a acoperirii acestor produse și care sunt soluțiile pentru creșterea acesteia.

Gradul de acoperire al poliţelor de asigurare obligatorie a locuinţelor abia atinge 20%, la nivel naţional, după aproape 13 ani de când s-a adoptat legea și la zece ani de când a fost emisă prima poliță.

„Un produs foarte simplu, accesibil, la îndemâna oricui”

„În primii zece ani putem spune că a fost vorba de o activitate de pionierat, a trebuit să aducem la cunoștința publicului despre existența acestei legi, dar iată că nici acum, după 11 ani de când s-a emis prima poliță, oamenii nu cunosc încă conținutul și, și mai grav decât asta, nici autoritățile care ar trebui să aplice această lege nu prea cunosc foarte bine Legea 260”, a spus Nicoleta Radu, GÂNDUL FINANCIAR.

Cu referire pe subiectul strict al asigurărilor, în general există un deficit de informare pe toate palierele, care există în paralel cu un deficit de educație financiară și ambele conduc la o lipsă de interes pe aceste subiecte și evident o lipsă de încredere, consideră directorul general al PAID.

„În ceea ce ne privește, am încercat permanent să comunicăm pe acest subiect, să ducem cât mai aproape de cetățeni mesajele pe care această lege le promovează. Unul dintre mesaje este că oamenii pot fi protejați împotriva a trei dezaste majore de impact pentru români – cutremur, alunecare de teren și inundație – și asta cu un produs foarte simplu, accesibil, la îndemâna oricui. Această lege a fost promulgată (sic!) de Parlament pentru a fi un ajutor atât pentru cetățenii României – și aici sunt inclusiv cetățenii cei mai vulnerabili – dar și perntru autorități, pentru a oferi un ajutor bugetelor locale și centrale în cazul în care s-ar întâmpla un dezastru major”, a spus Nicoleta Radu, la GÂNDUL FIANCIAR.

Procentul este mai redus de cuprindere în zona rurală, unde sunt și multe persoane vulnerabile, crede directorul general al PAID, probabil pentru că accesul la informații și educație financiară este încă și mai scăzut.

„Rolul legii a fost și acela de a asigura și această populație vulnerabilă, cu locuințe mai puțin solide, împotriva acestor dezastre, pentru că în general aceste locuințe mai puțin rezistente nu sunt preluate în niciun tip de asigurare, și atunci statul a venit și a adus acest instrument pentru a crea posibilitatea acestor oameni să aibe și ei o plasă de siguranță împotriva acestor dezastre”, a spus Nicoleta Radu, subliniind că autoritățile locale sunt partenerii PAID și au atribuții în informarea populației și să ia măsuri.

Întrebată despre eventualele amenzi aplicate celor care nu respectă obligația legală, directorul general al PAID a spus că nu are date. „Nu am cum să știu dacă s-au dat amenzi, pentri că în general nu avem asemnea informații, dar cel mai important este că noi nu mizăm neapărat pe aceste amenzi. Noi am vrea , ne-am dori foarte mult ca autoritățile să înceapă cu informarea,pentru că este clar că oamenii nu cunosc această lege, uneori, de ce cele mai multe ori, nici autoritățile nu cunosc exact ce prevede această lege și atunci ar fi poate inutil și poate și nedrept să se înceapă cu amenzile. Primul pas pe care autoritățile ar trebui să îl facă ar fi acela de informare a cetățenilor”, a afirmat Nicoleta Radu.

„Nu are rost să amplificăm volumul de sancțiuni în momentul în care cele actuale nu se aplică și nici nu am vrea să începem cu sancționarea populației”, a conchis Nicoleta Radu

Directorul general al PAID a detaliat la GÂNDUL FINANCIAR pașii pentru obținerea despăgubirilor, precizând ca instituția face demersuri pentru simplificarea procedurii.

Ce spun statisticile

Conform datelor PAID, la 30 septembrie erau în vigoare 1 826.550 de locuințe asigurate prin polița obligatorie împotriva dezastrelor naturale (PAD). Numărul este în ușoară creștere în septembrie 2021, cu 3,88%, comparativ cu aproape 1,76 milioane de poliţe PAD active la 30 septembrie 2020. La sfârșitul lui 2020 erau active 1,75 milioane de poliţe, în contextulîn care în România sunt aproximativ 9,1 milioane de locuințe înregistrate.

Pe primul loc, în privința ponderii distribuției pe regiuni din total, este Bucureștiul, cu 19,7%, urmat de Transilvania – 21,9% și Muntenia – 18,6%, iar pe ultimul loc, cu 3,1%, este Maramureș.

Potrivit PAID, la sfârşitul lunii septembrie, 74,9% dintre poliţele active din țară erau încheiate în mediul urban şi 25,1% în mediul rural, iar, în funcţie de tipul de locuinţă, 94,9% din poliţele PAD vizează locuinţele de tip A (cu structura de rezistenţă din beton armat, metal sau lemn, cu pereţii exteriori din piatră, cărămidă arsă sau materiale supuse unui tratament termic sau chimic) şi 5,1% locuinţele de tip B (cele cu pereţii exterior din cărămidă nearsă sau material nesupus unui tratament termic sau chimic). Sunt mai multe poliție încheiate la apartamente – 1,09 milioane, față de case – aproximativ 731.000.

Conform datelor PAID, în primele nouă luni din 2021 s-au plătit polițe în valoare totală de 3,04 milioane de lei pentru inundații, cea mai mare sumă, urmată de 903.000 de lei pentru alunecări de teren și 68.500 de lei pentru cutremure.

Polița obligatorie împotriva dezastrelor naturale poate fi contractată direct pe site-ul paidromania.ro, prin intermediul companiilor partenere sau prin brokerii de asigurări. Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID). Aceasta costă costă 20 euro în cazul locuinţelor tip A (suma maximă asigurată 20.000 euro) şi 10 euro pe an în cazul locuinţelor tip B (suma asigurată fiind de 10.000 euro).

Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID) este o societate de asigurare-reasigurare, cu capital privat, formată prin asocierea societăţilor de asigurare pentru încheierea de asigurări obligatorii de locuinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 260/2008.

Cât sunt amenzile

Conform prevederilor legii, PAID administrează sistemul de asigurare obligatorie a locuinţelor, care acoperă trei riscuri de bază specifice României: cutremur, inundaţii şi alunecări de teren.

Potrivit articolului 30 din Legea nr. 260/2008, la art. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii:

  • a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzută la art. 3 alin. (1), cu excepţia cazurilor în care persoanele respective se află în situaţia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 33;
  • b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 10.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.

(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi în normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia, iar în măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege şi aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul C.S.A. în cotă de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.

Articolul 2, alin. (1) prevede că „începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice şi juridice sunt obligate să îşi asigure împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi înregistrate în evidenţele organelor fiscale”, iar articolul 33 stipulează că „pentru primul an, proprietarii de construcţii cu destinaţia de locuinţă sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuinţelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1)”.

În plus, articolul 10 din legea menționată prevede că „persoana care devine proprietară a unei locuinţe neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeaşi locuinţă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate”.

Ce se întâmplă cu clienții City Insurance

De amintit că PAID a anunțat, din septembrie, în contextul retargerii autorizației pentru City Insurance, lider pe alt segment, al polițelor RCA, că asigurarea împotriva dezastrelor naturale rămâne valabilă și permite instrumentarea daunelor, chiar și în situația în care distribuitorul intră în faliment.

În ceea ce privește instrumentarea daunelor, PAID va dispune trimiterea de constatatori spre beneficiari, în situația în care distribuitorul poliței nu va fi în măsură. În acest sens, compania pune la dispoziția publicului numărul scurt 021 9930, apelabil non-stop, din orice rețea.

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina Prundea a debutat în presa regională, la „Evenimentul Zilei de Transilvania”, la finalul anului citeste mai mult