Agenția Națională de Integritate (ANI) lansează trei proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților

Agenția Națională de Integritate (ANI) lansează trei proceduri pentru prevenirea conflictelor de interese și a incompatibilităților
Publicat: 28/01/2020, 14:34

„Procedurile cuprind modalități de identificare a indiciilor privind încălcarea cadrului de integritate, pentru a servi drept ghid pentru prevenirea potențialelor conflicte de interese, respectiv a incompatibilităților, de către personalul din cadrul autorităților publice centrale, inclusiv personalul din cadrul Corpului de Control/Grupului de lucru desemnat în acest sens”, precizează Agenția de Integritate.

Conform sursei citate, documentele au fost elaborate în cadrul proiectului „LINC – Creșterea capacității administrației publice centrale în prevenirea și identificarea cazurilor de conflicte de interese, incompatibilități și averi nejustificate” (cod MySMIS 118 824/cod proiect: SIPOCA 451), implementat de Agenția Națională de Integritate în parteneriat cu Transparency International Romania și pot fi consultate pe pagina de Internet a proiectului LINC, proiect-linc.ro .

„Preluarea și adoptarea procedurilor de către instituțiile și autoritățile publice centrale va contribui la atingerea dezideratelor stabilite prin Obiectivul Specific 5.2 „Îmbunătățirea activității de identificare, sancționare și de prevenire a cazurilor de incompatibilități, conflicte de interese și averi nejustificate (BM2 din MCV)” din Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, corespunzător rezultatului POCA privind „Aplicarea unitară a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică și integritate în autoritățile și instituțiile publice”, precizează ANI.

Cele trei proceduri vor fi prezentate reprezentanților instituțiilor și autorităților publice din administrația publică centrală, în cadrul a trei conferințe care vor avea loc în perioada 29 – 31 ianuarie 2020, la sediul Agenției Naționale de Integritate din bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 15, sector 1, București.

Proiectul LINC este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, Axa Prioritară „Administrație publică și sistem judiciar accesibil și transparent”, Componenta 1 „CP5/2017 Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”, Operațiunea „Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice”.

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase