Anunțul ANI: Actuali sau foști funcționari publici, manageri de spitale și consilieri locali, aflați în incompatibilitate. Este vorba de 17 persoane!

Anunțul ANI: Actuali sau foști funcționari publici, manageri de spitale și consilieri locali, aflați în incompatibilitate. Este vorba de 17 persoane!
Anunțul ANI: Actuali sau foști funcționari publici, manageri de spitale și consilieri locali, aflați în incompatibilitate. Este vorba de 17 persoane!
Publicat: 05/11/2020, 11:01
Actualizat: 05/11/2020, 11:25

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă și averea nejustificată sa a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 17 PERSOANE care dețin sau au deținut funcții publice.

Incompatibilitate, conflict de interese administrativ, avere nejustificată și sesizare la Parchet! 17 persoane sunt vizate pentru fapte prevăzute de legea nr.176/2010, după cum urmează:

1. MOCANU IOAN, FOST FUNCȚIONAR PUBLIC CU STATUT SPECIAL ÎN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CONSTANȚA

AVERE NEJUSTIFICATĂ

Agenția Națională de Integritate a constatat existența unei diferențe nejustificate în cuantum de 562.220 lei (aprox. 141.831 euro), între averea dobândită și veniturile realizate de către MOCANU IOAN, fost funcționar public cu statut special (ofițer de poliție) în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, în perioada exercitării funcției publice.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curții de Apel Constanța, în vederea începerii acțiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite și veniturile realizate în perioada exercitării funcției publice de către MOCANU IOAN.

2. BUTNARU MARIAN, FOST CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI MEDGIDIA, JUDEȚUL CONSTANȚA

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 martie 2018 – 02 mai 2019, societatea comercială al cărei administrator este soția persoanei evaluate, iar fiul și fiica acesteia dețin calitatea de asociaţi, a încheiat în calitate de prestator, un număr de 6 contracte de prestări de servicii cu Spitalul Municipal Medgidia (în calitate de achizitor),în valoare totală de aproximativ 1.365.704 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

3. DERMENGIU MELANIA, FOST CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI GHIMBAV, JUDEȚUL BRAȘOV

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local din data de 30 august 2017, în baza căreia între UAT Oraș Ghimbav, în calitate de instituție finanțatoare și Asociația Sportivă „Cetățenii Ghimbav”, reprezentată de soțul persoanei evaluate, în calitate de președinte, a fost încheiat un contract în valoare de 100.000 lei, privind finanţarea acţiunilor/activităţilor din cadrul unui program de drept privat, înființat în anul 2017 pe raza UAT Oraș Ghimbav.

De asemenea, persoana evaluată a participat la deliberarea și adoptarea altor cinci Hotărâri ale Consiliului Local din perioada 29 martie 2018 – 25 septembrie 2019, privind aprobarea Programului anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, precum și privind aprobarea unui contract de finanţare cu asociația sportivă, în valoare de 170.000 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, cu dispozițiile art. 2, alin. (1) şi art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, precum şi dispozițiile art. 228, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dispoziții legale în vigoare pentru perioada supusă evaluării.

4. NOVĂCESCU DORU, CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI ORAVIȚA, JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 iunie 2016 – 22 iulie 2020, în exercitarea mandatului de consilier local, au fost încheiate două contracte de prestări servicii de pază și un act adițional, între Primăria Orașului Oravița și o societate la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat (până la data de 03.04.2020), precum și funcția de administrator (până la data de 22.07.2020), contracte în executarea cărora s-au emis facturi în valoare de
aproximativ 318.000 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

5. JUDEU ELIZA NOEMI, MANAGERUL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA” BACĂU

SESIZARE PARCHET

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău, cu privire la posibila încălcare de
către JUDEU ELIZA NOEMI, Managerul Teatrului Municipal _„Bacovia”_ Bacău, a dispozițiilor art. 301 din Codul Penal.

În exercitarea funcției de manager interimar/manager al Teatrului Municipal „Bacovia” Bacău, a încheiat 3 contracte de prestări servicii de publicitate (în data de 30 august 2016, respectiv 09 noiembrie 2018) cu o societate în cadrul căreia soțul său deținea la momentul încheierii contractelor calitatea de angajat_,_ ulterior acesta fiind numit în funcția de „director programe”, prin Actul adițional din data de 27 martie 2019 la Contractul individual de muncă din data de 13 martie 2015.

Având în vedere cele de mai sus, rezultă indicii privind săvârșirea infracțiunii de „folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane”, prevăzute de art. 301, alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

6. SENCHETRU DORIN, INSPECTOR ȘEF AJUNCT ÎN CADRUL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ BRAȘOV

INCOMPATIBILITATE

În perioada 2017 – 2018, a exercitat simultan funcția publică de conducere de Inspector Șef Adjunct în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov și cea de expert tehnic judiciar în specializarea judiciară „Protecția muncii”, activitățile desfășurate fiind în legătură atât directă, cât și indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, potrivit fișei postului.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

7. ȘERBAN CRISTINEL, AGENT DE POLIȚIE ÎN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE POLIȚIE A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, SECTORUL 2 POLIȚIE, SECȚIA 9 POLIȚIE

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2016 – 01 aprilie 2018, respectiv 04 iunie 2018 – 14 ianuarie 2019, a exercitat simultan cu calitatea de funcționar public cu statut special și pe cea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul a două societăți comerciale, aflate în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile din fișa postului.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

8. GHODSI MAHBOOB ALAM MOHAMMAD, MEDIC ȘEF AL LABORATORULUI DE RADIOLOGIE ȘI IMAGISTICĂ MEDICALĂ DIN CADRUL SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENȚĂ VASLUI

INCOMPATIBILITATE

În perioada 18 mai 2017 – 24 octombrie 2019 a exercitat simultan cu funcția de medic șef de laborator în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, având ca domeniu principal de activitate _„Activităţi de asistenţă medicală specializată – radiologie”._

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

9. STROE MARILENA, FOST ȘEF SECȚIE PSIHIATRIE II ACUȚI ÎN CADRUL SPITALULUI ORĂȘENESC DE PSIHIATRIE VOILA, JUDEȚUL PRAHOVA

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 17 ianuarie 2018, a exercitat simultan atât funcția de medic, şef al secţiei a – II – a – psihiatrie adulţi în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila, cât și pe cea de administrator în cadrul unei societăți comerciale.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 185, alin. (15) coroborate cu dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22.11.2016).

10. IGNAT SIMONICA, FOST ȘEF BIROU RUNOS ŞI FOST MANAGER INTERIMAR AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ

INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 octombrie 2017 – 17 octombrie 2018, a exercitat simultan funcția de Manager interimar al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj Napoca și calitatea de membru al consiliului director la C.A.R. Optim IFN Cluj.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) și art. 178, alin. (4) din Legea nr. 95/2006.

11. FIRU STELA, MANAGER AL SPITALULUI GENERAL CĂI FERATE DROBETA TURNU – SEVERIN, JUDEȚUL MEHEDINȚI

INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 august 2016 – 11 februarie 2020, a exercitat simultan cu funcția de manager al Spitalului General Căi Ferate Drobeta Turnu – Severin și funcțiile de:

– consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mehedinți;

– medic specialist – medicină de familie și administrator în cadrul unei societăți comerciale;

Persoana evaluată a încălcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (1), lit. a) și lit. g) din Legea nr. 95/2006.

12. CIJEVSCHI ION, ȘEF SECȚIE OFTALMOLOGIE ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC CĂI FERATE IAȘI

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 noiembrie 2016 – 20 ianuarie 2020 a exercitat simultan funcția de șef secție Oftalmologie în cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași și calitatea de administrator în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 185, alin. (15), coroborat cu art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006 (în vigoare începând cu data de 22.11.2016).

13. POLINSCHI MIHAI, DIRECTOR MEDICAL ȘI FOST MANAGER GENERAL INTERIMAR AL SERVICIULUIDE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN  GALAȚI

INCOMPATIBILITATE

În perioada 17 noiembrie 2015 – 03 iulie 2019, a exercitat funcția de manager general interimar al Serviciului de Ambulanță
Județean Galați simultan cu funcția de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase _„__Sf.
Cuv. Parascheva”_ Galați.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 118, alin. (15), lit. a) din Legea nr. 95/2006.

14. POROJNICU CĂTĂLINA, ȘEF SECȚIE DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE DIN
CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 07 martie 2016, a exercitat simultan funcția de șef Secție Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice din cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești și calitatea de persoană fizică autorizată, încălcând astfel dispozițiile
art. 185, alin. (15), coroborat cu art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006.

15. TĂNASE IONEL, FUNCȚIONAR PUBLIC ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI DUMITREȘTI, JUDEȚUL VRANCEA

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 23 noiembrie 2016 exercită simultan funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumitrești, și funcția de administrator financiar (contabil) la Școala Gimnazială ,,Regina Maria” Vintileasca, încălcând astfel dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. (a) din Legea nr. 161/2003.

16. PĂUȘAN RĂZVAN IOAN, FUNCȚIONAR PUBLIC ÎN CADRUL PRIMĂRIEI COMUNEI GÂRBĂU, JUDEȚUL CLUJ

INCOMPATIBILITATE

Începând cu data de 15 septembrie 2016, exercită simultan cu funcția publică de inspector urbanism în cadrul Primăriei Comunei Gârbău, județul Cluj și funcția de inginer proiectant de rezistență construcții civile, industriale și agricole în cadrul unei societăți comerciale, încălcând astfel dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

17. ȘLINCU MARIAN, FUNCȚIONAR PUBLIC ÎN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN SUCEAVA

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 aprilie 2013 – 04 martie 2020, a exercitat simultan cu funcția publică de consilier la Compartimentul cadastru/Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru din cadrul Consiliului Județean Suceava și următoarele funcții:

· în perioada 30 aprilie 2013 – 04 martie 2020, expert tehnic judiciar (specializarea topografie, cadastru și geodezie)

· în perioada 01 decembrie 2014 – 10 decembrie 2019, inginer topograf în cadrul unei societăți comerciale

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 94, alin. (2), lit. c) și dispozițiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – _de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris._ ȘERBAN CRISTINEL NU A DEPUS LA DOSARUL DE EVALUARE UN PUNCT DE VEDERE, ÎN EXERCITAREA DREPTULUI LA APĂRARE.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

ART. 70 DIN LEGEA NR. 161/2003, potrivit căruia „Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative”;

ART. 90, ALIN. (1) ȘI ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 161/2003, potrivit căruia_ „__(1) __Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot
încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective.__ (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local”

ART. 94, ALIN. (2), LIT. A) ȘI C) DIN LEGEA NR. 161/2003, potrivit căruia _„__Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:__ __a) în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;__ c__) în cadrul regiilor autonome, societăților reglementate de Legea __nr. 31/1990_ [1]_, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori în alte unități cu scop lucrativ din sectorul public”.

ART. 96, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 161/2003, _potrivit căruia „(1) Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice.
Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.”

ART. 46, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 215/2001, potrivit căruia_ „Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 57 alin. (4^1 ) și art. 101 alin. (3^1 )”;

ART. 2, ALIN. (1) DIN LEGEA NR. 393/2004, _potrivit căruia „Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este
asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc”;

ART. 75, LIT. A) DIN LEGEA NR. 393/2004, potrivit căruia_ „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv […];

ART. 228, ALIN. (1), LIT. A) DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ NR. 57/2019, potrivit căruia_ „(1) Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic
respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv […]”.

ART. 118, ALIN. (15), LIT. A) DIN LEGEA NR. 95/2006,_ potrivit căruia „funcția de manager general este incompatibilă cu: exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical desfășurate în aceeași unitate sanitară cu respectarea programului de lucru prevăzut în contractul de management, fără a afecta buna funcționare a unității respective, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică (…)”

ART. 178, ALIN. (1), LIT. A) ŞI G) DIN LEGEA NR. 95/2006,_ potrivit căruia „(1) Funcția de manager persoană fizică este incompatibilă cu:_ _a) exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literar-artistică, cu respectarea prevederilor lit. b) și alin. (6); […] g) exercitarea funcției de membru în organele de conducere, administrare și control în societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;”

ART. 178, ALIN. (4) DIN LEGEA NR. 95/2006 DIN LEGEA NR. 95/2006,_ potrivit căruia „În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept.”

ART. 185, ALIN. (15) DIN LEGEA NR. 95/2006_, potrivit căruia „Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) și g) referitoare la incompatibilități și ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancțiunea rezilierii contractului de administrare și a plății de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condițiile legii, se aplică și șefilor de secție, de laborator și de serviciu medical din
spitalele publice”.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Inventatorul vaccinului anti-COVID a murit în condiţii misterioase! Descoperire frapantă despre vaccin
Anamaria Prodan a dat-o pe amanta lui Reghe pe mâna interlopilor! IREAL ce a vrut...
FOTO. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Marian Drăgulescu! Larisa s-a dezbrăcat în lanul...
Ficat mărit și gras? EVITĂ 15 alimente care cresc riscul de ciroză
O mai știi pe Irina de la A.S.I.A? Uite cum arată la 42 de ani,...
Gigi Becali și-a mărit averea în pandemie! `A fost de cinci ori mai bine`. Câte...
Ce mașină vei fi obligat să-ți cumperi peste doar 14 ani. Decizia e luată deja,...
Israelul îşi ameninţă adversarii. Ce a transmis premierul Naftali Bennett inamicilor statului
BANCUL ZILEI – Amor nebun cu vecina, din răzbunare!
Ovidiu Hațegan, criticat după Italia – Țara Galilor. Arbitrul român a rămas în picioare la...
Anamaria Prodan a dat-o pe amanta lui Reghe pe mâna interlopilor! IREAL ce a vrut...
Ce declanşează la FEMEI dorinţa de a FACE sex? Răspunsul cercetătorilor este neaşteptat
Vine URGIA. Alertă de cod roşu în Ilfov, Prahova şi Dâmboviţa. Capitala, sub cod portocaliu
Ce trebuia să facă elevii la Evaluarea Națională. Scrie negru pe alb
Vă amintiți de momentul „Basic Instinct”? S-a întâmplat din nou, în direct la TV, iar...
Subiecte Evaluare Națională 2021 Română Edu.ro. Prima probă aduce surprize pentru elevi. Ce subiecte au...
Vaccinare sau închisoare! Lovitură cruntă pentru cei care REFUZĂ vaccinarea. Cine a luat deja decizia
Raport devastator despre PFIZER! Cum sunt afectate femeile? Bomba momentului
S-a prăbuşit City Insurance, cea mai mare companie de RCA! Tot managementul este suspendat, Fondul...
Povestea tânărului din România care şi-a deschis prima afacere căutând-o pe Google. Acum face milioane...