Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale „Referendum gândul.info”

Regulamentul Oficial al Campaniei Promoționale Referendum gândul.info
Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului
Publicat: 17/07/2012, 09:47
Actualizat: 17/07/2012, 09:47

Art. 1. Organizatorul si regulamentul oficial al concursului

Campania promoțională este organizată de S.C. MEDIAFAX GROUP S.A. cu sediul social în București, str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Etaj 6, Camera 42, cu aceeași adresă de corespondență, număr de ordine la Registrul Comerțului J40/6876/2010, cod unic de înregistrare: 27189522, atribut fiscal RO.

Campania promoțională „Referendum gândul.info” se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.

Art. 2. Temeiul legal

Prezentul regulament este în conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonanței de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață. Orice eroare în declararea datelor personale nu atrage răspunderea Organizatorului. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării unor date eronate, care să ducă la imposibilitatea transferului în condiții normale a premiului.

Prin înscrierea la aceasta campanie promoțională, participanții sunt de acord ca informațiile legate de identitatea lor să intre în baza de date a Organizatorului, S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., conform Legii 677/2001, acestea putând fi folosite pentru activitățile sale de marketing și pentru a transmite mesaje cu caracter publicitar. La cererea scrisă a participanților, trimisă la adresa str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, Mun. București, operatorul se obligă să actualizeze sau să șteargă datele personale ale acestora.

Art. 3. Durata campaniei promoționale și aria de desfășurare

Campania promoțională se desfășoară în perioada 16 iulie – 29 iulie 2012. Aria de desfășurare a campaniei este întreg teritoriul României. Tragerea la sorți va avea loc pe data de 30 iulie 2012.

Art. 4. Mărcile și produsele participante

Concursul se desfășoară exclusiv pe internet, pe pagina de Facebook a gândul.info – http://www.facebook.com/gandul.info.

Art. 5. Condiții de participare

La acest concurs poate participa orice persoană fizică, cu domiciliul stabil in România. Prin înscrierea la concurs, participanții acceptă și se supun prevederilor prezentului Regulament. Angajații S.C. MEDIAFAX GROUP S.A., rudele de la gradul I până la gradul IV ale acestora, precum si firmele colaboratoare implicate în derularea concursului nu au dreptul să câștige premii la acest concurs.

Participanții la concurs trebuie să aibă un cont de Facebook, să intre în pagina de Facebook gândul.info, în aplicația „Referendum gândul.info„, și să răspundă la întrebare.

Participarea la campania promoțională „Referendum gândul.info” implică acceptul ca numele, fotografiile și alte materiale audio sau video cu participanții câștigători să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar. Pentru identificare, câștigătorii vor avea nevoie de un document de identitate: pașaport, buletin sau carte de identitate.

În cazul în care câștigătorul nu deține dreptul legal de a avea carte de identitate/ buletin de identitate (nu a împlinit vârsta de 14 ani), acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului, dar numai în prezența și cu acordul scris al părinților sau tutorelui legal.

Dreptul de participare la Concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale sau dacă Organizatorul consideră că a încercat să fraudeze mecanismul de Concurs.

Art. 6. Protecția datelor personale

Tuturor participanților la campania promoțională le sunt garantate drepturile în conformitate cu legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și de a se adresa justiției.

Art. 7. Mecanismul campaniei

Pentru a participa la campania promoțională, un utilizator trebuie să se înregistreze în aplicația de Facebook „Referendum gândul.info” (din pagina http://www.facebook.com/gandul.info) în intervalul 16 iulie – 29 iulie 2012 și să voteze ‘da” sau ‘nu” la întrebarea din aplicație.

La înregistrare, aplicația va prelua automat datele contului de Facebook ale participantului, date ce vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legată de concurs.

Fiecare participant poate răspunde o singură dată la referendum pe parcursul desfășurării concursului.

Aplicația va genera în mod automat o diplomă de participare pentru fiecare concurent care a luat parte la Referendum-ul gândul.info, diplomă care va fi postată pe wall-ul participantului.

Pe data de 30 iulie se va efectua tragerea la sorți pentru acordarea premiului. La tragerea la sorți participă toți concurenții care au răspuns la întrebarea din referendum. Tragerea la sorți se va efectua prin intermediul site-ului tragerilasorti.ro. Se vor extrage un câștigător și cinci rezerve. În cazul în care un câștigător nu poate fi contactat în termen de 72 de ore de la extragere, premiul se acordă următoarei rezerve alese.

Art. 8. Desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor

Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorți. Fiecare dintre participanții care respectă condițiile de participare de la articolul 5 va intra în tragerea la sorți cu o șansă.

Se acordă 1 premiu constând într-un iPad 2.

Tragerea la sorți are loc în data de 30 iulie 2012.

Se vor extrage 1 câștigător și 5 rezerve, pentru situația în care câștigătorii nu pot fi contactați în termenul de 72 de ore, stabilit prin acest Regulament. Rezervele vor fi folosite în ordinea extragerii, în cazul în care premiul nu poate fi acordat câștigătorului principal, în condițiile descrise de prezentul regulament.

Validarea câștigătorilor se va face în baza unui act de identitate, ca verificare a corectitudinii datelor personale completate de participant în momentul înscrierii în Concurs.

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul extragerii și locul în care vor putea intra în posesia premiilor în aceeași zi cu tragerea la sorți, după încheierea desemnării câștigătorului, prin e-mail și / sau pe Facebook, în baza datelor funizate. De asemenea, numele câștigătorului va fi afișat pe pagina concursului de pe http://www.facebook.com/gandul.info.

În cazul în care un câștigător a furnizat date de contact eronate sau nu poate fi contactat în interval de 72 de ore de la anunțarea lui, premiul se va acorda altui utilizator, următorul extras ca rezervă în cadrul tragerii la sorți.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Organizatorul își rezervă dreptul de a publica datele cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului și de a se folosi de imaginea acestora în scopuri publicitare. Acordarea premiilor poate fi un eveniment public. Organizatorul poate solicita câștigătorilor acordul pentru a publica materiale audio, foto și video cu ei.

Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participanților și îi vor descalifica pe cei a căror activitate în cadrul Concursului va fi considerată drept fraudă.

Orice tentativă de fraudare (incluzând, dar nu limitându-se la spam, phishing, utilizarea unor extensii de browser care au adus avantaje pe altă cale decât pe cea specificată în regulament, utilizarea unor programe care au același rol etc.), atrage dupa sine eliminarea din Concurs a concurentului respectiv. Acesta acceptă prin prezentul Regulament faptul că nu are dreptul la niciun fel de explicație din partea Organizatorului în momentul în care acesta consideră că respectivul cont a fost valorificat prin fraudă.

Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente, conform legislației române în vigoare.

Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru problemele legate de conexiunea la internet a participanților, precum și pentru problemele cauzate de ISP-ul folosit de Organizator sau probleme de functionare a platformei Facebook.

Art. 9. Premiile

1 premiu constând într-un iPad 2.

Valoarea totală aproximativă a premiilor este de 2.500 lei, TVA inclus.

Câștigătorii vor intra în posesia premiilor în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la încheierea concursului.

Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiului. Premiul nu poate fi cedat altei persoane. Toți câștigătorii vor fi contactați de către organizatori pentru a se colecta toate datele necesare în vederea intrării în posesia premiului. Premiile vor fi expediate de către organizatori la adresa specificată de către câștigător. Câștigătorii vor fi responsabili de asigurarea transportului intern dus-intors (în România) în vederea ridicării premiului.

Art. 10. Regulamentul campaniei promoționale

Regulamentul campaniei promoționale „Referendum gândul.info” este disponibil spre consultare, în mod gratuit, pe site-ul www.gandul.info si http://www.facebook.com/gandul.info, cât și prin solicitare pe adresa Str. Aurel Vlaicu, nr. 62-66, sector 2, București. Participarea la această campanie promoțională implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

În perioada desfășurării promoției, cititorii pot suna la linia de telefon dedicată promoției: 031.82.56.129 (linie telefonică cu tarif normal) pentru a afla mai multe amănunte în legătură cu promoția (regulament de participare, premii, modalități de acordare a premiilor), precum și pentru sugestii sau eventuale plângeri. Programul de funcționare a liniei telefonice este de luni pînă vineri, între orele 10.00 – 18.00.

Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat în litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de către participanți. Organizatorul nu are obligația de a purta corespondenta privitoare la solicitările necâștigătoare.

Art. 11. Taxe si impozite aferente

Organizatorul se obligă, suplimentar față de premiul menționat în prezentul Regulament, sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul obtinut de catre câștigător, în conformitate cu prevederile art. 77 din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571/2003 cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură, în legatură cu acesta, fiind in sarcina exclusivă a câștigătorului.

Art. 12. Angajamente

Participarea la campania „Referendum gândul.info” implică acceptarea ca numele, fotografiile și materialele filmate cu participanții câștigători să poată fi făcute publice și folosite în scop publicitar, fără pretenții de ordin patrimonial în urma apariției fotografiilor și materialelor filmate.

Art. 13. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională

Referendum gândul.info” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele de judecată din Municipiul București.

Art. 14. Întreruperea campaniei promoționale

Campania promoțională va putea fi întreruptă doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte ca acesta să anunte publicul prin intermediul unui cotidian national si pe site-ul www.gandul.info.

Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificari la actualul regulament, cu condiția ca orice modificare să fie anunțată pe site-ul www.gandul.info în timp util.

Planul lui Victor Orban în România funcţionează! Adevărul despre locul în care Ungaria investeşte milioane...
BOMBĂ: Pepe și-a asumat prima relație după divorț! Avem dovada: sărut și...
FOTO. Maria Constantin și-a pus silicoane noi și își etalează bustul peste tot! Cât de...
„Scutul” natural împotriva ţânţarilor. Top 11 plante care alungă ţânţarii din casă
Boala incurabilă de care suferă Mircea Badea. A fost la toți doctorii. Ce spune Carmen...
Petrecere mare în familia Becali! Cum arată fetele patronului FCSB + Ionuț Luțu, din nou...
Se dau bani de la stat pentru aceşti TINERI! Ce trebuie să facă pentru a-i...
Healthcare Trends VIDEO. Cum alegem cea mai bună albire dentară? Despre carii, măsele de minte...
BANCUL ZILEI – Necuratul își caută soție cuminte, frumoasă, deșteaptă
Simptomele care indică o infecție cu varianta Delta a virusului SARS-CoV-2. Avertisment pentru tineri
Medicii au rămas șocați! Ce și-a introdus o femeie în organul genital întrece orice imaginație
Noi tensiuni între MARILE PUTERI! Incidentul aerian dintre SUA și RUSIA care dă FIORI alianței...
Vine URGIA. Alertă de cod roşu în Ilfov, Prahova şi Dâmboviţa. Capitala, sub cod portocaliu
Live Stream Online semifinala sezonului 9 al emisiunii Chefi la Cuțite
Făcea un fel de videochat când s-a întâmplat dezastrul. A trebuit să intervină pompierii
Se spală de Rusalii 2021? Ce spun preoții. Este sărbătoare mare în calendarul ortodox
Acest vaccin ar trebui INTERZIS! Lovitură uriașă pentru cei care s-au vaccinat cu el
Alertă de gradul zero! Cod roșu. Autoritățile refuză să comenteze incidentul
S-a prăbuşit City Insurance, cea mai mare companie de RCA! Tot managementul este suspendat, Fondul...
Cine este inventatorul de 27 de ani din România care schimbă lumea cu invenţia lui....