Alexandra Mortu
27.01.2020
Auto

Radiere auto în 2020. Ce pași trebuie să urmezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină

Radiere auto în 2020. Ce pași trebuie să urmezi dacă vrei să scoți din circulație o mașină
Radierea auto este o procedură care presupune două aspecte: radierea fiscală și radierea din circulație. Procedura în sine ar trebui să fie destul de ușoară pentru proprietari dacă au toate actele mașinii în regulă.

Prima etapă este radierea dfiscală, în mod obligatoriu. Abia apoi proprietarul poate obține radierea din circulație dacă prezintă actele emise de autoritatea fiscală, dar și restul dosarului.

 

RADIEREA FISCALĂ

Radierea fiscală se realizează la Direcția Taxe și Impozite Locale.

Actele necesare sunt următoarele:

– Declarația pentru scoatere din evidențe a autovehiculului;

– Cererea pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;

– Actul de identitate al solicitantului – original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului – original și copie;

– Fișa de înmatriculare – original;

– Actul care atestă înstrăinarea autovehicului (act de vânzare-cumpărare, contract de novație sau cesiune) sau adeverință de la REMAT în cazul în care autovehiculul a fost scos din uz.

 

RADIEREA DIN CIRCULAȚIE

Radierea din circulație presuspune depunerea mai multor acte la Serviciul Public Comunitar Direcția Permise și Înmatriculări Auto (DRPCIV), un serviciu care aparține prefecturii fiecărui județ, potrivit delta-înmatriculări.ro.

De menționat este faptul că în unele județe, aceasta instituție se află la acceași adresă cu sediul Serviciului Rutier județean, iar din această cauza mulți proprietari consideră că actele pentru radiere, respectiv înmatriculări, se depun la Poliție.

Actele necesare pentru radierea din circulație:

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar (vezi aici un model de cerere de radiere auto);

– Plăcuțele cu numărul de înmatriculare

– Actul de identitate al solicitantului – original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului – original și copie;

– Certificatul de înmatriculare;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

– În cazul în care proprietarul este persoană juridică, trebuie depuse și documentele care să ateste dobândirea personalității juridice, denumirea și sediul, în copie (copie CUI), și împuternicirea reprezentatului legal;

– În cazul în care documentele sunt depuse de o altă persoană decât titularul, este necesară și o procură notarială.

Această este documentația generală necesară pentru radierea unui autovehicul, la ea adăugându-se și alte acte, în funcție de motivul radierii.

 

ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA AUTO ÎN CAZUL ÎN CARE SE DOREȘTE SCOATEREA VEHICULULUI DIN CIRCULAȚIE (RADIEREA LA CERERE): 

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar însoțită ori de un document care atestă deținerea unui garaj/teren/parcare unde va fi depozitat vehiculul, ori acordul scris al unui proprietar de spațiu;

– Certificatul de înmatriculare în original și copie;

– Plăcuțele cu numerele de înmatriculare;

– Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

 – Declarație pe proprie răspundere a proprietarului sau a moștenitorilor legali, prin care se atestă că vehiculul a fost retras definitiv din circulație.

ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA AUTO ÎN CAZUL PREDĂRII LA REMAT

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de înmatriculare în original și copie;

– Plăcuțele cu numerele de înmatriculare;

– Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

– Documentul care atestă dezmembrarea vehiculului, emis de către o unitate specializată – original.

ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA AUTO ÎN CAZUL SCOATERII DEFINITIVE A VEHICULULUI DIN ROMÂNIA (EXPORT)

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de înmatriculare în original și copie;

– Plăcuțele cu numerele de înmatriculare;

– Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

– Documentul care atestă exportul vehiculului – document vamal românesc de export, document străîn vamal de import, document de înmatriculare în străînătate sau alte înscrisuri oficiale din care rezultă exportul ori înmatricularea în străînătate, contract vânzare/cumpărare;

– Radierea se face simultan cu înmatricularea temporară pentru export, sau doar dacă vehiculul a fost deja exportat și se prezintă dovadă exportului sau a înmatriculării în străinătate.

 

ACTE NECESARE PENTRU RADIEREA AUTO ÎN CAZUL VEHICULELOR FURATE

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de înmatriculare în original și copie;

– Plăcuțele cu numerele de înmatriculare;

– Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

-Documentul emis de poliție care atestă furtul vehiculului – original;

 

ACTE NECESARE NECESARE RADIERII UNUI VEHICUL PRIN SENTINȚA JUDECĂTOREASCĂ

– Cererea de radiere completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de înmatriculare în original și copie;

– Plăcuțele cu numerele de înmatriculare;

– Actul de identitate al solicitantului în original și copie;

– Cartea de identitate a vehiculului, în original și copie;

– Fișa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent teritorial sau certificatul de atestare fiscală completată și semnată/ștampilată de proprietar;

– Certificatul de radiere – în 3 exemplare;

– Copie după sentința judecătorească, rămasă definitivă.
 

 

 

Inchide