Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrială din România are o nouă conducere

Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrială din România are o nouă conducere
Sursa: Shutterstock
Publicat: 24/09/2021, 14:12

Asociația profesională a consilierilor de proprietate industrială are din această săptămână o nouă conducere și și-a desemnat noii membri din comisii. Președintele Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate industrială din România a fost ales Ovidiu Manoel Dinescu, iar vicepreședintele este Marius Pantea.

Din Consiliul de conducere al CNCPIR mai fac parte, din 21 septembrie 2021, secretarul executiv Nicoleta Anghelescu și trezorierul Tiberiu Protopopescu.

Asociația profesională a stabilit și conducerile comisiilor, precum și membrii acestora. Alina Ioana va conduce Comisie de admitere și probleme profesionale, Isabela Burdusel este șefa Comisiei juridice, Cristina Popa se va afla la conducerea Comisiei de monitorizare, iar Gabriela Milcev este șefa Comisiei de disciplină.

Cei șase membri ai Comisiei de disciplină sunt: Crina Frisch, Cristina Bicu, Adrian Roșeți, Elena Lazăr, Ioana Alina Ionică, Ana Maria Iacob. Cristina Ticu Jianu și Bogdan Alecu vor fi membri supleanți.

Comisia de cenzori va fi condusă de Aura Câmpeanu, iar Oana Țambrea și Valentin Ioacără vor fi membri ai acestei structuri.

De asemenea, Iulia Stan și Camelia Ganță vor fi membre în Comisia de admitere, Iulia Burbea, George Irimescu și Adelina Ștefănuț, membri în Comisia legislativă, iar Daniela Tudor și Ruxandra Stefan vor face parte din Comisia de monitorizare.

Camera Națională a Consilierilor în proprietate industrială din România este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, înființată în septembrie 2000. Asociația profesională este unica din România pentru consilierii în proprietate industrială și reunește 300 de membri.

CNCPIR promovează și apără drepturile consilierilor în proprietate industrială și asigură respectarea de către aceștia a obligațiilor ce le revin.

Printre atribuțiile Camerei Naționale a Consilierilor în proprietate industrială din România sunt:

  • asigurarea dreptului de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industriala, în condițiile legii;
  • elaborarea, adoptarea și supravegherea aplicării Statutului Camerei și a Codului deontologiei profesionale;
  • asigurarea respectării de către membrii săi a Codului deontologiei profesionale;
  • luaarea măsurilor împotriva exercitării ilegale a profesiunii de consilier în proprietate industrială;
  • judecarea abaterilor de la normele de etică și deontologie profesională a membrilor;
  • monitorizarea Tabloului național al membrilor Camerei, precum și a listei asistenților în proprietate industrială;
  • eliberarea autorizației pentru persoanele fizice care își desfășoară activitatea în cabinete individuale sau în societăți civile profesionale în domeniul proprietăți;
  • monitorizarea și certificarea efectuării practicii în proprietate industrială.

CNCPIR contribuie la perfecționarea pregătirii profesionale a membrilor săi în domeniul proprietății industriale și colaborează cu OSIM pentru organizarea cursurilor și a examenului de atestare a consilierilor, dar și în elaborarea și diseminarea legislației specifice privind proprietatea industrială și profesia.

Organizația profesională asigură legătura cu OSIM și cu alte organisme naționale și internaționale în domeniul legislației privind proprietatea industrială și colaborează cu organizații profesionale similare din alte țări.