Ministerul Culturii dă 299.835 lei pentru 11 tabere de creație plastică naționale și internaționale

Redactor:
Patricia Marinescu
Ministerul Culturii dă 299.835 lei pentru 11 tabere de creație plastică naționale și internaționale
Ministerul Culturii dă 299.835 lei pentru 11 tabere de creație plastică naționale și internaționale.

Dintre cele 18 proiecte înscrise în concurs, 11 au primit aprobarea comisiei de selecție, prezidată de Monica Morariu. Cel mai mare punctaj, 98,3, dar și cea mai mare sumă de bani, 37.000 de lei, i-au revenit Asociației 4 Culture, pentru proiectul Platforma X – ediția aII-a tabără de creație plastică internațională, informează site-ul oficial al Ministerului Culturii.

Printre celelalte oferte acceptate de Ministerul Culturii spre finanțare se află un simpozion internațional de arte vizuale, unul de sculptură și o tabără internațională de street art.

Comisia a analizat ofertele culturale depuse și a acordat punctaje, având în vedere criteriile prevăzute la Cap. III, art. 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de selecție a ofertelor culturale care vor fi finanțate în cadrul Programului Cultural Național pentru susținerea financiară a taberelor de creație plastică naționale și internaționale.

Ca urmare a acestei proceduri, comisia a elaborat lista ofertelor culturale declarate câștigătoare și a stabilit sumele care urmează a fi alocate fiecărei oferte selecționate, potrivit prevederilor Cap. III, art. 12 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sesiunii de selecție a ofertelor culturale care vor fi finanțate în cadrul Programului Cultural Național pentru susținerea financiară a taberelor de creație plastică naționale și internaționale.

Bugetul aprobat pentru anul 2015 pentru Programul Cultural Național pentru susținerea financiară a taberelor de creație plastică naționale și internaționale a fost de 300.000 de lei. Suma maximă care putea fi acordată unui proiect este de 50.000 de lei. Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii sau atrase de solicitant, în limita unui procent de minimum 20% din bugetul total al proiectului propus spre finanțare.

Inchide