Cum explică ONAC atribuirea contestată a contractului de 10 milioane euro pentru combinezoane de protecție unei firme de mobilă | DOCUMENT EXCLUSIV

Cum explică ONAC atribuirea contestată a contractului de 10 milioane euro pentru combinezoane de protecție unei firme de mobilă | DOCUMENT EXCLUSIV
Cum se apără ONAC în scandalul atribuirii contractului de 10 milioane € unei firme de mobilă
Publicat: 28/05/2021, 17:04
Actualizat: 28/05/2021, 17:05

Mega-contractul pentru 800.000 de combinezoane atribuit unei firme de mobilă pentru 10 milioane de euro este contestat de una dintre societățile pierzătoare.

 • Șase dintre cele 24 de firme invitate să participe la licitații au ajuns în etapa de negociere. Firma câștigătoare a primit maximum de puncte pentru că a dat ca termen de livrare 24 de ore, pentru combinezoane pe care le aduce din Turcia.
 • Una dintre firmele rămase fără contract aduce acuzații de fals în declarații și abuz în serviciu în procedura de achiziții.
 • Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) se apără acum în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).
 • Într-o întâmpinare depusă la CNSC, membrii Comisiei de evaluare au ”pledat nevinovat”, acuzând, la rândul lor, firma care contestă rezultatul licitației că a depus o sesizare ”netemeinică, nejustificată și nemotivată”.

Reporterii GÂNDUL.RO au dezvăluit că ONAC a demarat, pe 15 aprilie, o procedură de atribuire – prin negociere fără publicare prealabilă – pentru achiziția ”Complet combinezon, inclusiv glugă și protecție încălțăminte (Îmbrăcăminte protecție împotriva agenților biologici și chimici)”. Conform Raportului Procedurii de Atribuire, obținut de GÂNDUL, valoarea estimată a acestei achiziții a fost de 10.075.976 euro.

În urma licitației – la care au fost invitate să participe 24 de firme, dintre care 6 au ajuns în etapa de negociere -, pe primul loc s-a clasat o firmă producătoare de mobilă – SC Tradeco Engineering DGC SRL – care s-a angajat să livreze cele 800.000 de combinezoane în 24 de ore de la încheierea contractului subsecvent, la un preț per bucată de 17 lei. (informații detaliate AICI).

Societatea Best Achiziții SRL, firma poziționată pe locul 4 în urma acestei licitații – care a primit doar 2 puncte din partea Comisiei de evaluare de la ONAC pentru termenul de livrare al combinezoanelor, respectiv 15 zile – a făcut contestație și a solicitat anularea rezultatului procedurii de atribuire.

Firma a lansat și acuzații foarte grave în legătură cu modul în care s-a desfășurat departajarea pentru contractul de peste 10 milioane de euro – fals în declarații, achiesare la fals în declarații și abuz în serviciu.

”Faptul că acești doi ofertanți au ofertat 1 (una) zi la livrare, ca să câștige 30 de puncte (maximum acordat în cadrul procedurii pentru termenul de livrare – n.r.), nu reprezintă decât un fals în declarații, în scopul de a câștiga acest contract, precum și un abuz în serviciu din partea Comisiei de evaluare, care a achiesat la aceste falsuri, conducând la fraudarea procedurii de achiziție publică și la defavorizarea celorlalți ofertanți. Este absolut evident faptul că, în condițiile expuse anterior, ofertele depuse de către SC Tradeco Engineering DGC SRL și SC Creative & Innovative Management SRL (firmele cu cele mai mari punctaje la termenul de livrare – n.r.) nu îndeplinesc în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini și ar fi trebuit respinse ca neconforme”, acuză reprezentanții firmei Best Achiziții SRL în contestația depusă.

ONAC: ”Societatea contestatoare nu a solicitat clarificări în perioada stabilită”

În urma contestației depuse de Best Achiziții SRL, ONAC a trimis explicații la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, document din care GÂNDUL prezintă extrase în exclusivitate.

Potrivit întâmpinări formulate de ONAC, documentația de atribuire a specificat atât termenul minim și maxim, cât și punctajul aferent.

”În cadrul documentației de atribuire s-a specificat, în mod foarte clar, ponderea componentei tehnice (termenul de livrare) de 30% (30 de puncte), precum și termenul minim și termenul maxim de livrare, respectiv termen maxim de livrare de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului subsecvent conform răspunsului consolidat la solicitările de clarificări înregistrat cu nr. 16266/MC/20.04.2021 și termen minim de livrare de 1 zi calendaristică”, se menționează în întâmpinarea transmisă de ONAC la CNSC.

Mai mult, susține ONAC, SC Best Achiziții SRL nu a solicitat clarificări în perioada stabilită și a demonstrat ”inacțiune, în mod tacit”.

”Societatea contestatoare SC BEST ACHIZITII SRL — NU A SOLICITAT CLARIFICĂRI în perioada stabilită, pentru această etapă, cu privire la documentația de atribuire, în speță referitor la termenul minim de livrare de 1 zi calendaristică, practic asumându-și prin inacțiunea sa, în mod tacit, ca fiind un termen minim de livrare realizabil  în contextul  în care putea să prevadă depunerea unei oferte de către contracandidați care să includă termenul minim de livrare”, explică ONAC.

ONAC spune că licitația a fost legală și corect atribuită

Reprezentanții ONAC susțin că această licitație s-a desfășurat cu respectarea prevederilor legale, iar Comisia de evaluare a verificat ca toate ofertele depuse să respecte principiile achizițiilor publice prevăzute de Legea 98/2016 și să se aplice corespunzător criteriul de atribuire și factorii de evaluare.

În aceste condiții, ONAC consideră că este neîntemeiată contestația prin care SC Best Achiziții solicită anularea rezultatului licitației.

”Subscrisa NU consideră că este necesară o remediere a procesului de evaluare și nici anularea rezultatului procedurii și reevaluarea ofertelor celor două societăți clasate pe primele două locuri, întrucât acestea au demonstrat îndeplinirea cerințele minime din caietul de sarcini și și-au asumat termenele de livrare ofertate in conformitate cu cerințele din documentația de atribuire. Pe cale de consecință, ofertele au fost declarate conforme, admisibile și deci câștigătoare în mod corect și legal, în conformitate cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice”, precizează ONAC.

Reprezentanții ONAC explică decizia:

 • Nu este produsă o ”pagubă semnificativă” la bugetul de stat prin contractarea cu ofertanți care ”se află în imposibilitatea de producere, import și livrare a cantității maxime estimată a fi necesară”.
 • Ofertanții și-au asumat termenul de livrare prin oferta depusă, ”nefiind necesare clarificări suplimentare cu privire la deținerea pe stoc a produselor respective”.

”Best Achiziții și-a depășit competența prin contactarea producătorilor turci”

În întâmpinarea trimisă către CNSC, ONAC susține că ”cercetarea realizată de SC Best Achiziții SRL cu privire la producători, distanțe, verificarea și contactarea producătorilor nu intră în atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare, verificarea acestora constând în evaluarea din punct de vedere a conformității propunerilor tehnice depuse cu prevederile Caietului de sarcini”.

Mai mult, susține ONAC, firma și-a ”depășit competența” în momentul în care i-a contactat pe producătorii turci care livrează pentru firmele SC Tradeco Engineering DGC SRL și SC Creative & Innovative Management SRL.

ONAC cere CNSC respingerea contestației societății Best Achiziții, considerând că este ”netemeinică”.

Societatea Best Achiziții consideră că rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru 800.000 de combinezoane de protecție a fost ”viciat”, ofertele tehnice ale firmelor clasate pe primele două locuri primind ”în mod nelegal” punctaj maxim”, fără ca membrii Comisiei de evaluare să solicite ”clarificări”.

Principalele argumente ale contestației făcute de firma Best Achiziții, care a primit doar 2 puncte din maximum de 30 pentru termenul de livrare de 30 de zile oferit în cadrul licitației:

 • Rezultatul procedurii de atribuire este considerat viciat prin atribuirea celui mai mare punctaj și plasarea pe primele două locuri a ofertelor Tradeco Engineering DGC SRL și Creative & Innovative Management SRL, oferte care ar fi trebuit declarate neconforme.
 • Ofertele tehnice ale primilor doiclasați au primit în mod nelegal punctaj maxim pentru factorul de evaluare „termen de livrare”.
 • Termenul de livrare declarat și asumat de ofertanții declarați câștigători (1 zi) este un termen total nerealist și mincinos, Comisia de evaluare avea obligația să solicite clarificări acestor doi ofertanți, în perioada de evaluare a ofertelor, în ceea ce priveşte capacitatea de îndeplinire și de respectare a termenului de livrare ofertat de 1 (una) zi, respective fundamentarea acestui termen de livrare, pentru a verifica dacă este realist și posibil de executat și de ce este neobişnuit de redus facă de termenul de livrare estimate prin Caietul de sarcini, de maxim 30 de zile de la semnarea contractelor subsecvente.

ONAC respinge acuzațiile și consideră că solicitările procedurii de atribuire au fost ”îndeplinite de ambii ofertanți” – SC Tradeco Engineering DGC SRL și SC Creative & Innovative Management SRL -, care au depus documentele solicitate în etapa de negociere a ofertelor preliminare.

Scopul ședintelor de negociere a ofertelor preliminare este de a îmbunătăți aceste oferte, astfel cum a procedat si societatea SC Best Achiziții SRL, în funcție de disponibilitatea ASUMATĂ, în mod individual, de către fiecare operator economic. Evaluarea ulterioară și aplicarea criteriului de atribuire și a factorilor de evaluare de către Comisia de evaluare s-a realizat cu respectarea tuturor cerințelor din documentația de atribuire și a principiilor achizițiilor publice, nefiind încălcată nicio prevedere legală în vigoare în materie. Astfel, cum rezultă și din Raportul procedurii, aplicarea corectă, conformă și legală a factorilor de evaluare a condus la stabilirea clasamentului.

Extras din întâmpinarea transmisă de ONAC la CNSC

ONAC consideră ofertele câștigătoare ”acceptabile, conforme și adecvate”

ONAC a depus la CNSC  o copie a dosarului achiziției publice, inclusiv documentația de atribuire a procedurii de negociere fără publicare prealabilă având ca obiect achiziția de „Complet Combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte“, precum și ”dovada înaintării punctului de vedere către contestatorul SC Best Achiziții SRL”.

În întâmpinarea trimisă la CNSC, ONAC solicită:

 1. ”Să respingeți contestația depusă de SC Best Achiziții SRL ca netemeinică, nejustificată, nemotivată și menținerea raportului procedurii precum și a actelor ce decurg ulterior acestuia, inclusiv clasamentul operatorilor economici rezultat în urma etapei de negociere.
 2. Să considerați că ofertele depuse de către SC Tradeco Engineering DGC SRL şi SC Creative & Innovative Management SRL îndeplinesc în mod corespunzător toate cerințele minime din Caietului de sarcini și din Documentația de atribuire aferentă Invitației de participare nr. 2371/CN/15.04.2021 la procedura de negociere fără publicare prealabilă având ca obiect Achiziția de „Complet Combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte“, acestea fiind acceptabile, conforme și adecvate”.
Adrian Artene
Director editorial al Grupului de Presă GÂNDUL, care include, printre altele, web-site-urile gândul.ro, cancan.ro, prosport.ro, promotor.ro, csid.ro, descoperă.ro, go4it.ro, verdict.ro, ciao.ro sau apropotv.ro, dar și emisiunile Gândul Live, Prosport citeste mai mult
Cristian Lisandru
S-a născut în București, pe data de 18 iulie 1968, și este absolvent al Facultăţii de Jurnalism, specializarea Comunicare. Activitatea jurnalistică – editorialist GÂNDUL.RO, scriind articole de investigație, politică internă, politică citeste mai mult