Bugetul sistemului de protecție socială se află în dispută cu primăriile. Explicațiile Mininsterului de Finanțe

Redactor:
Dorin Oancea
Bugetul sistemului de protecție socială se află în dispută cu primăriile. Explicațiile Mininsterului de Finanțe
Bugetul de stat asigură pentru întregul an resursele necesare pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului, centrelor de asistență socială a persoanelor cu handicap, asistenți personali sau, după caz, indemnizațiile persoanelor cu handicap grav, precizează Ministerul Finanțelor.

Bugetele locale au asigurată finanțarea integrală pentru plata acestor drepturi, atât prin suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cât și prin repartizarea a 100% din impozitul pe venit colectat la bugetul de stat, arată comunicatul instituției.

Potrivit prevederilor art.5 alin.(7) din, nr.50/2019, în anul 2019, începând cu data intrării în vigoare a legii finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap de la nivelul județelor și sectoarelor municipiului București, se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, iar finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiile lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor municipiului București se asigură din veniturile proprii ale acestora și, în completare, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale.

Din aceste considerente se regularizează în cursul anului 2019 cu bugetul de stat sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate unităților administrativ-teritoriale până la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat pe anul 2019, destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare (întrucât până la aprobarea legii bugetare s-a aplicat finanțarea a 1/12 din bugetul anului 2018).

În ceea ce privește sumele alocate bugetelor locale prin legea bugetului de stat pe anul 2019, este important de precizat că sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin legea bugetară sunt în cuantum de 11,4 miliarde lei, cu 5,2 miliarde lei mai mult decât s-a alocat în anul 2018; impozitul pe venit colectat la bugetul de stat care se repartizează bugetelor locale este estimat la 22,2 miliarde de lei, cu 4,8 miliarde lei mai mult decât s-a repartizat în anul 2018.

Din datele mai sus prezentate, se poate observa ca bugetele locale beneficiază în anul 2019 de surse suplimentare în cuantum total de 10 miliarde lei (fără a fi luate în calcul excedentele acumulate până la sfârșitul anului 2018 de bugetele locale în sumă de 13,1 miliarde lei), în timp ce necesarul estimat pentru plata drepturilor de asistență socială transferate în sarcina UAT-urilor este de cca. 6,1 miliarde lei (comparativ cu cca. 5 miliarde lei în anul 2018). Prin urmare nu se poate pune în discuție lipsa fondurilor pentru plata drepturilor de asistență socială.

Totodată, menționăm că legea nu prevede un termen fix de regularizare a sumelor respective, autoritățile administrației publice locale sunt acelea care stabilesc graficul de regularizare cu bugetul de stat, astfel încât această operațiune să se facă până la sfârșitul anului 2019.

Ministerul Finanțelor Publice a stabilit cu cele 4 structuri asociative (Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația Municipiilor din România, Asociația Orașelor din România, și Asociația Comunelor din România) întâlniri lunare iar orice informație legată de colaborarea dintre minister și UAT-uri va fi dezbătută în grupurile de lucru și comunicată ulterior.

Sumele pentru asistența socială sunt motivul unor dispute între primării și Ministerul Finanțelor, autoritățile locale reclamând că fie nu dispun de fonduri suficiente, fie regularizările pentru sumele primite în perioada în care bugetul de stat nu fusese aprobat le depășesc posibilitățile.

 

Inchide