DOCUMENT OFICIAL. Ce impozit global va plăti de la anul un angajat care câștigă salariul mediu pe economie și ce ajutor primesc familiile cu venituri reduse

DOCUMENT OFICIAL. Ce impozit global va plăti de la anul un angajat care câștigă salariul mediu pe economie și ce ajutor primesc familiile cu venituri reduse
Publicat: 20/04/2017, 09:14

În sensul modificărilor propuse la Codul Fiscal, gospodăria înseamnă un grup alcătuit din una sau mai multe persoane fizice înrudite sau neînrudite, care au un patrimoniu comun pe care îl administrează împreună din punct de vedere economic și financiar și locuiesc/nu locuiesc efectiv la același număr cadastral. Patrimoniul reprezintătotalitatea drepturilor și a obligațiilor cu valoare economică, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se referă aceste drepturi, care aparțin uneia sau mai multor persoane fizice.

CITEȘTE AICI PROIECTUL ÎN DISCUȚIE AL MINISTERULUI FINANȚELOR

Definiții:

venit anual global impozabil :suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România

plafon neimpozabil: se calculează ca produs între punctajul acordat gospodăriei, 1.000 de lei și 12 luni,în care punctajul este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus 1.

venitul global ajustat: diferență între venitul anual global și plafonul neimpozabil

Impozitul pe venitul anual global:se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil

Cum se calculează baza de impozitare

Stabilirea venitului net anual global impozabil se va face pe gospodărie. Venitul anual global se determină reprezintă suma veniturilor/câștigurilor nete/brute, după caz, obținute de către fiecare membru al gospodăriei din România.

Ulterior se determină plafonul neimpozabil aferent fiecărei gospodării. Acesta se stabilește prin înmulțirea punctajului acordat gospodăriei cu 1.000 de lei și 12 luni, calcul în care punctajul este egal cu numărul membrilor gospodăriei plus 1.

Mai exact, în cazul unei gospodării formate dintr-o singură persoană, plafonul neimpozabil va fi de 24.000 de lei anual, în cazul unei gospodării formate din două persoane acesta va fi de 36.000 de lei, iar din trei persoane, cum e cazul unei familii cu un copil, de 48.000 de lei.

În cazul în care venitul anual depășește această valoare se va aplica pe diferență un impozit de 10%. Este vorba de impozitul pe venitul global ajustat care se calculează ca diferență între venitul anual global și plafonul neimpozabil.

De exemplu, în cazul unei gospodării formată dintr-o singură persoană care câștigă acum un salariu mediu net pe economie de 2.354 de lei ar trebui să plătească, începând din 2019, o diferență de impozit de aproape 700 de lei, în condițiile în care angajatorul nu îi va mai reține impozitul pe salariu , ca până acum.

Suma poate fi însă diminuată sau deloc după aplicarea unor deduceri. Valoarea acesteia poate fi, în cazul unei gospodării de o persoană, de 2.000 de lei.Potrivit proiectului Ministerului Finanțelor, dacă venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil se determină prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodărie a următoarelor deduceri:

a) contribuția de asigurări sociale și contributia de asigurări sociale de sănătate datorate și plătite de către persoanele fizice în baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

b) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel încât la nivelul anului să nu se depășească nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodărie

c) fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificările și completările ulterioare sau cele reprezentând contribuții la scheme de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entități autorizate stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;

d) prime de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament;

e) asigurările obligatorii pentru casa și masina (RCA).

f) programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe școlare, tabere sau excursii școlare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

g) alimentarea contului pentru educație permanentă, înființat în baza Legea nr. 1/2011 Legea educației naționale;

h) activități educaționale pentru tineri/adulți (ex. taxe școlare, etc)

i) activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

j) achizitii de carti si produse de papetarie;

k) activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

l) servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;

m) medicamente pentru boli cronice si grave;

n) întreținere și reparații gospodărie;

m) susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii.

Ajutor pentru familiile cu venituri reduse

În cazul gospodăriilor pentru carevenitul anual global ajustat este negativ, adică ei câștigă mai puțin decât plafonul neimpozabil, dacă au copii minori, se acordă un sprijin financiar în sumă de 1600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmează cursurile obligatorii ale învățământului preuniversitar beneficiază de această sumă doar cu condiția ca absențele nemotivate să nu depășească 10% din totalul orelor de curs, în cazul în care urmează. Este cazul de exemplu al familiilor în care părinții câștigă salariul minim pe economie.

De asemenea, dacă după aplicarea deducerilor, venitul net anual global impozabil este negativ, se alocă fiecărui copil din gospodărie suma de 1.200 lei/an.

Categorii de venituri supuse impozitului pe venit

a) venituri din activități independente

b) venituri din salarii și asimilate salariilor

c) venituri din cedarea folosinței bunurilor

d) venituri din investiții

e) venituri din pensii

f) venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

g) venituri din premii și din jocuri de noroc

h) venituri din transferul proprietăților imobiliare

i) venituri din alte surse

În înțelesul impozitului pe venit, următoarele venituri nu sunt impozabile:

a) veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deșeurilor care fac obiectul programelor naționale finanțate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

b) veniturile de orice fel, în bani sau în natură, primite la predarea deșeurilor din patrimoniul personal;

c) sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces, conform legii;

d) veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice și ai posturilor consulare pentru activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, în condiții de reciprocitate, în virtutea regulilor generale ale dreptului internațional sau a prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte;

e) sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare și aur financiar, primite cu titlu de moștenire ori donație; Pentru proprietățile imobiliare, în cazul moștenirilor și donațiilor se aplică reglementările prevăzute la art. 111;

f) veniturile nete în valută primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale ale României amplasate în străinătate, precum și veniturile în valută primite de personalul încadrat în instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, trimis în misiune permanentă în străinătate, în conformitate cu legislația în vigoare;

g) veniturile primite de oficialii organismelor și organizațiilor internaționale din activitățile desfășurate în România în calitatea lor oficială, cu condiția ca poziția acestora de oficial să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

h) veniturile primite de cetățeni străini pentru activitatea de consultanță desfășurată în România, în conformitate cu acordurile de finanțare nerambursabilă încheiate de România cu alte state, cu organisme internaționale sau organizații neguvernamentale;

i) veniturile primite de cetățeni străini pentru activități desfășurate în România, în calitate de corespondenți de presă, cu condiția reciprocității acordate cetățenilor români pentru venituri din astfel de activități și cu condiția ca poziția acestor persoane să fie confirmată de Ministerul Afacerilor Externe;

j) materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimulării vânzărilor, precum și cardurile de reduceri nenominale și transmisibile distribuite gratuit acordate în cadrul unor programe promoționale.