LEGE. Firmele și populația afectate în starea de urgență pot amâna plata chiriei. ANAF va vira sumele aferente în contul proprietarilor

Redactor:
Madalina Prundea
LEGE. Firmele și populația afectate în starea de urgență pot amâna plata chiriei. ANAF va vira sumele aferente în contul proprietarilor

Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul de promulgare a Legii privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă stării de urgență. Astfel, companiile sau persoanele fizice afectate în perioada stării de ugență, instituită pentru limitarea răspândirii noului coronavirus, pot cere amânarea plății chiriei, ANAF virează banii în contul proprietarilor, urmând să îi recupereze, până la sfârșitul anului.

Legea nr. 62/2020, promulgată miercuri de șeful statului, prevede o serie de facilități pentru firme, liber profesioniști, entități juridice de drept privat și persoanele fizice care au întâmpinat dificultăți financiare pe perioada stării de urgență.

Cine poate beneficia de facilități

„Art. 1. – (1) Locatarii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau a căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe”, se arată în forma adoptată de Camera Deputaților și trimis spre promulgare.

Forul decizional a adoptat proiectul după mai multe modificări aduse la forma inițiatorilor, depusă la Senat. În expunerea de motive, cei trei semnatari, membri PSD, ai proiectului – deputatul Alfred Simonis și senatorii Șerban Nicolae și Paul Stănescu, doreau scutirea de la plata chiriilor a operatorilor economici a cpror activitate a fost restrânsă sau întreruptă prin aplicarea actelor autorităților publice aferente stării de urgență.

Trebuie aduse acte justificative care dovedesc imposibilitatea plății chiriei

Înainte de adoptarea textului final, specialiștii Deloitte prezenți în webinar susțineau că intervenția statului într-un anumit sector, concentrată pe o anumită obligație a uneia dintre părțile contractante poate fi benefică pentru respectiva parte (în cazul de față, anumite categorii de chiriași) pe durata de timp prevăzută de lege, dar riscă să producă dezechilibre majore pe întreg lanțul operațiunilor și jucătorilor din domeniul respectiv.

Conform formei finale a legii, „plata chiriilor către locatori pentru categoriile de locatari prevăzute la alin. (1) va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul locatorilor la cererea locatarilor”, iar cererea trebuie însoțită de o serie de documente., printre care și orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.

Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent, locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar specificat la art. 1 alin. (3) lit. b) este mai mică, cel mult egală cu chiria din februarie 2020.

b) valoarea maximă a chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

Termen de 15 zile pentru elaborarea procedurilor de punere în aplicare

Perioada pe care contribuabilii pot beneficia de aceste prevederi este perioada pe care s-a negociat scăderea contravalorii folosinței bunului imobil, dar nu mai mult de 31 decembrie 2020.

Locatarii care beneficiază de prevederile acestei legi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.

Facilitățile prevăzute la art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență, se arată în forma finală a legii.

Legea intră în vigoare la trei zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Pe de altă parte, în termen de 15 de zile de la data publicării legi în Monitorul Oficial, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare.

Inchide