Sute de proiecte ale administrațiilor locale, finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții

Sute de proiecte ale administrațiilor locale, finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții
Comisia Națională de Strategie și Prognoză a făcut publice o nouă serie de 469 de proiecte de apă, canal, energie, sănătate sau infrastructură pentru comunitățile locale, care vor fi finanțate de Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI).

Primele 116 proiecte finanțate prin FDI au fost aprobate prin Ordin al Președintelui CNSP în septembrie. Plafonul de contractare pentru acest an este de 10 miliarde de lei.

Printre cele mai valoroase proiecte aprobate se numără un proiect integrat de modernizare, consolidare și reabilitare drumuri și poduri în Neamț, cu o alocare de 521 de milioane de lei, extinderea canalizării și a stației de epurare din Snagov – 172 mililoane lei, penetrație și racord Splaiul Independenței-Ciurel-Autostrada București- Pitești în București – 104 milioane lei, lucrări de infrastructură în Buzău – 150 de milioane de lei sau asfaltarea drumurilor județene din Maramureș – 102 milioane lei.

Proiectele depuse care au documentația completă și sunt peste plafonul de contractare rămân la CNSP și vor deveni eligibile ulterior.

CNSP administrează și fondul de investiții pentru localități, finanțat cu bani din Trezorerie, care poate fi accesat de primarii localităților din România. Aceștia pot veni cu proiectele la care au autorizații de construcție, CNSP le verifică și le aprobă, apoi virează suma care trebuie investită în realizarea proiectului în mai multe tranșe. În prima instanță, primarii primesc un avans de 5% și pe măsură ce proiectul este demarat se virează 10% din sumă.

Fondul de Dezvoltare și Investiții, fără personalitate juridică, este gestionat de Comisia Națională de Strategie și Prognoză și este utilizat pentru finanțarea proiectelor de investiții ale unităților sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale, precum și ale universităților. Finanțarea proiectelor se asigură sub formă de granturi acordate din Fond și care sunt aprobate anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal bugetar.

Fondul de Dezvoltare și Investtiții a fost înființat prin Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

Inchide