• Publicat:
Politică

Guvernul va împrumuta primăriile cu 1,69 miliarde lei și rambursare de până la 20 de ani

Guvernul va împrumuta primăriile cu 1,69 miliarde lei și rambursare de până la 20 de ani
Guvernul va împrumuta primăriile cu 1,69 miliarde lei și rambursare de până la 20 de ani

Împrumuturile vor fi contractate fără limită de îndatorare, până la sfârșitul lunii iulie de la Ministerul Finanțelor, din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreria Statului.

„Multe proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, implementate de către autoritățile administrației publice locale înregistrează întârzieri sau chiar se află în blocaj, ca urmare a lipsei de resurse financiare în bugetele locale pentru a asigura cota de 2% cofinanțare proprie sau pentru a asigura cheltuielile neeligibile, fără de care nu se pot finaliza proiectele. Totodată, ca urmare a unor corecții aplicate proiectelor aflate în implementare, autoritățile administrației publice locale sunt în imposibilitatea achitării acestora și asigurării finanțării implementării în continuare a proiectelor. Deși multe dintre unitățile administrativ-teritoriale au lansat proceduri de achiziție publică, băncile nu s-au arătat interesate în acordarea de împrumuturi”, este argumentul dintr-un proiect de ordonanță de urgență.

Pentru asigurarea prefinanțării sau cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, împrumutul se va ridica la 1,29 miliarde lei, cu o perioadă de rambursare de 15 ani și o dobândă ROBOR la 3 luni comunicată de Banca Națională a Romaniei în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare acordarii împrumutului plus o marjă de 3 puncte procentuale și care rămâne fixă pe toată durata de derulare a împrumutului.

În același timp, pentru finanțarea corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile din perioada de programare 2007-2013 și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale, primarii vor primi acceptul Guvernului să împrumute 400 milioane lei pentru o perioadă de 20 ani, respectiv 10 ani, cu o dobândă ROBOR la 3 luni+3 puncte procentuale și o limită de îndatorare de 70%.

Inchide