Caniculă în București. Harta cișmelelor publice și raportul despre calitatea apei potabile

Redactor:
Dan Straut
Caniculă în București. Harta cișmelelor publice și raportul despre calitatea apei potabile
Caniculă în București. Harta cișmelelor publice și raportul despre calitatea apei potabile

Calitățile necesare apei pentru a fi potabilă și adecvată consumului uman sunt urmărite în timp real, continuu, prin sisteme automate amplasate de către administratorul rețelor bucureștene, Apa Nova, la toate punctele de debitare pentru consumatori. „Aceste sisteme opresc instantaneu debitarea dacă depistează depășiri de praguri la oricare dintre parametrii de potabilitate”, au precizat de mai multe ori specialiștii din domeniu. La aceste sisteme sunt racordate nu numai rețelele de aprovizionare a locuințelor și instituțiilor, ci și rețelele care aprovizionează izvoarele și cișmelele puse la dispoziția publicului.

Printre indicatorii critici de potabilitate, urmăriți strict prin dispozitivele Apa Nova, se regăsesc pH-ul, conținutul de clor, amoniu, nitriți, nitrați, fier sau aluminiu. Normativele arată că pH-ul trebuie să fie cuprins între 6,5 și 9,5 unități, iar conținutul de compuși chimici trebuie să se situeze sub pragurile stabilite prin lege, cum ar fi clorul la 0,5 miligrame/litru, amoniul la 0,5 miligrame/litru, nitriții la 0,5 miligrame/litru, nitrații la 50 miligrame/litru, fierul sau aluminiul – sub 200 de nanograme/litru. În cazul Apa Nova, toți cești indicatori nu se apropie decît în proporție de 10% de pragurile amintite. Desigur, „gustul” apei trebuie să fie neutru, ca și „mirosul” sau „culoarea”, iar turbiditatea (limpezimea) trebuie să fie evidentă.

Toți acești parametri au fost stabiliți prin Legea nr. 458/2002 cu modificările și completările ulterioare, fiecare indicator în parte fiind reglementat prin standarde europene și naționale. Prin aceste normative au fost impuse limite deosebit de dure pentru furnizorii de apă, fie ei particulari sau de stat. Astfel că este practic imposibil să fie livrată către consumatori apă nepotabilă în rețeaua publică.

Dar în cazul rețelei bucureștene, calitatea apei este garantată nu doar de administratorul Apa Nova, ci și de Direcția de Sănătate Publică (DSP).

De altfel, monitorizarea apei livrate, inclusiv în izvoarele și cișmelele publice este și transparentă, nu doar „tehnică”: oricine dorește poate să-i controleze parametrii de potabilitate prin simpla accesare online a informațiilor referitoare la calitatea apei, care se actualizează în timp real. A se urmări, în acest sens, linkul http://www.apanovabucuresti.ro/buletine-de-analiza-a-apei/, la care găsești și o hartă a cișmelelor din București.

Încă de anul trecut, ANCAB a început să informeze permanent publicul, prin intermediul presei scrise și al televiziunilor, dar și prin afișaje la Metrou, postând rapoarte detaliate cu privire la calitatea apei furnizate. Scopul: demontarea unor mituri legate de calitatea apei de la robinet și informarea corectă a publicului.

FOTO: ANDREEA BALAUREA / MEDIAFAX FOTO

Inchide