Gabriela Coman – noul secretar de stat la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Redactor:
Aurelia Alexa
Gabriela Coman – noul secretar de stat la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
Guvernul a numit un nou secretar de stat la Autoritatea pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

Decizia de numire a fost semnată la propunerea ministrului Muncii.

În același timp, ca efect al legii de desființare a Oficului Român pentru Adopții, prin decizie a premierului s-a constatat încetarea mandatului lui Bogdan Panait la conducerea acestei instituții.

Gabriela Coman lucrează în domeniul protecția copilului din 1992 și a mai fost secretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție (ANPCA) în perioada iunie 2001 – decembrie 2004, atunci când a fost elaborată și aprobată Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copilului.

Anterior, în perioada martie 1992 – martie 1993, a fost expert în Comitetul de Sprijinire a instituțiilor pentru Ocrotirea Copilului din cadrul Guvernului, din 1993 până în 1997 a fost expert și coordonator de proiect în cadrul Comitetului Național pentru Protecția Copilului, iar din 1997 până în 2000 a ocupat funcția de șef Serviciu Strategii, Programe în cadrul Departamentului pentru Protecția Copilului.

Din ianuarie 2001 până în iunie 2001, când a fost numită secretar de stat al ANPCA, Gabriela Coman a ocupat funcția de secretar general la aceeași instituție.

Din 2004, după mandatul la ANPCA, a fost lucrat ca și consultant internațional pentru Unicef România, Unicef Serbia și Unicef Moldova, a fost manager de proiect în cadrul proiectului „Îmbunătățirea Eficacității organizaționale a sistemului de protecție a copilului în România”, implementat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice în parteneriat cu Fundația SERA România.

De asemenea, din 2007 este director executiv al Centrului Român pentru Copii Dispăruți și Exploatați Sexual, iar din 2013 președintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil.

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție va funcționa cu 69 de posturi – 32 preluate de la ORA și 37 de la Direcția pentru Protecția Copilului din MMFPSPV- și va avea un corp de control și un consiliu de coordonare format din reprezentanți ai mai multor ministere.

Guvernul a aprobat, în 16 aprilie, Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (ANPDCA), instituție care va avea maximum 69 de posturi, plus secretar de stat.

Documentul aprobat de Guvern prevede că Autoritatea preia 37 de posturi din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei,Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV), aferente Direcției Protecția Copilului, și 32 de posturi ale Oficiului Român pentru Adopții (ORA).

Instituția va avea și personal cu atribuții de control care vor putea solicita informații și documente, în condițiile legii, de la orice persoană juridică publică sau privată ori de la persoane fizice implicate în sfera de competență a ANPDCA, acestea având obligația de a le pune la dispoziție în termen de 15 zile calendaristice de la data solicitării.

Personalul cu atribuții de control va avea drept de acces, în condițiile legii, în sediile persoanelor juridice de drept public sau privat, precum și la domiciliul/reședința persoanelor fizice care au în îngrijire și/sau asigură protecția unui copil.

Pe lângă președintele Autorității va funcționa,ca organ consultativ, Consiliul de coordonare în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și adopție, compus din câte un reprezentant cu funcție de conducere al următoarelor instituții și organisme: ANPDCA, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Sănătății, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Externe, Avocatul Poporului, Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația directorilor direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului, Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Protecția Drepturilor Copilului, Colegiul Național al Asistenților Sociali, Colegiul Psihologilor.

Inchide