Liceenii vor primi 55 de lei de la stat

Liceenii vor primi 55 de lei de la stat
Publicat: 10/09/2015, 15:32
Actualizat: 01/11/2016, 07:37

Elevii aflați în anul școlar 2015-2016 în ciclul superior al învățământului liceal de stat în clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a vor beneficia de decontarea cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare în limita a 55 de lei pentru fiecare elev, stabilește o Hotărâre aprobată, miercuri, de Guvern. De această măsură se estimează că vor beneficia în anul școlar 2015-2016 aproximativ 362.500 elevi, iar efortul bugetar preconizat este de aproximativ 20 de milioane lei.

Executivul consideră că această decizie va contribui la creșterea calității procesului educațional prin accesul elevilor din ciclul liceal superior la resurse educaționale și se va reflecta în rezultatele examenului național de bacalaureat.

Potrivit actului normativ, pentru decontarea cheltuielilor de achiziționare a manualelor școlare, elevii înmatriculați in clasele a XI-a, a XII-a și a XIII-a depun la secretariatul unității de învățământ o solicitare scrisă, însoțită de factura fiscală/facturile fiscale din care reies numele elevului/părintelui sau tutorelui legal instituit și informații referitoare la manualele achiziționate(suma achitată, titlul, autorii, editura etc.).

Unitățile de învățământ decontează până la data de 18 decembrie 2015 sumele cheltuite, pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie 2015.

Conform hotărârii, se vor lua în calcul doar cheltuielile făcute pentru achiziționarea manualelor școlare care se regăsesc în lista aprobată de Ministerul Educației pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul.

Sumele destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea manualelor școlare pentru elevii din clasele terminale de liceu se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice.