Noul REGULAMENT ȘCOLAR favorizează elevii, dar nemulțumește părinții. Profesor: „Dacă vor să chiulească, desființăm legea asta și ei pot să plece, chiar și pe Lună”

Noul REGULAMENT ȘCOLAR favorizează elevii, dar nemulțumește părinții. Profesor: „Dacă vor să chiulească, desființăm legea asta și ei pot să plece, chiar și pe Lună”
Părinții ai căror elevi au absențe multe sau au abandonat școala sunt sancționați cu o amendă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei, profesorii trebuie să justifice fiecare notă la o lucrare scrisă dacă elevul o contestă, iar elevii trebuie să poarte semne distincive în școală pentru mai multă siguranță.

La patru ani de la intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale, a fost publicat Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) care se aplică la nivelul tuturor unităților de învățământ de stat, particular și confesional.

Ministerul Educației a publicat marți, 13 ianuarie, în Monitorul Oficial, Ordinul privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP). Ordinul nr. 5.115 a fost aprobat pe 15 decembrie 2014 și este semnat de fostul ministru Remus Pricopie. Acesta va intra în vigoare la jumătatea lunii februarie, la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. 

Elevii, obligați să poarte un semn distinctiv pentru mai multă siguranță

Printre inovațiile aduse de noul Regulament de organizare și funcționare a unităților din învățămânul preuniversitar este și stabilirea de către fiecare unitate de învățământ cel puțin a unui semn distinctiv pentru elevi, având drept scop creșterea siguranței.

Semnul distinctiv este stabilit de către Consiliul profesoral din fiecare școală  în urma consultării Consiliului reprezentativ al părinților și a Consiliului reprezentativ al elevilor și poate fi un ecuson, o uniformă, o eșarfă sau altele asemenea. Semnele distinctive vor fi comunicate Poliției și Jandarmieriei din județul respectiv sau din Capitală, după caz.

„Acesta este un lucru foarte bun. Au fost foarte multe fenomene de violență în școală. Este greu să punem sistem de turnicheți sau carduri magnetice, având în vedere numărul mare de elevi înainte de începerea programului de școală și la ieșire, astfel că un sistem de ecusoane, insignă sau legitimație este foarte bun”, afirmă profesorul de matematică Adrian Troie, directorul adjunct de la Colegiul Național „Sf. Sava”.

Același regulament prevede și existența unei Comisii pentru prevenirea și combaterea violenței în fiecare școală, care să adopte anual un Plan operațional al unității școlare privind reducerea fenomenului violenței în mediul școlar.

Comisia are obligația de a colabora cu autoritățile administrației publice locale și cu reprezentanții Poliției și ai Jandarmeriei pentru a crește siguranța în școală.

Regulementul școlar prevede si care sunt actele de violență ce pot fi săvârșite în școli, de la violarea secretului corespondenței (accesarea fără consimțământul persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.), discriminare, insulte și amenințări grave și repetate și lăsarea fără ajutor sau lăsarea fără ajutor prin omisiune de înștiințare, la violențe fizice.

Introducerea unor persoane străine în incinta școlii, alarma falsă, incendierea și tentativă de incendiere, introducerea armelor în spațiul școlar, dar și consumul sau traficul de alcool sau stupefiante în școală sunt considerate atentat la securitatea unității școlare.

În fiecare școală trebuie să existe și o comisie pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității, potrivit aceluiași regulament școlar.

„Actualul Regulament, cu bune și rele, este clar mai bun decât ce era înainte. În primul rând că este adaptat la situațiile actuale, și aici mă refer și la multele cazuri de violență din școli”, afirmă Adrian Troie. 

Credite bancare pentru elevi pentru continuarea studiilor

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, realizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), elevii din școlile publice au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.

Elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia și de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, și de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de stat.

Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și informarea de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate.

Statul acordă premii, burse, locuri în tabere și alte asemenea stimulente materiale elevilor cu performanțe școlare înalte, precum și celor cu rezultate remarcabile în educația și formarea lor profesională sau în activități culturale și sportive, mai prevede regulamentul.

Amenzi pentru părinții care nu își trimit copii la studii

În schimb, pentru a beneficia de aceste facilități, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a trimite copilul la școală, altfel va fi sancționat.

Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu asigură școlarizarea elevului, pe perioada învățământului obligatoriu (până în clasa a 10-a inclusiv), poate fi sancționat cu amendă cuprinsă între 100 și 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.

„Asemenea lucruri erau prevăzute și în Legea Educației, decât că nu erau în cuantum. Niciun părinte nu poate să ia dreptul copilului la educație. Pentru a se da o amendă trebuie să fie legal. Cine face, însă, analiza? Consiliul de Administrație. Dar și un cadru didactic care lipsește sau care nu își face treaba îi ia dreptul copilului meu la educație sau toate viciile sistemului existente face ca un copil să abandoneze școala, precum încărcătura mare de elemente pe care o au în manuale. Pentru asta cine dă amendă? Mai sunt situațiile în care părintele, pur și simplu, nu are cu ce să își încalțe copilul și să îl trimită la școală. Ce facem cu amenda aici? Astfel de măsuri ar trebui privite din toate părțile, la fel și sancțiunile”, a afirmat pentru gândul Mihaela Gună, președintele Federației Asociațiilor de Părinți.

Alexandru Manda, vicepreședintele Asociației elevilor din Constanța, afirmă că trebuie stopată rata abandonului școlar care în România a ajuns la 19%, însă amenda nu trebuie să reprezinte o soluție. „Trebuie să existe programe prin care statul să îi încurajeze pe elevi să meargă la școală, să le creeze facilități acestora, nu să le aplice sancțiuni”, adaugă acesta.

De cealaltă parte, Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, este de părere că părinții trebuie să înțeleagă că principala lor obligație este de a asigura accesul copiilor lor la educație și de a merge la școală să se intereseze de ce fac aceștia. „Sunt părinți interesați de copiii lor care nu ar trebui să se teamă, dar și alții care ar trebui sancționați ca atare pentru că nu țin cont de ceea ce este bine pentru copiii lor”, apreciază Marius Nistor, amintind că există programe care îi ajută pe elevii din familiile nevoiașe să ajungă la școală.

Tot părintele răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul școlii cauzate de elev.

Controverse pe drepturile elevului și al părintelui de a contesta notele la evaluările scrise

Elevul sau părintele are dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor de la clasă, solicitând învățătorului sau profesorului să le justifice în termen de cinci zile de la comunicare, potrivit Regulamentului de organizare a unităților din preuniversitar.

În situația în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul sau părintele, tutorele sau susținătorul legal poate solicita, în scris, directorului unității de învățământ, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale sau practice.

Pentru soluționarea cererii de reevaluare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate, din unitatea de învățământ, care nu predau la clasa respectivă și care vor reevalua lucrarea scrisă. Media notelor acordate separat de cele două cadre didactice este nota rezultată în urma reevaluării. În cazul învățământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadre didactice.

În cazul în care diferența dintre nota inițială, acordată de cadrul didactic de la clasă și nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestația este respinsă și nota acordată inițial rămâne neschimbată. În cazul în care diferența dintre nota inițială și nota acordată în urma reevaluării este de cel puțin de un punct, contestația este acceptată. Calificativul sau notele obținute în urma contestației, rămân definitive.

Părinții salută această prevedere din Regulamentul de organizare a unităților din preuniversitar, afirmând că astfel va elimina desele cazuri în care elevii au fost nedreptățiți de către profesori. „Oricine are dreptul la a contesta o decizie. Au fost și multe situații în care elevii au fost evaluați incorect și au primit note mici pentru o lucrare bună”, afirmă Mihaela Gună, președintele Federației Asociațiilor de Părinți. 

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, amintește că și în vechiul Regulament de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP) din 2005 se specifica dreptul elevilor și părinților de a contesta nota. „Acum, diferența este făcută de faptul că sunt date și normele de contestare. Am cerut Ministerului Educației să nu se ia în considerare toate lucrările, ci numai cele esențiale, pentru că există riscul să apară foarte multe contestații. Apare situația când acum fac evaluarea și peste o săptămână dau nota. Totodată, trebuie făcută o comisie de reevaluare. Ce se întâmplă în zonele rurale unde sunt unități de învățământ în care este un singur profesor pe o specialitate? Se vor aduce profesori din alte unități școlare? Cine le va plăti acestora drumul?”, se întreabă Marius Nistor, adăugând că deși are și bune și rele actualul regulament era foarte necesar.

Elena Mușat, profesor de Limba Engleză la o școală din Capitală, afirmă că la disciplinele la care se susțin teze în cele mai multe cazuri profesorii discută cu părinții rezultatul obținut de copiii lor. „Dreptul părintelui sau al elevului de a face contestație la fiecare lucrare scrisă birocratizează și mai mult munca profesorului care are și așa multe foi de completat. Despre faptul că părintele ar trebui să păstreze legătura directă cu dirigintele, să vină la școală mai des, să îi semneze carnetul și să fie un parteneriat cu adevărat între părinte și profesor nu se specifică prea mult în Regulament”, afirmă aceasta.

Potrivit noului regulament școlar, părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului are obligația să ia legătura cu învățătorul sau dirigintele, cel puțin o dată pe lună, pentru a cunoaște evoluția elevului. Prezența părintelui, tutorelui sau susținătorului legal va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată și semnătură.

Părinții, obligați să își aducă și să își preia copiii de la școală

Același regulament școlar prevede că părintele elevului din învățământul primar are obligația să-l însoțească până la intrarea în unitatea de învățământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susținătorul legal nu poate să desfășoare o astfel de activitate, împuternicește o altă persoană.

Tot potrivit regulamentului, conducerea și personalul din unitatea de învățământ nu pot face publice datele personale și rezultatele școlare, ale elevilor.

De asemenea, elevii și părinții, tutorii sau susținătorii legali ai acestora au dreptul să fie consultați și să-și exprime opțiunea pentru disciplinele aflate în oferta educațională a unității de învățământ, în concordanță cu nevoile și interesele de învățare ale elevilor, cu specificul școlii și cu nevoile comunității locale/partenerilor economici.

Regulamentul mai prevede că unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială, prin personal de specialitate. La începutul fiecărui an școlar, pe baza metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului Educației și ministrului Sănătății, se realizează examinarea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.

Agresarea verbală, fizică și emoțională a elevilor de către profesori, interzisă

Prin noul Regulament, personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să aplice pedepse corporale, precum și să agreseze verbal, fizic sau emoțional elevii sau colegii.

„Există clase supraaglomerate, există copiii la grădiniță, e clar că trebuie să ridici tonul la ei pentru a-i acoperi. Aici nu e vorba de urlat, dar, la un moment dat, cineva cu rea intenție poate să catalogheze tonul mai ridicat al unui profesor drept agresiune verbală, ceea ce nu este în regulă”, afirmă Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Totodată, personalului din învățământul preuniversitar îi este interzis să desfășoare acțiuni de natură să afecteze imaginea publică a elevului, viața intimă, privată și familială a acestuia.

Angajații unităților de învățământ preuniversitar trebuie să aibă o ținută morală demnă, o vestimentație decentă și un comportament responsabil, potrivit regulamentului.

Adrian Troie, directorul adjunct de la Colegiul Național „Sf. Sava”, atrage atenția că nu poate fi definit termenul de „ținută decentă”. „Ce este aia ținută decentă? Tot este acum cu Charlie Hebdo și islamiștii. La ăia decent pentru fete înseamnă să se vadă doar ochii. La noi ce înseamnă ținută decentă? Ne luăm după lungimea fustei și facem o formulă matematică și cu înălțimea?. Regulamentul ăsta are și multe lucruri bune, dar și proaste. Plus că a venit al cinci ani de la patru ani de al Legea Educației”, afirmă Adrian Troie, adăugând că multe dintre criticile aduse noului Regulament frizează absurdul.

Elevii vor să își facă reviste în școală fără acordul conducerii

Elevii sunt nemulțumiți de articolul care dă dreptul directorului să propună Consiliul de administrație al școlii să suspende temporar sau să interzică redactarea și difuzarea revistelor scrise de elevi care afectează siguranța națională, ordinea publică, sănătatea și moralitatea, drepturile și libertățile cetățenești sau prevederile  regulamentului și ale regulamentului intern al unității de învățământ preuniversitar. „În opinia noastră este încălcat dreptul fundamental al omului la exprimare, astfel directorul putând să cenzureze o revistă atunci când dorește el dacă încalcă regulamentul intern al universității de învățământ”, afirmă el Alexandru Manda, vicepreședintele Asociației elevilor din Constanța.

Elevii sunt nemulțumiți și de faptul că de la jumătatea lunii februarie nu vor putea părăsi incinta școlii în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau al profesorului pentru învățământul primar/dirigintelui. „Este vorba de o privare de libertate”, consideră Alexandru Manda.

Marius Nistor, președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, amintește, însă, că de siguranța elevilor în școală răspund cadrele didactice. „Așa-zisa ‘libertate’ pe care tu încerci să o câștigi denotă, la un moment dat, că nu înțelegi care este responsabilitatea care planează asupra cadrelor didactice care te au în grijă pe perioada cât îți desfășori activitatea școlară. Părinții te trimit la școală ca să participi la o activitate didactică, nu să părăsești instituția școlară. Ar trebui să vadă care este practica în țările din UE”, afirmă acesta.

La rândul său, profesorul de matematică Adrian Troie, directorul adjunct de la Colegiul Național „Sf. Sava”, amintește că legislația stabilește că pentru un copil minor răspunde o persoană adultă. „Dacă vor să chiulească, desființăm legea asta și ei pot să plece unde vor, chiar și în Lună. Dacă elevul respectiv are chiar o problemă în familie și e de forță majoră, nu cred eu că în țara asta e cineva să îl țină cu forța la școală, dar pentru alte motive nu are de ce. Acum s-au trezit să comenteze. În Constituție scrie învățământ obligatoriu și gratuit, obligatoriu înseamnă să vii la școală și pe cale de consecință să nu pleci”, afirmă Adrian Troie. 

O altă critică adusă de elevi noului regulament este că directorul aprobă statutul de organizare și funcționare al cercurilor și asociațiilor științifice, culturale, artistice, sportive sau civice ale elevilor. „Acest lucru contravine OG 26 / 2000 privind asociațiile și fundațiile deoarece instanța aprobă crearea unei fundații și nu directorul unei unități de învățământ. Noi chiar am putea avea probleme în cadrul asociației dacă vrem sucursale. Acum ne-ar trebui acordul directorului”, mai spune Alexandru Manda, vicepreședintele Asociației elevilor din Constanța..

La rândul său, Marius Nistor afirmă că și această nemulțumire a elevilor este o eroare, adăugând că „democrația și libertatea are și ea niște limite”.

„Noul Regulament dă, însă, prea multe drepturi elevilor și prea puține profesorilor. Este un singur articol care face referire la drepturile personalului din învățământ și acolo se spune foarte strict că acestea sunt prevăzute de legislația în vigoare. Care este legislația în vigoare? Avem câteva pagini în care sunt prevăzute numai drepuri ale elevilor și părinților și, în rest, numai obligații, obligații și obligații ale cadrelor preuniversitare”, consideră președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”.

Potrivit acestuia, părinții ar trebui să se apropie mai mult de unitățile de învățământ și să colaboreze cu dascălii pentru binele elevilor și al școlii.

Referitor la noul regulament școlar, ministrul Educației Sorin Câmpeanu remarca, luni, și el că, deși acesta „prevede foarte multe drepturi pentru elevi”, reprezentanții acestora nu sunt mulțumiți.

„Noul regulament prevede, într-adevăr, foarte multe drepturi pentru elevi, dar sunt surprins că nici măcar în acest fel la nivelul Consiliului Național al Elevilor nu există o satisfacție deplină. Faptul că orice elev sau orice părinte și tutore are dreptul să conteste orice notă se încadrează foarte bine în drepturile elevilor, dar pot să înțeleg foarte bine că există o teamă a blocării procesului didactic și de evaluare la nivelul profesorilor”, a spus ministrul. 

Inchide