• Publicat:
Știri

Proiectul prin care expertizarea școlilor, construite înainte de 1978, începe din 2021, adoptat

Proiectul prin care expertizarea școlilor, construite înainte de 1978, începe din 2021, adoptat
Camera Deputaților a adoptat, decizional, un proiect prin care clădirile unităților de învățământ construite înainte de 1978, trebuie să fie expertizate pentru încadrare lor în clasa de risc seismic, până la 1 ianuarie 2021. În caz contrar, vor fi date amenzi între 1.000 și 10.000 lei.

Proiectul de lege modifică Ordonanța Guvernului 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor existente și a fost adoptat cu 267 de voturi „pentru”, iar un deputat nu și-a exprimat votul.

Inițiativa legislativă prevede măsuri pentru reducerea riscului seismic al unităților și al instituțiilor de învățământ, construite înainte de 1978 și amenzi între 1.000 și 10.000 de lei pentru conducătorii de instituții de învățământ care împiedică expertizarea și consolidarea clădirilor pe care le administrează.

„Numărul unităților școlare din România este evaluat de Institutul Național de statistică pe nivele: antepreșcolar și școlar (cca. 12.500 unități), primare și gimnaziale (cca. 5.000), special primar și gimnazial (cca. 160), liceal (cca. 1.650), profesional și postliceal (cca. 1400) și universitar (cca. 100) 1 . În aceste unități își desfășoară activitatea un număr de 3.578.600 elevi și studenți și 236.200 cadre didactice2, fără a include personalul auxiliar, care sunt expuși riscului în cazul unui seism. Acest risc este cu atât mai ridicat cu cât utilizatorii acestor spații nu își pot manifesta voința de a folosi sau nu acel spațiu. Astfel, spre deosebire de locatarii sau potențialii cumpărători ai unor imobile într-un bloc de locuințe sau unui spațiu comercial marcate pentru risc seismic, beneficiarii actului didactic sunt repartizați unei unități de învățământ, drept pentru care cade în sarcina statului să se asigure că activitatea de învățământ se desfășoară în bune condiții pentru toți actorii implicați”, arată inițiatorul, deputatul USR Cristian Ghica, în expunerea de motive a proiectului.

Doar clădirile expertizate după 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare, iar expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor în clasa de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până pe 1 iulie 2024.

„Până la data de 1 ianuarie 2021 conducătorii instituțiilor publice vor dispune începerea expertizării tehnice, realizată de către experți tehnici atestați pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție, asupra construcțiilor cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice care se află în patrimoniul instituțiilor publice respective și care au fost construite înainte de anul 1978. În cazul existenței unor astfel de expertize, numai clădirile expertizate după data de 1 ianuarie 2010 sunt exceptate de la reexpertizare. Expertizele tehnice în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic și fundamentării măsurilor de intervenție vor fi finalizate până la data de 1 iunie 2024. Sursa de finanțare este asigurată de la bugetul de stat prin Ministerul Educației Naționale, la solicitarea unităților administrativ-teritoriale”, conform inițiativei legislative.

Sunt prevăzut și amenzi pentru conducătorii instituțiilor publice care nu încep sau împiedică procedurile legale, între 1.000 și 10.000 de lei.

„Neînceperea sau împiedicarea în timpul mandatului a procedurilor legale pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor de către conducătorii instituțiilor publice care au în administrare construcții cu destinația de unități sau instituții de învățământ care au fost construite înainte de anul 1978 se va sancționa cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei”, arată proiectul de lege.

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor va fi făcută de organele cu atribuții de control ale primăriilor municipiilor, orașelor și comunelor.

Inițiativa legislativă a fost adoptată de Senat, pe 19 decembrie 2018, Camera Deputaților a adoptat-o, miercuri, decizional, prin urmare proiectul urmează să ajungă la promulgare pe masa președintelui Klaus Iohannis.

 

Inchide