Diana Grigore
26.12.2018
Știri

Vești bune pentru ȘOFERI! Proiect: Nu poate fi MĂRITĂ perioada SUSPENDĂRII PERMISULUI șoferilor care contestă acțiunea

Un proiect de lege propune ca perioada suspendării permisului de conducere să nu poată fi mărită pentru șoferii care contestă procesul-verbal de contravenție. Vezi motivele invocate de inițiatorii demersului

Proiectul de lege, inițiat de deputații PNL, Florin Roman, Ioan Bălan, Laurențiu Leoreanu și deputatul PMP Petru Movilă, vizează completarea Ordonanței Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Inițiativa celor patru aleși propune introducerea a două alineate la articolul 103:

(8) Pentru situațiile în care titularul dreptului de a conduce, contestă procesul-verbal de contravenție, la instanța competentă, nu se poate majora perioada de suspendare a dreptului de a conduce, până la epuizarea tuturor căilor de atac, ordinare și extraordinare, fiind o excepție a regulilor instituite prin normele cuprinse de art. 103 alin.(7).

(9) Obligația de a preda permisul de conducere curge de la data comunicării de către Serviciul Rutier Județean, în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, obligație care va fi îndeplinită de către acesta, din momentul în care intră în posesia Hotărârii Judecătorești, ultima pronunțată, care confirmă menținerea duratei de suspendare a dreptului de a conduce, conform procesului-verbal de contravenție contestat.

Potrivit formei în vigoare a Ordonanței Guvernului (OG), alineatul (7) al articolului 103 prevede că neprezentarea nejustificată a contravenientului în termenul de cinci zile de la primirea înștiințări scrise, pentru a preda permisul de conducere, „atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, prevăzută la alin. (1) lit. a) și b)”.

Proiect Nu poate fi MĂRITĂ perioada SUSPENDĂRII PERMISULUI șoferilor care contestă acțiunea

Suspendarea exercitării dreptului de a conduce este dispusă pe: „a) pentru o perioadă de 30 de zile, dacă titularul permisului de conducere a săvârșit contravenții care cumulează 15 puncte de penalizare; b) pentru o perioadă de 60 de zile, dacă titularul permisului de conducere cumulează din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce”, conform alineatului (1) al OG în vigoare. 

Motivele care susțin proiectul

Proiectul este justificat de „încălcarea dreptului la apărare în modul de comunicare de către Serviciile Rutiere, din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție, a înștiințărilor privind majorarea perioadei de suspendare a dreptului de a conduce, reglementată la acest moment, ca procedură, de art. 103, respectiv 104 din OUG 194/2002″, susțin inițiatorii, în expunerea de motive.

„Situațiile pe care le avem în vedere sunt legate de exercitarea dreptului la apărare, reglementat prin dispozițiile art. 24 din Constituția României și liberul acces la justiție, reglementat prin art. 21 din Constituția României. Astfel, în situația în care titularul dreptului de a conduce, contestă procesul-verbal de contravenție, prin care s-a suspendat dreptul de a conduce, se instituie prin OUG 195/2002, un regim discriminatoriu față de alte tipuri de procese civile în care orice obligație procedurală curge de la data la care se comunică Hotărârea Judecătorească, respectiv de la data la care se epuizează toate căile de atac cu privire la aceasta”, argumentează inițiatorii.

Parlamentarii Opoziției susțin că reglementările din cuprinsul Ordonanței Guvernului privind circulația pe drumurile publice conțin „criterii subiective de apreciere a datei la care titularul dreptului de a conduce trebuie să-și predea permisul, în raport cu rezultatul judiciar nefavorabil obținut”.

Aleșii mai arată că „în procedura civilă actuală, care guvernează acest tip de litigii, procedura de citare și comunicare stabilește foarte clar data la care justițiabilul are cunoștină de un act de procedură civilă și facem referire în acest sens la dispozițiile art. 163, 164, 165 din Codul de procedură civilă”.

Proiect Nu poate fi MĂRITĂ perioada SUSPENDĂRII PERMISULUI șoferilor care contestă acțiunea

Modificarea propusă are în vedere și sancțiunea de care este pasibil titularul dreptului de a conduce, din perspectiva normelor cuprinse la art. 335 Cod penal – Conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

„În vederea respectării normelor constituționale, privind dreptul în situația contestării procesului-verbal de contravenție, prin care i s-a suspendat acest drept, să nu fie expus sancțiunii de majorare a duratei de suspendare, pentru nepredarea permisului, care în prezent se calculează de la data afișării rezultatului judiciar pe portalul instanțelor de judecată. Propunerea noastră, în consonanță cu normele constituționale, anterior amintite, este ca acest termen să curgă de la data epuizării tuturor căilor de atac de la care curge obligația Serviciilor Rutiere Județene, din raza teritorială a domiciliului titularului dreptului de a conduce, de a le comunica conducătorilor auto, ca în termen de 10 zile să predea permisul, cu menținerea duratei de suspendare, constată inițial prin procesul-verbal de contravenție, neschimbat prin Sentință Civilă, pronunțată de către ultima instanță de judecată”, au conchis inițiatorii, în expunerea de motive.

Proiectul a fost înregistrat la Senat, prim for sesizat, iar decizional va fi votul de la Camera Deputaților.

Foto: Hepta

Inchide