Dizolvarea și lichidarea mai multor companii municipale, pe ordinea de zi a ședinței de luni a CGMB

Dizolvarea și lichidarea mai multor companii municipale, pe ordinea de zi a ședinței de luni a CGMB
Publicat: 01/08/2021, 19:19
Actualizat: 01/08/2021, 19:20

Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a convocat ședința ordinară a Consiliului General al Municipului București, luni, 2 august la ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Bucureşti. Sedinţa va avea loc online si va fi transmisă live pe site-ul PMB şi pe pagina de Facebook. 

Pe ordinea de zi figurează aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat cu McDonald`s România, aprobarea proiectului „Caravana mobilă de vaccinare”, ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335” , încheierea unui parteneriat între Municipiul București și Societatea Națională de Crucea Roșie din România, aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A., dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Cimitire București S.A., dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. Iată agenda ședinței CGMB de luni, 2 august:

 • Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pentru ședința ordinară din data de 02.08.2021
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 5 la contractul de asociere nr. 1941/C/25.09.1995 încheiat cu McDonald`s România (actual Premier Restaurants România S.R.L.)
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Patrimoniu
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Caravana mobilă de vaccinare”
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 •  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 846/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 și 335” și a cheltuielilor legate de proiect
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 •  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 847/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 și 601” și a cheltuielilor legate de proiect
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 •  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 848/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 137 și 138” și a cheltuielilor legate de proiect
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 849/12.12.2018 privind aprobarea proiectului ”Achiziționare autobuze electrice necesare îmbunătățirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 și 385” și a cheltuielilor legate de proiect
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Transport și Mobilitate Urbană
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici faza DALI în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu pentru Spitalul Clinic Colțea, Bd. I. C. Brătianu nr. 1, Sector 3, București
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei spațiilor medicale disponibile în incinta imobilelor în care își desfășoară activitatea medicală unitățile sanitare aflate în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București, ce urmează a fi închiriate prin licitație publică
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
  – Comisia de Patrimoniu
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului București, pentru activități nonprofit de interes local, conform prevederilor Legii nr. 350/2005, pentru domeniul: Protecția Mediului Înconjurător și Animalelor
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Ecologie, Protecția Mediului și Igienizare
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 11. Proiect de hotărâre privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului București începând cu anul 2021
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 12. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri privind trecerea imobilului situat în Șoseaua Străulești nr. 60 B, sector 1, din domeniul public al statului și din administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al municipiului București
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Patrimoniu
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 13. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul privat al Municipiului București în domeniul public al Municipiului București și transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Consiliului Local Sector 6, a imobilul situat în Bulevardul Timișoara nr. 108B, sector 6
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Patrimoniu
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 14. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a imobilului Cinematograful Cotroceni
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Patrimoniu
  – Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București să hotărască, în condițiile legii, pentru cooperarea cu Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în vederea demarării programului City Air
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Ecologie, Protecția Mediului și Igienizare
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat între Municipiul București și Societatea Națională de Crucea Roșie din România în vederea reducerii riscurilor de dezastre în comunitate
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de cultură, culte și educație civică, relații internaționale și relația cu societatea civilă
  – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de finanțare pentru un proiect în cadrul Corpului European de Solidaritate, cu nr. 2020-3-RO01-ESC11-094869 încheiat între Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului „Fă ceea ce trebuie! Arată că îți pasă!”
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia de Sănătate, Sport și Protecție Socială
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la înființarea Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 5, instituție publică de interes local în subordinea Consiliului Local al Sectorului 5
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia de Învățământ și Tineret
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 19. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui autoturism către Administrația Grădina Zoologică instituție de utilitate publică și interes local a Municipiului București
  Inițiator – Primarul General al Municipiului București
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 20. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Cimitire București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Cimitire București S.A.
  Inițiator – consilieri generali
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 21. Proiect de hotărâre privind dizolvarea și lichidarea Companiei Municipale Tehnologia Informației București S.A. și acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Tehnologia Informației București S.A.
  Inițiator – consilieri generali
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de insolvență, prin procedură simplificată a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. și acordarea unui mandat expres reprezentanților Municipiului București în Adunarea Generală a Acționarilor a societății Compania Municipală Pază și Securitate București S.A.
  Inițiator – consilieri generali
  Comisii:
  – Comisia Economică, Buget, Finanțe și Credite Externe
  – Comisia pentru Mediul de Afaceri, Comerț, Turism și Protecția Consumatorilor
  – Comisia Juridică şi de Disciplină
 • Proiect de hotărâre suplimentar privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Biserica Evanghelică CA București, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor cheltuieli de investiții și realizării în parteneriat a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte și activități de interes public local
 • Proiect de hotărâre suplimentar privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 67/27.03.2014 privind aprobarea participării Municipiului București, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în București – Bucharest Convention & Visitors Bureau
 • Proiect de hotărâre suplimentar privind stabilirea indemnizației lunare, aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Consolidări S.A.
 • Proiect de hotărâre suplimentar privind stabilirea indemnizației brute lunare, aprobarea contractului de mandat – cadru, precum și desemnarea persoanei împuternicite să semneze contractul de mandat cu administratorul special al societății Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A.
Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru...
Strigăt disperat la Măruţă: 'Aşteptăm de ieri salvarea. E grav'
FOTO. Nicoleta Luciu e de nerecunoscut după intervențiile estetice! Cum s-a schimbat fosta vedetă TV
Dieta care luptă cu COVID. Ce alimente să mănânci pentru a-ți ușura boala
Ea este femeia care i-a luat mințile lui Ion Țiriac. Miliardarul în vârstă de 82...
Gigi Becali plânge în hohote în fața preoților! Imagini tulburătoare cu patronul FCSB în cadrul...
Horoscopul pe care e invidios și Voropchievici! Care e, de fapt, zodia binecuvântată de Dumnezeu
Cel mai vechi recrutor român face sondaj pe LinkedIn: „Femeile care vor să facă sex...
A cumpărat o mașină nouă care a ruginit după doi ani. Instanța i-a acordat daune...
BANCUL ZILEI – Sexul te face KO în box!
Dan Bittman: „Nu există niciun scenariu roșu în Timișoara. Este o minciună sinistră”
Strigăt disperat la Măruţă: 'Aşteptăm de ieri salvarea. E grav'
Apariție SURPRIZĂ într-o pădure din GIURGIU. Un cameraman de ocazie a înregistrat tot
Denise Rifai, ULUITOR în propria emisiune! Dezvăluiri FABULOASE. Ce a făcut la MISA, la 'spirală'...
BOMBĂ! Dan Bittman, anunț ȘOC: ‘Să văd dacă sunt un dobitoc’
Un CONSILIER din PORTUL Constanța a fost numit ȘEFUL companiei naționale de AUTOSTRĂZI!
Actori talentați pe care ți-i aduci aminte, dar pe care nu știi cum îi cheamă
Vestea care cutremură Europa: Lovitură devastatoare pentru Angela Merkel. Ce va urma?
BOMBA zilei de la PFIZER! Adio, vaccin! Veste șoc pentru toată lumea
Simona Halep i-a impus condiții speciale lui Toni Iuruc. Știa doar familia, dar acum știu...
EXCLUSIV. E război total pe piaţa de energie. De ce avem de fapt facturi prea...
Antreprenorul român care era pe punctul de a-şi vinde businessul cu preţul unei maşini. A...