EXCLUSIV | Zece nereguli găsite de Curtea de Conturi după controlul la Primăria București. CGMB trebuie să găsească vinovații și să recupereze prejudiciile

EXCLUSIV | Zece nereguli găsite de Curtea de Conturi după controlul la Primăria București. CGMB trebuie să găsească vinovații și să recupereze prejudiciile
Publicat: 07/12/2021, 13:24
Actualizat: 07/12/2021, 13:26

Inspectorii Camerei de Conturi a Municipiului București au constatat nereguli în activitatea financiar-contabilă a Unității Administrativ-Teritoriale (UAT) a Municipiului București și au cerut Consiliului General al Municipiului București să urmărească modul în care măsurile dipuse sunt duse la îndeplinire pentru recuperarea prejudiciilor constatate.

Camera de Conturi a Municipiului București a transmis Consiliului General al Municipiului București (CGMB) decizia instituției din 25 noiembrie, prin care s-au dispus măsuri de remediere a abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar și Procesul verbal de constatare încheiat în urma acțiunii de audit financiar asupra situațiilor financiare, întocmite la data de 31 decembrie 2020.

În adresa transmisă CGMB, oficialii Camerei de Conturi precizează că „nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii sau a neurmăririi de conducerea entității a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă”. Dacă fapta a fost săvârșită din culpă, pedeapsa e amenda.

Conform prevederilor legale, dacă autorităţile abilitate de lege nu au luat măsuri pentru efectuarea verificării şi aplicarea de sancţiuni, ca urmare a adresei de solicitare, se aplică amendă civilă egală cu salariul de la 2 până la 5 luni al persoanei din vina căreia nu au fost duse la îndeplinire măsurile stabilite.

Plăți nejustificate

În adresa de solicitare sunt detaliate neregulile descoperite, precum și măsurile dispuse pentru remedierea lor, cu termene concrete pentru implementarea lor.

Asfel, în urma controalelor, Camera de Conturi a constatat zece nereguli:

 • neraportarea unor angajamente legale de plătit în valoare de peste 492,8 milioane de lei, care reprezintă obligații de plată rămase neachitate la finele anului;
 • înregistrarea nejustificată, direct pe cheltuielile entității, a unei sume de peste 26,6 milioane de lei, care reprezintă despăgubiri datorate lipsei de folosință a unui teren, taxe judiciare de timbru, onorarii expert și onorarii avocat, cheltuieli de judecată și neefectuarea cercetării adminstrative în vederea stabilirii cauzelor și eventualelor răspunderi;
 • atribuirea, în 2020, de locuințe sociale într-un imobil care nu este inclus în fondul locativ al municipiului București;
 • achitarea unor dobânzi bancare de aproape 246.000 de lei pentru că nu s-a respectat principiul economicității, prin efectuarea a două trageri, de peste 11,3 milioane de lei, din creditul contractat de Municipiul București la o bancă, fără a utiliza suma respectivă;
 • neînregistrarea majorării capitalului social subscris de Municipiul București la Registrul Comerțului de către Compania Muncipală Termoenergetica – 146 milioane de lei, aport și numerar vărsat și 19,3 milioane de lei, aport în natură predat;
 • efecturea unor cheltuieli de natura investițiilor de aproape 24.000 de lei de către Teatrul „Ion Creangă”, fără ca acestea să fie incluse pe lista investițiilor aprobate pentru 2020;
 • neefectuarea evaluării terenurilor și clădirilor din administrarea Teatrului Odeon, cel puțin o dată la trei ani;
 • decontarea compensației în valoare de 2,56 milioane de lei – sumă solicitată de Compania Municipală Termoenergetica, din subvenția care acoperă diferența dintre prețul energiei termice livrate populației și prețul local al eneriei facturate populației, deși ca beneficiari figurează operatori economici;
 • nededucerea penalităților de întârziere datorate de furnizor din plățile efectuate în cadrul contractului pentru revizuirea Planului Urbanistic General;
 • plata nejustficată a peste 367.000 de lei pentru servicii de curățenie interioară neprestate la Arena Națională, în aprilie 2020.

Măsurile și termenele stabilite

Camera de Conturi a Municipilui București a decis astfel o serie de măsuri atât pentru corectarea înregistrărilor financiar-contabile, dar mai ales pentru descoperirea persoanelor responsabile, stabilirea prejudiciilor și recuperarea acestora.

Astfel, printre măsurile pe care CGMB trebuie să le urmărească pentru a fi duse la îndeplinire se numără:

 • efectuarea cercetării administrative în vederea stabilirii eventualelor persoane răspunzătoare de plata despăgubirilor, a cheltuielilor de judecată, a taxelor și onorariilor în valoare totală de 26,6 milioane de lei și înregistrarea operațiunilor conform naturii lor, determinate în urma cercetării administrative, inclusiv recuperarea debitelor, după caz, conform legii: termen pe 28 februarie 2022;
 • stabilirea întinderii prejudiciului, înregistrarea în contabilitate și urmărirea recuperării acestuia, potrivit legii, pentru cazurile de acordare a subvenției nejustificat operatorilor economici, în care nu se poate demonstra cu documente justificative că spațiile au destinația de locuință: termen pe 30 iunie 2022;
 • stabilirea întinderii totale a prejudiciului cauzat de nededucerea din plățile efectuale a penalităților de întârziere contractuale de la prestatorul Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, înregistrarea, urmărirea recuperării acestuia potrivit legii și virarea în contul aferent: termen pe 30 august 2022;
 • stabilirea întinderii totale a prejudiciului aferent serviciilor de curățenie neprestate la Arena Națională pentru luna aprilie 2020, proporțional cu suprafața neutilizată, înregistrarea în contabilitate, recuperarea acestuia, conform legii, inclusiv a dobânzilor și penalităților de întârziere aferente și virarea sumei în contul aferent: termen pe 30 august 2022.

„Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți și orice alte măsuri pe care le considerați necesare pentru remedierea deficiențelor constatate de Curtea de Conturi în urma acțiunilor de verificare, inclusiv implicarea compartimentului de audit intern în urmărirea modului de implementare a măsurilor dispuse prin decizie de Curtea de Conturi”, se arată în adresa semnată de directorul Camerei de Conturi a Muncipiului București, Bogdan Platoș.

Confom documentului, conducătorul entității verificate poate depun/trimite, în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei, o contestație împotriva măsurilor dispune în aceasta sau a termenelor stabilite, la adresa Camerei de Conturi a Muncipiului București.

Documentul integral:

Decizie Nr.67-2021 Curtea de Conturi-Camera de Conturi Bucuresti by Gandul.info on Scribd

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase