Ce poți să faci ca să nu plătești un RCA mai mare. Când ajungi să fii considerat „client cu risc ridicat”

Ce poți să faci ca să nu plătești un RCA mai mare. Când ajungi să fii considerat „client cu risc ridicat”
Foto caracter ilustrativ
Publicat: 09/02/2022, 13:59
Actualizat: 09/02/2022, 14:15

Asigurații care dețin o poliță de răspundere civilă auto pot să își reducă valoarea primelor de plată făcând apel la pârgiile legale, explică Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în contextul în care transportatorii reclamă că „RCA a ajuns un produs de lux”, cu un preț care a crescut cu peste 250% în ultimele luni, după falimentul liderului pieței, City Insurance.

Prețul polițelor de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie (RCA) a crescut în ultimele luni, sub impactul falimentului City Insurance, admis, miercuri, de Tribunalul București, și după ce decizia Autoritătății de Supreveghere Financiară privind retragerea autorizației de funcționare a asigurătorului, care avea peste 3 milioane de polițe RCA, a fost publicată, pe 27 septembrie, în Monitorul Oficial.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) spun că „RCA a ajuns un produs produs de lux”, cu o creștere de peste 250% în ultimele luni, și amenință cu proteste. Ei reclamă și că este aberant modul de calcul al prețului RCA, conform căruia, polița valabilă pe șase luni este mai scumpă decât polița pe 12 luni, la aceeași companie de asigurări, respectiv tariful RCA pentru 6 luni este 1.611 lei, iar pentru 12 luni este 1.328 de lei.

România, în vârful clasamentului european și în ceea ce privește rata daunei

Într-un comunicat transmis miercuri, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR), țara noastră se menține pe unul dintre locurile fruntașe în Europa la capitolul accidente soldate cu pagube materiale și/sau vătămări corporale despăgubite în baza polițelor RCA. Astfel, frecvența daunelor RCA în România, adică raportul dintre numărul daunelor și cel al polițelor emise, este una dintre cele mai ridicate la nivel european, potrivit datelor colectate de UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare – Reasigurare de la mai multe asociații naționale ale asigurătorilor din Europa.

Frecvența medie a daunelor se situează, în România, la circa 6%, conform celor mai recente date furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Acest lucru înseamnă că, în țara noastră, în fiecare an, din fiecare 100 de mașini înmatriculate, cel puțin 6 produc accidente în trafic soldate cu pagube materiale sau vătămări corporale și decese – un număr foarte mare față de alte țări. Comparativ, Germania înregistra la finalul anului 2020 o frecvență a daunelor de 4,4%, Italia 4,2%, Bulgaria 3,82%, Polonia 3,69%, Slovacia 3,35%, Cehia 2,73% și Finlanda 1,8%.

Potrivit sursei citate, nu întâmplător, România se află în vârful clasamentului european și în ceea ce privește rata daunei, un alt indicator specific industriei de asigurări, cu un nivel de peste 80% în anul 2020, în timp ce media europeană se afla la 62%, potrivit unui raport publicat recent de către EIOPA – Autoritatea Europeană de Asigurări şi Pensii Ocupaţionale. Mai mult, după primele 9 luni din 2021, rata daunei pe zona asigurărilor RCA a urcat până la 99,52% – arată datele ASF, citate de UNSAR.

Ce măsuri poate lua ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară a precizat recent, încă o dată, în contextul în care i s-a solicitat să prezinte situația din piața RCA, precum și soluțiile pe termen lung, că, având în vedere legislația europeană în vigoare, nu poate interveni în sensul impunerii nivelului primelor de asigurare, indiferent de categoria și tipul autovehiculului sau de segmentul în care se încadrează proprietarul acestuia. „Orice încălcare a directivelor europene (în cazul de față, Directiva 2009/138/EC privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare – Solvabilitate II) poate atrage procedura de infringement”, subliniau reprezentanții ASF, luni, într-un comunicat de presă.

În ceea ce privește modul de stabilire a tarifelor RCA de către societățile de asigurare, ASF preciza că acestea își calculează tarifele RCA bazându-se, în principal, pe propriul istoric al daunalității și pe previziunile cu privire la evoluția acesteia și a altor cheltuieli care decurg din încheierea contractelor RCA, potrivit art. 18 – Stabilirea primei de asigurare RCA și informarea asiguratului din Legea nr. 132/2017.

Concret, în ceea ce privește rolul ASF în stabilirea prețurilor în cazul asigurărilor RCA, este de precizat că, în conformitate cu prevederile legislației europene în domeniu, respectiv ale Directivei 2009/138/EC privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II), nici A.S.F. și nici o altă autoritate a statului nu are competența de a interveni în sensul aprobării tarifelor de primă pe care un asigurător intenționează să le practice:

Articolul 21- Condiții privind polițele și nivelul primelor

(1)   Statele membre nu impun aprobarea prealabilă sau notificări sistematice cu privire la condițiile de asigurare generale și speciale, nivelul primelor, bazele tehnice folosite în special la calcularea nivelului primelor și rezervelor tehnice sau la formulare și alte documente tipărite pe care o întreprindere intenționează să le folosească în interacțiunile sale cu deținătorii polițelor de asigurare sau cu întreprinderile cedente sau retrocedente.

Art.181- Asigurare generală

(1)  Statele membre nu solicită aprobarea prealabilă sau comunicarea sistematică a condițiilor generale sau speciale ale polițelor de asigurare, a nivelului primelor sau formularelor și altor documente imprimate pe care o întreprindere de asigurare își propune să le utilizeze în relațiile cu deținătorii de polițe de asigurare.

Statele membre pot solicita comunicarea nesistematică a acestor condiții și a celorlalte documente numai pentru a controla respectarea dispozițiilor de drept intern privind contractele de asigurare. Aceste solicitări nu pot constitui o condiție prealabilă pentru ca o întreprindere de asigurare să își desfășoare activitatea.

(3) Statele membre pot menține sau introduce obligația de notificare prealabilă sau aprobare a majorărilor tarifelor propuse numai ca un element al unui sistem general de control al prețurilor.”

Astfel, potrivit art. 18 – Stabilirea primei de asigurare RCA și informarea asiguratului din Legea nr. 132/2017:

(1) Asigurătorul calculează o primă de asigurare astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din încheierea contractelor RCA, și în conformitate cu art. 11 – Tarifele și modalitatea de calcul din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România:

(9) Pentru fiecare segment de risc omogen asigurătorul RCA utilizează suficiente date istorice, pe cel puțin 3 ani anteriori, pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic.

(10) În situația în care asigurătorul RCA nu deține suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta utilizează date istorice disponibile din alte surse raportate la piața din România sau la piața Uniunii Europene, cu condiția ca acestea să fie relevante.

Totodată, potrivit art. 11, alin. (19) din Norma nr. 20/2017 privind asigurările auto din România, tarifele sunt calculate în funcție de strategia adoptată de către asigurătorul RCA, prevăzută la alin. (18).

Potrivit ASF, conform art. 11 alin. (3) din Norma nr. 20/2017, toate societățile de asigurare autorizate să practice asigurări RCA transmit la AS.. în cazul modificării tarifelor de primă RCA, cel târziu cu 30 de zile înainte de începerea perioadei în care acestea pot fi practicate, un raport întocmit de către un actuar avizat de către ASF, în care acesta certifică faptul că tarifele au fost calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Ce înseamnă client cu risc ridicat

ASF precizează că a adoptat de-a lungul timpului mai multe măsuri pentru protejarea asiguraților RCA de un nivel ridicat al tarifelor, în contextul în care Autoritatea nu are pârghii legale pentru a interveni în stabilirea prețului polițelor de răspundere civilă auto obligatorii, potrivit instituției.

Astfel, o primă măsură în acest sens a fost adoptarea tarifelor de referință, calculate de către o companie independentă, care reprezintă un demers ce conduce la creșterea transparenței, la informarea și la transmiterea către consumatori a unor informații corecte și complete cu privire la polițele RCA.  Tarifele de referință nu reprezintă tarife la care sunt încheiate contractele RCA în piață, ci sunt un reper pentru consumatori în ceea ce privește prețul poliţelor auto obligatorii.

O altă măsură adoptată de ASF a fost introducerea conceptului de client cu risc ridicat. Un asigurat poate fi încadrat în această categorie dacă primește, de la cel puțin trei asigurători diferiți, oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință (factorul „N”), aferent segmentului de risc din care fac parte.

În conformitate cu art. 19 din Legea nr. 132/2017, un asigurat cu risc ridicat se poate adresa Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) pentru formularea unei oferte de asigurare, iar BAAR va formula o ofertă de asigurare calculată pornind de la tariful de referință și îi va aloca acestuia un asigurător în vederea încheierii contractului RCA. BAAR soluționează cererea asiguratului cu risc ridicat în ceea ce privește încheierea contractului RCA în termen de maximum 20 de zile de la depunerea completă a documentelor solicitate de BAAR. Pentru alocarea contractului RCA unui asigurător, oferta trebuie acceptată în mod explicit de asiguratul cu risc ridicat.

De amintit că ASF a solicitat, în 28 septembrie 2022, la scurt timp de la la publicarea deciziei de retragere a autorizației de funționare a City Insurance, tuturor companiilor de intermediere în asigurări să informeze de îndată toți clienții asupra faptului că dacă aceștia primesc de la cel puțin trei asigurători diferiți oferte ale căror prime de asigurare RCA sunt cu 36% mai mari față de tariful de referință, aferent segmentului de risc din care fac parte, sunt încadrați în categoria asiguraților cu risc ridicat, potrivit Legii nr. 132/2017, conform unui comunicat transmis marți. Acest tip de clienți pot să solicite Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR) o ofertă pentru încheierea unui contract RCA (factorul „N”).

Care este procedura pentru un client cu risc ridicat

Conform procedurii oficiale, asigurații pot solicita o ofertă de la BAAR doar în situația în care primele de asigurare ofertate de cel puțin trei asigurători RCA pentru 12 luni sunt cu 36% mai mari față de tariful de referința, aferent segmentului de risc din care face parte. Prin urmare, majorarea nu se raportează la prima de asigurare pe care a plătit-o pe polița anterioară / anul trecut, ci la tariful de referință în vigoare, publicat de ASF.

Astfel, calcul primei de asigurare se efectuează de către BAAR strict pentru durata politei de 12 luni, conform prevederilor legale. BAAR nu are atribuții pentru a stabili alte elemente ale polițelor RCA, cum ar fi: perioade de asigurare mai mici de un an, plata primei în rate, acoperirea teritorială (alta decât acoperirea legală minimă obligatorie), alte clauze contractuale.

BAAR precizează că, potrivit reglementărilor în vigoare, alocarea se efectuează într-un termen de 20 de zile de la solicitare, dacă este însoțită de documentația completă:

  • intrați in aplicatia BAAR destinată înregistrării cazurilor de asigurați cu risc ridicat și completați datele care vă sunt cerute de aplicație, la care veți anexa documentele necesare prelucrării, respectiv ofertele privind încheierea unei polițe de asigurare RCA pentru o perioadă de 12 luni (minim 3, de la asiguratori diferiți); Ofertele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  • să fie generate pentru aceleași criterii de tarifare, mai exact aceeași persoană (asigurat/utilizator) și acelasi vehicul;
  • să conțină prima de asigurare calculată pentru o perioadă de asigurare de 12 luni, fără serviciul de decontare directă și fără alte acoperiri suplimentare;
  • să fie calculate pentru aceeați clasa Bonus/Malus, afișată explicit în ofertă;
  • să fie în perioada de valabilitate, prin urmare să conțină data emiterii și data până la care oferta este valabilă sau data emiterii și perioada de valabilitate;
  • să conțină codul de ofertă alocat.

Certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului pentru care se solicită încheierea asigurării; strict pentru cazurile în care ofertarea se realizează pentru emiterea polițelor în vederea înmatriculării ulterioare, în lipsa certificatului de înmatriculare (talonului), se poate prezenta cartea de identitate a vehiculului (CIV) împreună cu un document care să ateste dreptul de proprietate sau utilizare asupra acestuia (exemplu: contract de vânzare-cumpărare, contract de leasing etc.);

Actul de identitate al proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana fizică pentru care se solicită asigurarea;

Certificatul de înregistrare într-unul din registrele prevăzute de lege (ONRC, Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, etc.) și certificatul de înregistrare fiscală ale proprietarului/utilizatorului vehiculului – persoana juridică sau altă entitate înregistrată fiscal pentru care se solicită asigurarea;

Mandatul reprezentantului convențional, în cazul în care solicitarea se face de către o altă persoană decât asiguratul (de exemplu o companie de brokeraj).

Aplicatia BAAR destinată înregistrării cazurilor de asigurați cu risc ridicat este disponibilă aici și poate fi accesată inclusiv prin transmiterea unui email la adresa: [email protected] care va returna un mesaj automat cu acest link.

Potrivit BAAR, asigurații RCA au posibilitatea să solicite BAAR alocarea către un asigurator RCA transmițând Formularul de cerere ofertă (descărcabil pe site-ul BAAR), completat și însoțit de documentele justificative menționate, prin fax sau poștă:

  • fax: 004 021 319 13 01
  • poștă: str. Vasile Lascar nr. 40 – 40 bis, et. 6, sect. 2, Bucuresti, cod postal 020502

După introducerea datelor și a documentelor aferente în aplicație sau după primirea acestora prin fax ori prin poștă, soluționarea durează maximum 20 de zile, timp în care BAAR verifică dacă cererea este admisibilă și va comunica rezultatul verificării în termen de 5 zile lucratoare;

Dacă solicitantul se încadrează în categoria de asigurare cu risc ridicat, BAAR îi va comunica prima de asigurare și asiguratorul RCA la care a fost alocat. Contractul se poate încheia în termen de 10 zile lucratoare de la comunicarea alocării.

De precizat că, în cazul în care cererea este incompletă și / sau nu este însoțită de toate documentele justificative necesare, chiar dacă aceasta trece de validările disponibile în aplicație, retransmiterea acestora este considerată reluarea procedurilor, termenul de 20 de zile începand să curga de la data retransmiterii, potrivit informațiilor publicate de BAAR.

Madalina Prundea
Absolventă a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Departamentul de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Facultății de Litere, Mădălina mai mult
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
FOTO Lumea este atrasă ca un magnet de „Camino de la Muerte”, cel mai periculos...
Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit! Primele imagini de la eveniment. VIDEO
FOTO. Imagini incendiare cu Andreea Bălan, într-un costum de baie alb, la Dubai. L-a zăpăcit...
Filmul complet al tragediei de la malul Mării Negre! Diana, tânăra înghițită de valuri în...
VIDEO&FOTO Noi imagini cu Putin, Kim, doi căței, un cal și o limuzină. „Ce drăguți...
BREAKING | Diana a fost înghițită de valuri în Marea Neagră. Iubitul ei n-a putut...
Regele Felipe, DISTRUS de „infidelitățile” Reginei Letizia. L-ar fi înșelat și cu fostul cumnat: „A...
Crimă în curtea unei biserici din Sibiu. Bărbat bătut până la moarte cu o bâtă...
A murit la 36 de ani în timp ce se afla în vacanță. "Regina frumuseții",...
Tragedie la malul Mării Negre! Diana a fost smulsă de valuri din brațele iubitului. Trupul...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Parbriz spart de piatră. RCA-ul acoperă un astfel de incident?
Vremea se schimbă drastic. Vin ploile şi vijeliile. ANM: cod portocaliu în 12 judeţe şi...
Coliziune EPICĂ în spațiu, văzută cu cel mai puternic telescop al omenirii
Lege pentru românii care stau la curte. Vecinii nu sunt obligați
Apare o autostradă vitală pentru România. Va face legătura între două mari orașe
Un rapper cunoscut din România a murit la doar 22 de ani, după ce a...
Localitatea din România fără caniculă! Ieri au fost doar 13 grade. Singura oază de răcoare...
Irina Columbeanu, primele declarații după întoarcerea în țară! Fiica lui Irinei Columbeanu vorbește despre revederea...
Văduva victimei lui Mario Iorgulescu, reacție dură după anularea condamnării: "Nu mai rezist! Vreau să...
BANCUL ZILEI. Niște canibali îl prind pe BULĂ: Plătești 100 de $, iei bătaie sau...
Arheologii au descoperit o gravură care sugerează că un alt mare templu a existat unde...
×