Cine mănâncă banii de autostrăzi. Raport exploziv al Curții de Conturi: Prime și sporuri ilegale, plăți nejustificate și investiții „considerabil supraevaluate” la CNADNR

Cine mănâncă banii de autostrăzi. Raport exploziv al Curții de Conturi: Prime și sporuri ilegale, plăți nejustificate și investiții considerabil supraevaluate la CNADNR
Publicat: 22/08/2015, 15:38

Curtea de Conturi a găsit mai multe nereguli la CNADNR, între care „premisele prejudicierii companiei cu 70.008 mii lei” în cazul încheierii unui contract cu firma franceză Colas sau „plăți nejustificate” mascate sub contracte de „asanare a șantierului de orice muniții”,pentru care instituția de audit a sesizat organele de cercetare penală, potrivit Raportul public pe 2012 realizat de Curtea de Conturi. Cu toate acestea, raportul nu precizează exact care sunt faptele pentru care a sesizat Parchetul General.

Referitor la activitatea CNADNR, raportul face referire și la prime și sporuri ilegale pentru ore suplimentare, investiții „considerabil supraevaluate” sau plăți nejustificate pentru servicii de asistență tehnică neprestate.

„Având în vedere faptul că în actul de control au fost consemnate fapte pentru care există indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, au fost sesizate organele de urmărire penală”, mai relevă raportul, fără a oferi alte detalii.

CNADNR și-a exprimat „opinii divergente” față de constatărilre din raport, se menționează în documentul elaborat de Curtea de Conturi.

Prime și sporuri salariale ilegale

„În condițiile depășirii, în luna decembrie 2012, a prevederii bugetare aferente cheltuielilor de personal, la nivelul CNADNR au fost efectuate cheltuieli nelegale pentru acordarea unor prime către personalul companiei, în cuantum de 33 mii lei, precum și pentru acordarea unor sporuri pentru ore suplimentare, în cuantum de 184 mii lei”, arată raportul Curții de Conturi.

În plus, inspectorii Curții de Conturi au descoperit că la nivelul CNADNR au fost depășite prevederile bugetare cu 6,11%, prin efectuarea de cheltuieli de personal. „Aceste cheltuieli cu salariile personalului CNADNR, de la nivel central, au fost stabilite în baza contractelor individuale de muncă și plătite pe state de plată a salariilor, neprezentate la viza de control financiar preventiv propriu”, se menționează în Raportul Curții de Conturi.

Inspectorii Curții de Conturi au mai găsit și alte nereguli la Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR), precum neînregistrarea unor venituri sau realizarea unui nivel scăzut al veniturilor proprii.

Astfel, din valoarea totală pe care CNADNR trebuia să o încaseze din amenzile aplicate șoferilor pentru lipsa rovinietei, CNADNR a încasat în 2012 doar 22,47% din total, arată raportul.

La capitolul recomandări, Curtea de Conturi a decis că CNADNR trebuie să stabilească „întinderea prejudiciului cauzat companiei prin plata nelegală a unor drepturi salariale, aferente anului 2012 și recuperarea acestora, potrivit legii”, dar și „clarificarea situației creanțelor din amenzi și despăgubiri și recuperarea acestora, în termenul legal de prescripție”.

Curtea de Conturi a găsit „indicii de favorizare” a francezilor de la Colas SA

Probleme au fost constatate de inspectorii Curții de Conturi și la cheltuirea fondurilor din împrumutul Băncii Europene pentru Investiții pentru construcția autostrăzii Cernavodă-Constanța, mai exact tronsoanele Cernavodă-Medgidia și Medgidia-Constanța.

„În vederea achiziției contractelor de proiectare și construcție a autostrăzii Cernavodă-Constanța, CNADNR nu a aplicat procedura de evaluare în două etape și deschiderea ofertelor financiare și tehnice în același timp, ceea ce a făcut posibilă cunoașterea prețurilor ofertelor înainte ca acestea să fie evaluate din punct de vedere tehnico-economic, situație care a permis evaluarea subiectivă a ofertelor din partea membrilor comisiei de evaluare”, se arată în raport.

Raportul menționează „modul defectuos” al procedurii de atribuire a contractului de proiectare și construcție a autostrăzii Cernavodă-Constanța, tronsonul Cernavodă-Medgidia, fiind create „premisele prejudicierii companiei cu suma de 70.008 mii lei, reprezentând diferența dintre prețul ofertei declarate câștigătoare și cel al ofertei cu prețul cel mai scăzut”

„Având în vedere aspectele constatate cu privire la modul de derulare a acestei proceduri de atribuire, există indicii de favorizare a COLAS SA”, mai adaugă raportul.

„Oferta desemnată câștigătoare a fost evaluată în mod subiectiv, fără să se țină cont de comentariile și observațiile grupului de lucru, precum și de clarificările necesare. Procedura de reevaluare a ofertei s-a desfășurat cu o deosebită rapiditate. CNADNR a încheiat contractul de proiectare și construcție cu COLAS SA, deși banca finanțatoare recomandase solicitarea unor clarificări ofertantului care a prezentat oferta cu prețul cel mai scăzut înainte de a se lua o decizie”, relevă raportul.

De altfel, în 2011, ministrul de atunci al Transporturilor, Anca Boagiu, a anunțat rezilierea contractului cu firma Colas privind construcția tronsonului de autostradă Cernavodă-Medgidia pe motiv că firma franceză ar fi cerut sume suplimentare și nu a respectat graficul lucrărilor.

„Plăți nejustificate” de 625.000 de lei pentru„identificarea și asanarea Șantierului de orice muniții”

În raportul Curții de Conturi se face referire și la contractul din septembrie 2011 încheiat de CNADNR cu Astaldi – Max Boegl, în valoare de 498.800 mii lei, pentru proiectarea și construcția autostrăzii Cernavodă-Medgidia. Aici, sub pretextul căutării de muniție, CNADNR a efectuat „plăți nejustificate” de 625.000 de lei, potrivit raportului Curții de Conturi.

„Efectuarea unor plăți nejustificate, în sumă de 625 mii lei, reprezentând servicii de „Identificarea și asanarea Șantierului de orice muniții” care trebuiau să fie realizate pe cheltuiala antreprenorului”, reprezintă un alt lucru descoperit de inspectorii instituției de audit și menționat în raportul Curții de Conturi.

Documentul adaugă că, în cazul contractului dintre CNADNR și Astaldi – Max Boegl, valoarea estimată a investiției a fost „considerabil supraevaluată” la fundamentarea indicatorilor tehnico-economici, întrucât pentru realizarea investiției au fost utilizate fonduri reprezentând 55% din valoarea totală prevăzută în contractul de finanțare.

Recomandările Curții de Conturi

Curtea de Conturi a recomandat analizarea cauzelor și împrejurărilor în care a fost atribuit contractul COLAS SA și, respectiv, Astaldi – Max Boegl și luarea tuturor măsurilor legale pentru recuperarea eventualelor prejudicii.

Totodată, inspectorii au recomandat stabilirea prejudiciului – reprezentând plăți nejustificate pentru servicii de „Identificarea și asanarea Șantierului de orice muniții” care trebuiau să fie realizate pe cheltuiala antreprenorului – și luarea măsurilor legale pentru recuperarea acestuia.

„Cu privire la constatările identificate cu ocazia controlului conducerea CNADNR și-a exprimat opinii divergente față de constatările din proiectul raportului de control și a formulat obiecțiuni în termenul legal”, se arată în raport.

Raportul public pe 2012 al Curții de Conturi prezintă rezultatele acțiunilor de audit și control desfășurate în 2013 care au avut ca obiect exercițiul bugetar al anului 2012.