CCR: Modificările la Legea finanțării partidelor care prevăd că banii obținuți ilegal nu se confiscă sunt neconstituționale

Redactor:
Liviu Dadacus
CCR: Modificările la Legea finanțării partidelor care prevăd că banii obținuți ilegal nu se confiscă sunt neconstituționale
Detalii pe Gândul.

Astfel, CCR a dezbătut, joi, în cadrul controlului anterior promulgării, obiecția de neconstituționalitate referitoare la Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, obiecție formulată de un număr de 50 de deputați aparținând grupurilor parlamentare ale PNL, USR și PMP, se arată într-un comunicat CCR.

În urma deliberărilor, Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate și a constatat că Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor politice este neconstituțională, stabilind că partidele politice nu pot păstra banii obținuți ilegal. 

CCR a constatat că legea criticată contravine principiului bicameralismului, având în vedere, în esență, faptul că, ignorând scopul inițial și obiectul de reglementare al propunerii legislative, Camera Deputaților – în calitate de Cameră decizională, a adoptat un număr semnificativ de amendamente, de natură să transforme în mod radical, prin aportul lor cantitativ și calitativ, filosofia ce a stat la baza inițierii demersului legislativ și excluzând, astfel, prima Cameră – cea de reflecție – de la procesul de legiferare, ce trebuie să reprezinte, însă, opera întregului Parlament.

De asemenea, Curtea a constatat faptul că unele dintre textele cuprinse în legea supusă controlului nu întrunesc exigențele impuse de principiul legalității, exigențe referitoare la condițiile de claritate, precizie și previzibilitate ale legii.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, luna trecută, în calitate de for decizional, proiectul care modifică Legea finanțării activității partidelor politice și a campaniilor electorale, astfel încât sumele obținute cu încălcarea prevederilor legale nu vor mai putea fi confiscate și direcționate către bugetul de stat.

Proiectul de lege adoptat de Camera Deputaților modifică Legea finanțării partidelor politice și campaniilor electorale abrogând articolele potrivit cărora sumele primite cu încălcarea preverilor legale se confiscă și se fac venit la bugetul de stat. Amendamentele care operează această modificare au fost propuse de deputații PSD.

Un alt amendament adus legii prevede că „în cazurile prevăzute la art. 52 alin. (1) pct. 1, 5-8, 20, 29 și 30, precum și la alin. (2) pct. 21 fac obiectul confiscării numai sumele de bani care depășesc limitele maxime prevăzute de lege pentru donații, împrumuturi, contribuții și cheltuielie electorale, cu excepția sumelor neutilizate”.

Tot la propunerea PSD suma alocată anual partidelor politice de la bugetul de stat este de cel puțin 0,01% și cel mult 0,04% din PIB, iar pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporțional cu numărul mandatelor obținute în alegeri de candidații femei. În forma supusă modificării, legea prevedea că suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat.

Un alt articol adoptat prevede că se consideră contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei neîndeplinirea de către partidul politic a sarcinii de a utiliza sumele de bani primite ca donații pentru achiziționarea clădirilor care au destinația de sediu al partidului politic în termenul prevăzut de lege.

Deputații au decis că anual, până la data de 30 aprilie, partidele politice au obligația de a depune la Autoritatea Electorală Permanentă „un raport sintetic” al veniturilor și cheltuielilor realizate în anul precedent și nu „unul detaliat”, așa cum prevedea legea în forma supusă amendării.

În forma adoptată în Parlament, Autoritatea Electorală Permanentă are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor, precum și îndrumarea și ghidarea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, precum și a candidaților independenți în respectarea legilor și a standardelor internaționale în materie. „În exercitarea rolului său de control, activitatea de prevenire și îndrumare prevalează în fața celui sancționator”, potrivit unui amendament depus de deputatul PSD Mircea Drăghici.

Inchide