Prima ședință de guvern după demiterea cabinetului Orban

Redactor:
Gândul
Prima ședință de guvern după demiterea cabinetului Orban
Sursa foto: Gandul.info

Guvernul Orban se reuneşte joi dimineața. la ora 10, în prima şedinţă după demiterea prin moțiune de cenzură de săptămâna trecută.  

Pe ordinea de zi a ședinței de guvern de azi se află mai multe proiecte de hotărâri de guvern care vizează domenii precum apărarea, sistemul judiciar şi administraţia publică.

Potrivit ordinii de zi care poate fi văzută mai jos, Guvernul Orban urmează să adopte un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare.

Un alt proiect de hotărâre supus aprobării în Guvern are în vedere stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor.

Totodată, Executivul va decide, printr-o Hotărâre, cu privire la organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului. Guvernul va aproba și un proiect de hotărâre privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială.

Noi numiri în Consilii de Administrație, inclusiv la OMV Petrom și Romaero

Pe agenda şedinţei se regăsesc şi trei memorandumuri care vizează participarea unor demnitari din Executiv în calitate de membri ai Consiliilor de Administraţie sau de Supraveghere a unor companii şi societăţi cu capital de stat.

Care sunt numirile în CA-uri: Daniela Nicolescu, secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, să participe în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii CONVERSMIN S.A., Niculae Havrileţ, secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al Societăţii OMV Petrom, şi Gheorghe-Adrian Miuţescu, preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii ROMAERO.

Proiectele incluse pe agenda ședinței de Guvern din 13 februarie

I.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2020 pentru operatorii economici din industria naţională de apărare, care desfăşoară activităţi conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-8.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru stabilirea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-9.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Oradea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/NFHGANEXA.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Timiş, Sibiu, Constanţa, Bihor, Giurgiu, Ilfov, Mureş, Dâmboviţa, Sălaj, Alba, Cluj şi municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-18.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în oraşul Babadag, judeţul Tulcea, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventor a imobilului 2645 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-10.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unui imobil aflat în proprietatea publică a statului
Proiectul poate fi consultat la adresa:https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-11.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 72 la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-12.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 150/2010 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-13.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din Portul Comercial Galaţi, ca urmare a dublei înregistrări
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-14.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor tehnice şi actualizarea valorii de inventar a unui imobil reprezentând teren în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea unui sector de drum naţional, inclusiv a terenului aferent, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, în domeniul public al municipiului Făgăraş, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes local
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-15.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil situat în judeţul Timiş, aparţinând domeniului public al statului, aflat în administrarea Curţii de Conturi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNFANEXA.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structure din cadrul aparatului de lucru al Guvernului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXE-4.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 442/2017 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-16.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor poziţii din anexele nr.4 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-17.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa ne.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGANEXA-1.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Bilbor, judeţul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HGNF-2.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului municipiului Feteşti, judeţul Ialomiţa
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-19.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Mociu, judeţul Cluj
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/HG-21.pdf
II.  MEMORANDUMURI
1.  MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării doamnei Daniela NICOLESCU – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii CONVERSMIN S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-3.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Niculae HAVRILEŢ – secretar de stat la Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate de membru în Consiliul de Supraveghere al Societăţii OMV Petrom SA
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-4.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Gheorghe-Adrian
MIUŢESCU-preşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, în calitatea de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii ROMAERO S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/02/MEMO-5.pdf

×

Urmăriți Gândul LIVE Fie în capitală, fie la mare, lumea petrece fără nicio reținere. Nimeni nu mai ține cont de distanțare și de purtarea măștii, iar poliția trece prin mijlocul mulțimii fără să schițeze niciun gest! https://bit.ly/2Ay1nSZ Alice Grasu, manager al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, printre invitații Emmei Zeicescu

Publicată de Gandul pe Luni, 6 iulie 2020
Gândul LIVE!
Inchide