Tot ce trebuie să știi despre obținerea pașaportului electronic! Acte necesare și ce taxe se plătesc

Tot ce trebuie să știi despre obținerea pașaportului electronic! Acte necesare și ce taxe se plătesc
Românii nu mai pot intra în Thailanda
Publicat: 18/02/2020, 13:42
Actualizat: 18/02/2020, 13:47

Pe baza unei cereri și a unor documente depuse la dosar oricine poate primi un pașaport simplu electronic. Cererea se poate redacta atât din țară, cât și peste hotare. Pașaportul electronic are o valabilitate de 10 ani, pentru adulți, și de numai trei ani, în cazul copiilor cu vârsta de până la 12 ani.

De mai bine de jumătate de an funcționează și ghișeul de depuneri online a cererilor de eliberare a pașaportului. Este necesară o programare pe pagina de Internet www.epasapoarte.ro, iar apoi solicitanții completează un formular prin care transmit autorităților date precum numele și prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail etc, arată portalul avocatnet.ro.

Conform MAI, termenul de eliberare a pașapoartelor simple electronice este de maximum 15 zile lucrătoare (în cazul cererilor depuse în țară). Pașapoartele simple temporare se obțin ceva mai repede, în cel mult trei zile lucrătoare, dar acest tip de document se eliberează doar dacă este vorba despre o urgență de natură medicală, familială sau profesională, care trebuie dovedită cu acte!

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului electronic

Direcția Generală de Pașapoarte a stabilit un set de documente necesar a fi atașat la cererea de eliberare a pașaportului. Astfel, pentru adulți, sunt obligatorii următoarele acte:

 • cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original (mai jos regăsiți și mențiunile obligatorii ce trebuie să fie înscrise în documentul de plată pentru ca el să fie valabil); paşaportul anterior (dacă acesta există).

În cazul minorilor (copiii care nu au împlinit 14 ani), cererea de eliberare a pașaportului se depune de către părinți. Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

 • certificatul de naştere al minorului, în original;
 • document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
 • dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinte ori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
  • procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
  • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
  • actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani, următoarele documente sunt necesare:

 • cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);
 • declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
 • dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută cu acordului unui singur părinte /reprezentantului legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
 • hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
  • actul de deces al celuilalt părinte, în original;
  • hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
 • certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original (acolo unde este cazul);
 • dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
 • paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Ce taxe se plătesc pentru eliberarea pașaportului electronic

Eliberarea pașaportului electronic se face doar după achitarea unei taxe în valoare de 258 de lei, în cazul persoanelor cu vârsta de peste 12 ani, și de 234 de lei, pentru copiii mai mici de 12 ani. Pașaportul simplu temporar are o singură taxă, care nu diferă în funcție de vârsta solicitantului: 96 de lei.

Taxa pentru eliberarea pașaportului electronic se poate plăti online, în sistem internet banking, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului (lista conturilor deschise în țară este disponibilă aici), de la orice bancă unde solicitantul are deschis un cont, prin virament către conturile deschise de către fiecare instituţie a prefectului, în numerar sau cu cardul bancar la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, la casieriile instituţiilor prefectului şi la casieriile unităţilor CEC Bank, prin mandat poștal (la orice Oficiu Poştal).

Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase