10 întrebări și răspunsuri despre NOILE EXAMENE pe care Ministerul Educației le introduce începând din anul școlar 2013/2014

10 întrebări și răspunsuri despre NOILE EXAMENE pe care Ministerul Educației le introduce începând din anul școlar 2013/2014
Evalurările după model internațional, cu testări obligatorii ale elevilor de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a, intră în școala românească începând cu anul școlar 2013/2014. Anunțul a fost făcut marți de către ministrul Educației, Remus Pricopie.

Evaluările după model internațional, cu testări obligatorii ale elevilor de clasa a II-a, a IV-a și a VI-a,  intră în școala românească începând cu anul școlar 2013/2014. Anunțul a fost făcut, marți, de către ministrul Educației, Remus Pricopie.

În mod normal, aceste evaluări din doi în doi ani trebuiau să intre în vigoare începând cu anul 2011/2012, așa cum prevede Legea Educației Naționale. Oficialii de la Educație au ales, însă, să organizeze evaluări pilot în ultimii doi ani.

Testări pilot în ultimii doi ani

Anul acesta, evalările pilot au avut loc în luna mai, în  86 de școli pentru clasa a II-a, 136 pentru clasa a IV-a și 86 de școli pentru clasa a VI-a. Elevii care au participat la aceste testări nu au primit note, rezultatele trecându-se într-un „portofoliu” al elevului în care este trecută situația școlară.

Rezultatele de la aceste evaluări pilot nu au fost încă făcute publice, oficialii de la Ministerul Educației explicând că se vor anunța în luna septembrie.

Pentru examenele care se vor da obligatoriu în anul școlar următor nu s-au publicat încă metodologiile de organizare, dar învățătorii și profesorii afirmă că știu la ce să se aștepte. Anul acesta, evaluarea a avut loc în sala de clasă în care au învățat elevii. 

La clasa a II-a, elevii au primit  exerciții simple care le evaluau cunoștințele de citire și scriere, dar și capacitatea lor de a face socoteli.  Rezultatele obținute la clasa a II-a nu au fost puse  în catalog. Sunt folosite, însă, la nivelul școlii de către învățători pentru realizarea unui plan individual de învățare pentru copii, în funcție de ceea ce știe copilul. Părinții sunt și ei informați cu privire la stadiul de pregătire al copilului.

Evaluarea de la finalul clasei a IV-a a inclus disciplinele limba română, limba maternă – pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale și matematică. Nici la finalul ciclului primar elevii nu au primit note, ci un calificativ. 

Testare transdisciplinară la clasa a VI-a

La clasa a VI-a, evaluarea cuprinde testele transdisciplinare din limbă și comunicare, respectiv matematică și științe.

Gabriela Noveanu, expert în educație și coordonatoare a programelor TIMSS și PILRS în România, în care se evaluează capacitatea elevilor de a citi și socoti, spune că testărea de la vârste fragede este importantă pentru mobilizarea procesului școlar.

„Aceste evaluări de la vârste mici se fac în sisteme de educație din toată lumea și au un scop reglator. Pregătirea, atât a copiilor, cât și a profesorilor, va fi focalizată pe examene. Aceste teste îi ajută de fapt pe profesori să apropie evaluarea de predare, și nu invers, așa cum se întâmpla până acum”, a spus pentru gândul Gabriela Noveanu.

Expertul susține că pentru clasa a II-a avantajul unui test de citire este că îl determină pe învățător să vadă nivelul de înțelegere al unui text. „La clasa a IV-a se dă un text de o mărime considerabilă la citire, iar la matematică primesc itemi din matematică și științe”, mai adaugă expertul.

La clasa a VI-a testele vor fi inovatoare în materie de evaluare, pentru că vor fi transdisciplinare: limbă și comunicare, matematică și științe. Proba de limbă și comunicare va cuprinde limba română și limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile minorităților naționale și limba maternă.

Pentru clasa a IV-a, rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor și pentru preorientarea școlară către un anumit tip de liceu.

De asemenea,  rezultatele evaluării și planurile individualizate de învățare se comunică părinților elevilor și sunt trecute în portofoliul educațional al elevului.

Evaluările, binevenite și pentru dascăli, nu numai pentru elevi

Profesorii spun că evaluarea ar trebui să și-o facă fiecare școală în parte. „Dacă îi evaluăm pe cei de la clasa a IV-a la modul cel mai serios, atunci vom avea rezultate mai bune la clasa a VIII-a. Evaluarea de la clasa a IV-a e foarte importantă pentru că este vârsta la care copilul are maximă capacitate de absorbție”, spune profesorul  Radu Gologan, coordonatorul lotului olimpic de matematică.

Învățătorii spun că evaluările sunt binevenite și pentru ei, nu numai pentru elevi. „Sunt făcute cu scopul de a identifica problemele învățării. Îi pot ajuta și pe învățători să vadă ce metode ar trebui să folosească. Dar rezultatele trebuie analizate foarte bine și apoi trebuie să tragem niște concluzii și despre profesori”, a spus Viorel Dolha, președintele Asociației Învățătorilor din România. „Însă dacă nu se folosesc învățătorii de aceste evaluări, atunci se fac degeaba”, a spus învățătăorul.

Reprezentanții părinților spun că orice evaluare este bună dacă este făcută corect. „Pe de altă parte și copiii se obișnuiesc cu evaluările. Însă, noi am ridicat o problemă privind luarea în considerare a notelor de la clasa a II-a și a VI-a, clase intermediare. Nu știm dacă e bine să punem aceste note în catalog. Pe de altă parte, dacă nu luăm în considerare notele, atunci copiii nu le mai dau importanță”, a spus Mihaela Gună, președinta Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți.

Remus Pricopie: Până la clasa a VIII-a nu avem nicio evaluare de sistem

Ministrul Educației, Remus Pricopie, a anunțat, marți, la Eforie, că începând din anul școlar 2013/2014 vor exista evaluări naționale și la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Remus Procopie a spus că este necesară o astfel de măsură în condițiile în care până la clasa a VIII-a nu există nicio evaluare.

„Este vorba de sistemul de evaluare periodică, evaluarea la clasa a II-a, la clasa a IV-a și la clasa a VI-a. Este o idee veche, nu am venit eu cu ea la Ministerul Educației, este o idee pe care instituțiile specializate în științele educației din țară și din străinătate o studiază de ani de zile, iar principalul motiv pentru care trebuie să introducem această evaluare este acela că noi, în sistemul nostru de educație, până la clasa a VIII-a nu avem nicio evaluare de sistem”, a precizat Pricopie.

Ministrul Educației a spus că prin introducerea evaluărilor naționale și la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se poate urmări mai bine cum evoluează fiecare elev, dar și dacă și unde sunt probleme la nivel de școală, de clasă sau de elev.

„Acest sistem va deveni standard începând cu anul școlar 2013/2014. Prin urmare, după câțiva ani de grădiniță, după clasa pregătitoare, după clasa I, ajungem în clasa a II-a și putem să vedem care este nivelul elevilor, iar informațiile respective le putem folosi pentru a vedea unde avem vulnerabilități, unde sunt probleme, la nivel de școli, la nivel clase, chiar la nivel de elev în raport cu ceilalți elevi”, a explicat Remus Pricopie.

Q/A

1. Subiectele la testarile pentru clasa a II-a, a IV-a și a VI-a sunt unice pe țară?

DA, ele sunt formulate de Ministerul Educației și trimise tuturor școlilor din țară.

2. Elevii primesc note sau calificative?

– la clasa a II-a – elevii primesc un calificativ care reflectă competențele de bază la citit și scris

– la clasa a IV-a –  elevii primesc un calificativ care reflectă competențele de bază la citit și scris; elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor avea un examen suplimentar la limba maternă.

– la clasa a VI-a – elevii primesc note care nu se pun în catalog; ele reflectă cât de bine se descurcă elevul la discipline transdisciplinare la limbă și comunicare/matematică-știinte.

3. Rezultatele se pun în catalog?

NU, toate rezultatele de la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se pun in portofoliul elevului cu care iese din școală.

4. Rezultatele la testări se iau în considerare la media finală de absolvire a școlii?

NU

5. Rezultatele sunt disponibile online pentru părinți?

NU, dar părinții vor fi invitați la școală pentru analizarea rezultatelor obținute de copiii lor.

6. Unde se țin examenele?

Testările se țin la școală, în clasa unde învață elevul.

7. Cât durează testarea?

 Testarea durează 50 de minute.

8. Cine supraveghează?

Testarea are loc sub supravegherea învățătorului/profesorului de la clasă. Nu vor fi camere video.

9. Cum se face corectarea?

 Corectarea se face dupa grile standard.

10. Examenul de evaluare națională de la sfârșitul clasei a VIII-a rămâne în vigoare?

Testările nou introduse nu schimbă cu nimic examenul de evaluare națională de la terminarea școlii. Ele vin ca o formă de a sprijini elevul și de a-l pregăti în vederea examenului foarte important din clasa a VIII-a.
 

Inchide