Activitățile social-filantropice ale BOR în cifre. Câți bani a cheltuit Biserica în 2012 pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe

Redactor:
Elvira Gheoghiță
Activitățile social-filantropice ale BOR în cifre. Câți bani a cheltuit Biserica în 2012 pentru ajutorarea persoanelor nevoiașe
Biserica Ortodoxă Română a cheltuit anul trecut 69.474.776 lei pentru activități social-filantropice prin care peste 200.000 de persoane au primit hrană și îngrijiri medicale sau instruire, majoritatea fiind copii din familii nevoiașe sau abandonați și vârstnici.

Biserica Ortodoxă Română a cheltuit anul trecut 69.474.776 lei pentru activități social-filantropice prin care peste 200.000 de persoane au primit hrană și îngrijiri medicale sau instruire,  majoritatea fiind copii din familii nevoiașe sau abandonați și vârstnici.

Datele au fost prezentate, miercuri, la Palatul Patriarhiei, în ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești – organismul central deliberativ al Bisericii Ortodoxe Române pentru problemele administrative, sociale, culturale, economice și patrimoniale.

Membrii Adunării Naționale Bisericești (ierarhii Sfântului Sinod și câte trei reprezentanți, un cleric și doi mireni ai fiecărei eparhii) au analizat și aprobat Raportul general anual al Consiliului Național Bisericesc asupra activității Bisericii Ortodoxe Române în 2012 în ceea ce privește lucrarea pastoral-liturgică și social-filantropică, viața monahală, învățământul teologic și predarea religiei în școlile publice, activitatea editorial-tipografică și mass-media, patrimoniu cultural-bisericesc, construcțiile de noi lăcașuri de cult, relațiile cu alte culte, grija pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, relațiile interbisericești și interreligioase etc.

Potrivit raportului, activitatea social-filantropică a Patriarhiei Române s-a desfășurat prin intermediul a 679 de instituții sociale, dintre care: 154 cantine sociale și brutării cu 16.139 beneficiari, 44 instituții medicale și farmacii cu 16.735 beneficiari, 61 centre de zi cu copii cu 2.715 beneficiari, 34 centre educaționale cu 1.199 beneficiari, 22 centre de zi pentru vârstnici cu 1.089 beneficiari, 34 centre rezidențiale pentru vârstnici cu 786 beneficiari, 20 centre comunitare cu 1.989 beneficiari, 37 centre de tip familial cu 528 beneficiari, 34 grădinițe sociale și tip afterschool cu 965 beneficiari, 14 locuințe protejate cu 126 beneficiari, 105 centre de informare, consiliere și resurse cu 35.563 beneficiari, 4 instituții de învățământ pentru adulți cu 580 beneficiari, 18 centre de urgență (pentru persoane fără adăpost, victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane) cu 910 beneficiari, 12 campusuri de tabără cu 3.489 beneficiari și alte 86 instituții sociale cu 6.743 beneficiari.

În eparhiile Patriarhiei Române se derulează, în prezent, 767 de proiecte și programe sociale, din care 561 finanțate din fonduri proprii, 22 cu finanțare externă, 24 cu finanțare publică și 160 cu finanțare mixtă.

În cadrul așezămintelor social-filantropice și prin intermediul programelor și proiectelor sociale, au fost acordate 895.350 de servicii sociale unui număr de 211.495 de beneficiari unici. Dintre acestea, 166.397 au fost servicii sociale pentru 105.717 copii din așezămintele sociale ale Bisericii și Statului, dar mai ales din familii sărace și fără posibilități de întreținere sau cu părinții aflați la muncă în alte țări, 40.987 – servicii sociale pentru 19.143 persoane cu dizabilități (deficiențe de vorbire, vedere și auz, consumatori de droguri sau alte tipuri de dependențe, persoane infectate cu HIV/SIDA), 640.694 – servicii sociale pentru 74.752 persoane vârstnice din așezămintele de protecție socială bisericești, din centrele sociale de tranzit și adăposturi de noapte, bătrâni singuri, nedeplasabili, abandonați de familie și cu grave probleme de sănătate, iar 47.272 – servicii sociale pentru 11.883 victime ale traficului de persoane, victime ale violenței familiale, deținuți eliberați, victime ale calamităților naturale, șomeri.

Inchide