ATENȚIE, ȘOFERI! Klaus Iohannis a semnat decretul: Greșeala care te lasă fără mașină

Redactor:
Mihai Georgescu
ATENȚIE, ȘOFERI! Klaus Iohannis a semnat decretul: Greșeala care te lasă fără mașină
ATENȚIE, ȘOFERI! Klaus Iohannis a semnat decretul: Greșeala care te lasă fără mașină / Foto: Pixabay.com

Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul prin care orice posesor de mașină din România poate rămâne mai repede fără ea, dacă discutăm despre un vehicul abandonat.

Iohannis a semnat decretul pentru Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale.

Amenzi usturătoare pentru românii care își abandonează rablele unde văd cu ochii

Mașinile abandonate vor putea fi ridicate mult mai repede, dacă proprietarul nu vrea să le mai revendice.

Românii care nu respectă această lege vor plăti amenzi care cu siguranță vor face mai mulți bani decât epava mașinii abandonate, undeva la 2.000 de lei!

Ce spune Legea privind mașinile abandonate

Vehicul abandonat – vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale de cel puțin 6 luni (față de 12 luni cum era până acum), al cărui proprietar sau deţinător legal este cunoscut, însă există indicii temeinice că acesta nu respectă condițiile legale pentru a circula pe drumurile publice.

În cazul în care, în urma publicării anunțului prevăzut la alin.(1) și /sau a listei prevăzute la alin. (2), proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului îl revendică, acestuia i se aduce la cunoștință faptul că refuzul de a prelua vehiculul constituie contravenție și se sancționează.

Restituirea vehiculului către proprietarul sau deţinătorul legal se face pe bază de proces-verbal de predareprimire, în termen de 10 zile de la data la care persoana care revendică vehiculul face dovada achitării tuturor taxelor, a impozitelor și amenzilor prevăzute de lege, aferente respectivului vehicul.

Dacă în termen de 10 zile de la data comunicării somației, proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului abandonat nu răspunde somației primate sau nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.7 alin.(1), vehiculul trece de drept în proprietatea unității administrativ-teritoriale de pe a cărei rază teritorială a fost ridicat, liber de orice sarcini, prin dispoziție a primarului și, în funcție de starea acestuia, urmează a fi valorificat prin vânzare, în condițiile legii, sau predat unității de colectare și valorificare a deșeurilor

Refuzul proprietarului sau al deținătorului legal al vehiculului de a se conforma somației prevăzute la art.9 alin.(1) sau de a prelua vehiculul depozitat într-un loc special amenajat și revendicat potrivit art.6 alin.(3) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei”, informează Administrația Prezidențială.

Inchide