Avocatul Poporului contestă la CCR ORDONANȚA BACȘIȘULUI

Redactor:
Clarice Dinu
Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a sesizat Curtea Constituțională, în privința ordonanței de urgență 8/2015 care reglementează, printre altele, și fiscalizarea bacșișului. Potrivit Avocatului Poporului, actul normativ contravine, în integralitatea lui, prevederilor Constituției.

Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a sesizat Curtea Constituțională, în privința ordonanței de urgență 8/2015 care reglementează, printre altele, și fiscalizarea bacșișului. Potrivit Avocatului Poporului, actul normativ contravine, în integralitatea lui, prevederilor Constituției, deoarece afectează accesul liber la justiție, dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică de a obține repararea pagubei, restrânge exercitarea unor drepturi și libertăți, precum și libertatea economică.

CITEȘTE AICI SESIZAREA AVOCATULUI POPORULUI

Prima prevedere din ordonanță contestată de Avocatul Poporului se referă la amenzile primite de agenții economici în cazul neemiterii bonurilor fiscale pentru serviciile prestate sau pentru bacșișuri, în condițiile în care actul normativ prevede că sumele nu vor fi restituite chiar dacă procesul verbal de contravenție este desființat de instanță.

Este vorba de articolul care prevede că :  „În situațiile prevăzute la pct. (VII), dacă operatorul economic achită amenda contravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de zece ori amenda aplicată, sancțiunea complementară încetează de drept la 24 de ore de la prezentarea dovezii achitării la organul constatator. Suma de bani egală cu de zece ori amenda aplicată se face venit la bugetul de stat, poate fi achitată la Casa de Economii și Consemnațiuni – C.E.C. – S.A. sau la unitățile Trezoreriei Statului și nu se restituie, în cazul în care, la solicitarea operatorului economic, instanța de judecată anulează procesul-verbal de constatare a contravenției„.

„Prin urmare, pe de-o parte, operatorul economic, în exercitarea dreptului de acces liber la justiție nu poate solicita recuperarea sumei de bani achitate, iar pe de altă parte, instanța de judecată este împiedicată de dispozițiile criticate să repună în situația anterioară constatării măsurii contravenționale, deși procesul verbal de contravenție poate fi anulat sub aspectul legalității. (…) În aceste condiții, dreptul oricărei persoane de a se adresa justiției pentru apărarea drepturilor , a libertăților și a intereselor sale legitime devine teoretic și iluzoriu, cu atât mai mult cu cât dispozițiile art. 52 din Constituție recunosc dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ de a obține recunoașterea dreptului legitim sau a interesului pretins , anularea actului și repararea pagubei„, se arată în sesizarea Avocatului Poporului. 

Avocatul Poporului reclamă, de asemenea, că nu este respectat principiul proporționalității în cazul scopului urmărit, susținând, că suspendarea activității unei firme este condiționată de plata unei sume exorbitante ca amendă. Potrivit OUG, ca activitatea firmei să nu fie suspendată operatorul economic trebuie să plătească amenda cotravențională sau jumătate din cuantumul acesteia, după caz, precum și o sumă egală cu de 10 ori amenda.

„Dispozițiile legale criticate condiționează exercitarea de către agentul economic a liberului acces la o activitate economică de achitarea unei sume de bani având  un caracter exorbitant, acesta fiind practic, constrâns de organele statului să suporte o sarcină inechitabilă și neconstituțională în vederea exercitării unei libertăți fundamentale. Or, plata unei asemenea sume, care are un caracter arbitrar, constituie nu doar o măsură de restrângere a drepturilor, ci și o obligație excesivă asupra patrimoniului operatorului economic, care poate conduce la o îmbogățire a statului corelativ cu diminuarea proprietății persoanei, neconformă cu principiile unei societăți democratice„, arată Avocatul Poporului.

Știre în curs de actualizare

Inchide