BACALAUREAT 2013. Luni începe prima sesiune de BAC 2013, cu mai puțini elevi înscriși decât anul trecut

BACALAUREAT 2013. Luni începe prima sesiune de BAC 2013, cu mai puțini elevi înscriși decât  anul trecut
Publicat: 09/06/2013, 14:58
Actualizat: 26/10/2014, 23:09

BACALAUREAT 2013. 187.898 de elevi vor participa începând de luni la prima sesiune a examenului național de BACALAUREAT 2013, arată Ministerul Educației.

Luni, 10 iunie, are loc evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română (proba A). Proba se va desfășura în intervalul 10 – 12 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) – croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană , programată între 12 și 14 iunie 2013

Cu toate că se așteptau la peste 200.000 de elevi care să participe la BAC 2013, Ministerul Educației arată că s-au înscris numai 187.898 elevi, repartizați în 585 de centre de examen. Dintre aceștia, 20.016 elevi sunt din București, peste 6.000 dintre candidați din Capitală fiind din promoțiile anterioare.

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

BACALAUREAT 2013. Subiectele cuprind texte literare și non-literare, funcționale și non-funcționale, precum și itemi corespunzători descriptorilor de competențe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

Ministerul Educației arată că atât la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât și la proba orală de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în liceu, candidații intră în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se criteriul alfabetic și ora prevăzută pentru fiecare grupă.

Ca de fiecare dată, și la BAC 2013 este strict interzis accesul candidaților cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din BAC 2013 a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu.

Ca pocedură la BACALAUREAT 2013, candidatul extrage un bilet și primește hârtie ștampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 – 15 minute.

Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național, disponibilă pe http://www.subiecte2013.edu.ro/.

Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă se stabilește de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat și cu grila cuprinsă în procedurile elaborate și transmise de CNEE.

Suplimentul descriptiv al certificatului de competență conține descrierea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului și se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Un elev care nu se prezintă la probele orale poate participa la probele scrise, însă nu poate promova examenul de BACALAUREAT 2013.

Calendar BACALAUREAT 2013 – Sesiunea iunie-iulie:

27 – 31 mai 2013 – înscrierea candidaților

10 – 12 iunie 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba română

12 – 14 iunie 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba maternă

17 – 21 iunie 2013 – Evaluarea competențelor digitale

25 – 28 iunie 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limbi străine

1 iulie 2013 – Limba și literatura română – proba scrisă

2 iulie 2013 – Limba și literatura maternă proba scrisă

3 iulie 2013 Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului și specializări- proba scrisă

8 iulie 2013 – Afișarea rezultatelor

12 iulie 2013 – Afișarea rezultatelor finale

Elevii care nu reușesc să treacă de sesiunea din vară vor avea o a doua șansă în sesiunea din toamnă.

Calendar BACALAUREAT 2013 – Sesiunea august-septembrie:

15 – 19 iulie 2013 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

19 – 20 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba romană

19 – 21 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba maternă

20 – 21 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

22 – 23 august 2013 – Evaluarea competențelor digitale

26 august 2013 – Limba și literatura romană – proba scrisă

27 august 2013 – Limba și literatura maternă – proba scrisă

28 august 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

30 august 2013 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă

2 septembrie 2013 – Afișarea rezultatelor la BACALAUREAT 2013 și depunerea contestațiilor

PENTRU COMENTARII, VĂ AȘTEPT PE PAGINA DE FACEBOOK – GANDUL EDUCATIE