BACALAUREAT 2013. Proba de competențe lingvistice în LIMBA ROMÂNĂ. Ce SUBIECTE pot primi candidații

BACALAUREAT 2013. Proba de competențe lingvistice în LIMBA ROMÂNĂ. Ce SUBIECTE pot primi candidații
Publicat: 18/08/2013, 13:57
Actualizat: 25/10/2014, 11:49

BACALAUREAT 2013. A doua sesiune a examenului național de BACALAUREAT 2013 începe luni, 19 august, cu evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba și literatura română (proba A). Proba se va desfășura în intervalul 19 – 20 august și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B) – croată, maghiară, germană, sârbă, slovacă, turcă și ucraineană -, programată între 19 și 21 august 2013.

Potrivit Ministerului Educației, pentru susținerea examenului național de bacalaureat în sesiunea august-septembrie 2013 s-au înscris aproape 87.000 de elevi.

Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, au fost elaborate, la fel ca și în prima sesiune, de către Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE). Aceste subiecte cuprind texte literare și non-literare, funcționale și non-funcționale, precum și itemi corespunzători descriptorilor de competențe din programele pentru bacalaureat. Subiectele au un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute.

BACALAUREAT 2013 .La proba orală de limba română elevii pot primi texte la prima la prima vedere despre care să vorbească liber. În prima sesiune, unele dintre subiectele de la română oral au fost: „Zilele muzicii populare”, „Scopul comunicării în societate”, „Drepturile de autor” , „O scrisoare de la Odobescu către fiul său” și „Drepturile consumatorului”

În sesiunea iunie- iulie, rezultatele finale înregistrate la nivel național la BACALAUREAT 2013 la proba de evaluare a competențelor de comunicare în limba română (proba A) au aratat că 94.106 dintre candidații de la BAC 2013, adică 62,86%, au fost utilizatori experimentați ai limbii române. Potrivit datelor statistice de la Ministerul Educației, 6.675 (11,14%) au primit certificat de utilizator de nivel mediu, iar 35.010 (23,38%) au obținut certificatul de utilizator avansat.

Cele mai mari procente de elevi experimentați au fost în județele: Prahova (77,69%), Brașov (76,31%), Buzău (73,50%), Brăila (72,04%) și Iași (70,32%);

În schimb, au fost și județe unde sub 45% dintre elevi au obținut calificativul experimentat la limba română : Covasna (40,58%), Harghita (41,37%) și Ilfov (43,16%).

BACALAUREAT 2013. Atât la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română/ limba maternă, cât și la proba orală de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată în liceu, candidații intră în sala de examen în ordinea afișată, respectându-se criteriul alfabetic și ora prevăzută pentru fiecare grupă.

Este strict interzis accesul candidaților cu orice tip de lucrări: manuale,dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum și cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

Nerespectarea dispozițiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea din examen a candidatului de către președintele comisiei de examen, indiferent dacă materialele în cauză au fost folosite sau nu. Ca pocedură, candidatul extrage un bilet și primește hârtie ștampilată pentru ciornă. Pentru elaborarea răspunsurilor, fiecărui candidat i se acordă câte 15 minute pentru pregătirea răspunsurilor, iar pentru susținerea acestora în fața comisiei, câte 10 – 15 minute.

BACALAUREAT 2013.Rezultatul obținut de fiecare candidat la proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competență corespunzător grilei aprobate la nivel național.

Nivelul de competență lingvistică de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă, se stabilește de comun acord de către cei doi profesori examinatori, în conformitate cu descriptorii din programele de bacalaureat și cu grila cuprinsă în procedurile elaborate și transmise de CNEE.

Suplimentul descriptiv al certificatului de competență conține descrierea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă ale candidatului și se va completa în conformitate cu nivelul acordat candidatului.

Calendar BACALAUREAT 2013 – Sesiunea august-septembrie:

15 – 19 iulie 2013 – Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen

19 – 20 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba romană

19 – 21 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice – limba maternă

20 – 21 august 2013 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

22 – 23 august 2013 – Evaluarea competențelor digitale

26 august 2013 – Limba și literatura romană – proba scrisă

27 august 2013 – Limba și literatura maternă – proba scrisă

28 august 2013 – Proba obligatorie a profilului – proba scrisă

30 august 2013 – Proba la alegere a profilului și specializării – proba scrisă

2 septembrie 2013 – Afișarea rezultatelor la BACALAUREAT 2013 și depunerea contestațiilor