• Publicat:
Știri

Carte de identitate de la 12 ani, imagine facială, amprente digitale și card de sănătate. Cum vor arăta noile documente de identitate, conform proiectului MAI

Carte de identitate de la 12 ani, imagine facială, amprente digitale și card de sănătate. Cum vor arăta noile documente de identitate, conform proiectului MAI
MAI a lansat în dezbatere publică un proiect ce vizează implementarea carților electronice de identitate, acestea urmând să conțină date precum un certificat digital pentru semnătură electronică, datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și impresiunile papilare a două degete.

Potrivit Proiectului de Ordonanță, actele de identitate se vor elibera de la vârsta de 12 ani

„Cartea electronică de identitate, precum și cărțile de identitate emise până la data de 01 august 2021, aflate în termen de valabilitate, constituie document de călătorie în statele membre ale Uniunii Europene.Cartea electronică de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și în sisteme informatice ale altor instituții publice sau private, precum și utilizarea semnăturii electronice, în condițiile legii. Prin autentificare se înțelege procedura prin care i se permite unei persoane ce posedă legal un anumit set de date create în acest scop să se identifice într-un sistem informatic, în interes propriu sau în relația sa cu persoane juridice de drept public ori de drept privat”, se arată în articolul 13 din Ordonanța ce prevede schimbări în cazul actelor de identitate.

Conform sursei citate, Cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează: cu valabilitate de șase ani, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani; cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani; cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani.

„De la data asigurării infrastructurii tehnice necesare eliberării cărții electronice de identitate, cetățenii români pot opta pentru eliberarea: a) unei cărți electronice de identitate; b) unei cărți de identitate simple, cu excepția minorilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 12 ani.” se arată în proiectul MAI.

Inițiativa propune ca fiecare carte de identitate simplă să conțină date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, precum și elemente de particularizare și de siguranță.

„Datele cu caracter personal înscrise în actele de identitate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență. Cartea electronică de identitate conține date în format tipărit și în format inscripționat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum și elemente de particularizare și de siguranță. În format electronic se înscriu: a) datele din formatul tipărit; b) un certificat digital pentru autentificare emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne; c) un certificat digital pentru semnătură electronică emis și înscris de Ministerul Afacerilor Interne și, după caz, certificate calificate pentru semnătură electronică, astfel cum acestea sunt definite de legislația în domeniu; d) datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și impresiunile papilare a două degete”, conform proiectului Ministerului de Interne.

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis care sunt aspectele de noutate ce vizează noul act de identitate, existente în proiectul lansat în dezbatare publică marți.

„Pentru a asigura cetățenilor români exercitarea dreptului la liberă circulație pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, în condiții similare celorlalți cetățeni UE, România este obligată să emită acte electronice de identitate, începând din luna august a anului viitor (2021). Noile acte de identitate vin cu garanții suplimentare de securitate și întăresc încrederea instituțiilor publice și a mediului privat că persoana care prezintă documentul este în fapt titularul acestuia. Astfel, se aduc îmbunătățiri majore actualului act de identitate (care a fost pUs în circulație în anul 1997), prin utilizarea unor tehnologii de fabricație avansate, a unor elemente grafice de securitate, a unor inserturi de materiale de securitate și, nu în ultimul rând, prin protecția IT oferită de mediile de stocare electronice”, precizează MAI.

Prin intermediul noului act de identitate, cetățenii români vor putea, indiferent de locul unde se află (în România sau în afara teritoriului național), să interacționeze online cu autoritățile administrației publice și să solicite prestarea de servicii publice.

„Întrucât, identitatea se certifică prin mecanisme similare semnăturii electronice, prezența fizică a cetățeanului, la ghișeu, nu va mai fi necesară, acesta putând accesa de la distanță servicii, precum: înmatricularea unui autovehicul, obținerea unui certificat de cazier judiciar, a unor avize, autorizații sau a altor documente de la autoritățile publice, depunerea unor declarații personale prevăzute de lege ș.a”, menționează reprezentanții MAI.

Noul act electronic de identitate va putea fi folosit pentru autentificarea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate și, în aceste condiții, va asigura „funcționalitatea de card de sănătate”.

Totodată, se discută în document și despre certificatele digitale, care se vor utiliza pentru autentificare și semnare, în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și cu sistemele informatice ale altor instituții publice.

„În relațiile cu instituțiile publice, documentele semnate cu certificatul digital prevăzut la art.17 alin. (4) lit.c) au aceeași valoare ca documentele semnate olograf. (…) Certificatele calificate prevăzute la art.17 alin. (4) lit. c) se înscriu în cartea electronică de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Procedurile privind colectarea datelor, imaginii faciale și a semnăturii, precum și procedurile de colectare și ștergere a impresiunilor digitale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare unitară a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.”, se mai menționează în proiectul de ordonanță lansat în dezbatere publică.

Inchide