Gandul
03.02.2020
Știri

Ce pot păți șoferii care circulă cu ITP-ul expirat în 2020

Ce pot păți șoferii care circulă cu ITP-ul expirat în 2020
ITP-ul expirat suspendă automat înmatricularea unui vehicul în România și atrage amenzi usturătoare, de 5.800 de lei.

Bineînțeles că pe lângă amendă uriașă, care ar putea fi mai mare decât valoarea mașinii în sine, poliția reține certificatul și plăcuțele de înmatriculare!

Acte necesare ITP: cartea mașinii, cartea de identitate a șoferului și talonul autovehicului.

ITP-ul expirat suspendă automat înmatricularea unui vehicul în România și atrage amenzi usturătoare, de 5.800 de lei.

Ce este ITP-ul ?

Inspecția tehnică periodică este necesară pentru a pune în circulație și utiliza pe drumurile publice un vehicul înmatriculat sau înregistrat în România.
Art. 1 din OG 81/2000 prevede :

Art. 1 Vehiculele înmatriculate sau înregistrate în România pot circula și pot fi utilizate pe drumurile publice din România numai dacă starea lor tehnică este conformă cu Reglementările privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și în categoria de folosință conform destinației, prin inspecția tehnică periodică, adoptate prin ordin al ministrului transporturilor.

ITP anual pentru autovehiculele care au o vechime de cel puțin 12 ani ?

Da, autovehiculele care au o vechime de cel puțin 12 ani se supun inspecției tehnice periodice anual. Prevederea a fost adapotata prin Legea 260/2017 ce a modificat articolul 3 din OG 81/2000.

Art. 2 lit. b) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :
b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;

Este obligatoriu ITP-ul pentru un autovehicul nefolosit ?

Dacă nu se utilizează vehiculul nu este obligatorie inspecția tehnică periodică valabilă însă este posibilă suspendarea înmatriculării dacă aceasta expiră.

ITP expirat ! Se poate suspenda înmatricularea ?

Da, înmatricularea unui vehicul poate fi suspendată pentru deținerea inspecției tehnice periodice expirate. Pentru mai multe detalii se poate consulta pagina Suspendarea înmatriculării la data expirării/anularii ITP-ului.

Când se face prima inspecție tehnică periodică pentru un autovehicul nou ?

Conform ultimelor modificări legislative inspecție tehnică periodică pentru un autovehicul nou se realizează la 3 ani.
Art. 2 alin. (31) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :
(31) Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afară locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Deficiențe minore, majore și periculoase

Legea 260/2017 introduce în procesul de realizare a inspecției tehnice periodice lista deficientelor posibile și a gradului de gravitate asociat acestora pornind de la deficiențe minore până la deficiențe majore.
Art. 2 alin. (10) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :
a) deficiențe minore – deficientele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului său impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;
b) deficiențe majore – deficientele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului său să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante;
c) deficiențe periculoase – deficientele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului.

Autovehiculul are o deficientă minoră dar și una majoră. La ce categorie va fi clasificat ?

Autovehiculul va fi clasificat în categoria care corespunde deficientei mai grave.
Art. 2 alin. (11) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevede :
(11) Un vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult de o categorie de deficiențe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat în categoria care corespunde deficientei mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.

Când se considera inspecția tehnică periodică trecută sau nu ?

Art. 6 alin. (6) – (8) din OG 81/2000 modificată prin Legea 260/2017 prevăd :
(6) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată doar deficiențe minore, se considera că inspecția a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecției.
(7) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe majore, se considera că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.
(8) În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe periculoase, se considera că inspec?ia nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială, transmite rcapedia.ro.

Inchide