• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Comisia IORDACHE, raport de admitere pe OUG 90 și OUG 92. Ce modificări se vor produce în JUSTIȚIE

Comisia IORDACHE, raport de admitere pe OUG 90 și OUG 92. Ce modificări se vor produce în JUSTIȚIE
Comisia Iordache a întocmit raport de admitere a OUG 90 în forma adoptată de Camera Deputaților. De asemenea, Comisia a dat raport de admitere cu amendamente privind OUG 92/2018. Vezi ce schimbări se vor produce în justiție
Comisia Iordache a întocmit raport de admitere a OUG 90 în forma adoptată de Camera Deputaților
 
Comisia pentru legile justiției a adoptat, luni, un raport de admitere, în forma adoptată de Camera Deputaților, pentru proiectul de lege care aprobă ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.
 
Prin urmare, Senatul urmează să adopte, raportul Comisiei parlamentare speciale, în calitate de for decizional.
 
Pe 14 noiembrie, Camera Deputaților a adoptat, în forma Guvernului, proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență 90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție.
 
Astfel, „Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție funcționează cu un număr de 15 posturi de procuror„, prevede OUG 90.
 
De asemenea, până la finalizarea concursurilor organizate pentru numirea în funcțiile de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și a celor de execuție de procuror în cadrul secției și validarea rezultatelor acestora, funcțiile de procuror-șef și cel puțin o treime din funcțiile de execuție de procuror vor fi exercitate provizoriu de procurori care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru numirea în aceste funcții. Selecția candidaților se realizează de comisia de concurs printr-o procedură derulată în cel mult 5 zile calendaristice de la data declanșării acesteia de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Comisia de concurs își desfășoară activitatea în prezența a cel puțin 3 membri.
 
În termen de cel mult 3 zile calendaristice de la primirea listei de candidați din partea structurii resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, comisia de concurs verifică îndeplinirea de către candidați a condițiilor prevăzute de lege pentru numirea în aceste funcții și efectuează procedura de selecție a acestora pe baza dosarului de candidatură și a unui interviu. Interviul se transmite în direct, audiovideo, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, se înregistrează și se publică pe pagina de internet a Consiliului.
 
În cazul candidaților pentru funcția de procuror în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procedura de selecție are în vedere următoarele criterii: a) integritatea candidatului; b) evaluarea activității ca procuror.
 
Evaluarea integrității candidaților se face pe baza datelor existente la dosarul profesional, a documentelor depuse de candidat, a modului în care candidatul se raportează la valori precum independența justiției, imparțialitatea magistraților, integritatea și a aspectelor ridicate în cadrul interviului. Evaluarea activității de procuror se face pe baza ultimului raport de evaluare întocmit și a aspectelor relevante rezultate din susținerea interviului, din analiza documentelor depuse de către candidat, precum și a aspectelor relevante verificabile rezultate din activitatea sa anterioară.
 
În cazul candidaților pentru funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procedura de selecție se realizează pe baza celor două criterii, precum și a criteriului referitor la competențele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-și asuma decizii și responsabilități, competențele de comunicare și rezistenta la stres.
 
Procurorii selectați pentru numirea în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție și pentru numirea în funcțiile de execuție de procuror în cadrul secției, potrivit dispozițiilor prezentului articol, sunt numiți în funcție de președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorul-șef adjunct al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție este numit de președintele Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea motivată a procurorului-șef secție, dintre procurorii selectați pentru numirea în cadrul secției. La data încetării activității în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, procurorii numiți în condițiile prezentei ordonanțe de urgență revin la parchetele de unde provin.
 
În vederea operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție asigură resursele umane și materiale necesare funcționării acesteia, inclusiv personalul auxiliar de specialitate, ofițeri și agenți de poliție judiciară, specialiști și alte categorii de personal.
 
De la data operaționalizării Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, cauzele de competența acesteia, aflate în lucru la Direcția Națională Anticorupție și alte unități de parchet, precum și dosarele cauzelor referitoare la infracțiunile prevăzute de art. 881 alin (1) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și soluționate până la data acestei operaționalizări se preiau de către aceasta.
 
Inițiativa legislativă pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaționalizarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție va ajunge în plenul Senatului, Cameră decizională în acest caz.
 
 

 

 
Comisia Iordache: 15 ani vechime în funcția de judecător/procuror pentru promovare la PÎCCJ
 
Comisia specială pentru modificarea legilor justiției a dat, luni, raport de admitere cu amendamente privind OUG 92/2018. Comisia a stabilit condiția de 15 ani de vechime în funcția de procuror sau judecător pentru promovarea în cadrul ÎCCJ. În legea în vigoare, condiția este de 18 ani vechime.
 
Membrii Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în domeniul justiției au întocmit raport favorabil de adoptare a Legii, cu amendamente admise. Au fost exprimate 13 voturi „pentru” și trei voturi „împotrivă”
 
15 ani vechime în funcția de judecător sau procuror pentru promovarea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, prevede amendamentul adoptat în Comisia de specialitate, adus articolului 44 (1), litera c.
 
În Ordonanța de Urgență a Guvernului, condiția de vechime pentru promovarea judecătorilor și procurorilor în cadrul Parchetului de pe Înalta Curte de Casație și Justiție era de 10 ani, iar în forma în vigoare a legii condiția este de 18 ani.
 
„Pentru a fi promovați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii 3 ani, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 15 ani vechime în funcția de procuror sau judecător, cel puțin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă Curtea de apel și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs organizat de către comisia constituită în acest scop”, prevede un amendament adoptat de comisie.
 
De asemenea, Comisia a stabilit că „la finalul fiecărui stagiu, îndrumătorii de practică stabiliți prin Regulamentul de organizare, desfășurare și evaluare a stagiilor de practică vor realiza o evaluare a activității desfășurate de fiecare auditor pe durata stagiului”.
 
Un alt amendament adoptat de comisie prevede că judecătorii sau procurorii care își încetează activitatea pentru a exercita o funcție în cadrul unor instituții sau autorități publice sau un organism internațional, au dreptul de a-și rezerva postul pentru o perioada de macimum 6 luni.
 
„Judecătorii sau procurorii care îndeplinesc condițiile prevăzute la art 33.1 și de art 105 și care își încetează activitatea, din motive neimputabile, în vederea exercitării unei funcții în cadrul unei instituții sau autorități publice naționale, a unui organism internațional, a unei instituții a UE sau a unei instituții internaționale, au dreptul să li se rezerve postul pentru o perioadă de maximum 6 ani. Postul astfel rezervat va fi ocupat din fondul deposturi bugetare neocupate al Ministerului Justiției”, prevede amendamentul adus articolului 58 de senatorul PSD Robert Cazanciuc.
 
Și senatorul PSD Șerban Nicolae a propus un amendament pentru articolul 7 din OUG 92/2018, care a fost adoptat de comisie cu majoritate de voturi.
 
„Procurorii care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență sunt delegați sau detașați în cadrul Parchetului de le Înalta Curte de Casație și Justiție, al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și al Direcției Naționale Anticorupție, precum și în cadrul celorlalte parchete, își pot desfășura în continuare activitatea în cadrul acestora, pe durata detașării sau delegării, numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare”, prevede amendamentul propus de Șerban Nicolae.
 
În plenul din 14 noiembrie, deputații au adoptat proiectul de lege privind aprobarea OUG 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției. Potrivit actului normativ adoptat de Camera Deputaților, judecătorii și procurorii vor putea fi eliberați din funcție în cazul neîndeplinirii „condiției privind buna reputație”.
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției, respectiv din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară și Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
 
Printre modificările aduse de Camera Deputaților Legii nr. 304/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor se numără următoarele:
 
– „Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Judecătorii trebuie să fie imparțiali având libertate deplină în soluționarea cauzelor deduse judecății, în conformitate cu legea și în mod imparțial, cu respectarea egalității de arme și a drepturilor procesuale ale părților. Judecătorii trebuie să ia decizii fără nici un fel de restricții, influențe, presiuni, amenințări sau intervenții, directe sau indirecte, din partea oricărei autorități, fie chiar autorități judiciare. Scopul independenței judecătorilor constă inclusiv în a garanta fiecărei persoane dreptul fundamental de a fi examinat cazul său în mod echitabil având la bază doar aplicarea legii.”
 
– A fost eliminată absența „cazierului fiscal” din condițiile pentru admiterea unei persoane la Institutul Național al Magistraturii.
 
– Formarea inițială și continuă este un drept și o îndatorire pentru judecător „și procuror”.
 
– Pentru a fi promovați în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar „în ultimii 3 ani”, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, cel puțin 10 ani vechime în funcția de procuror sau judecător, cel puțin gradul profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel și să fi fost declarați admiși în urma unui concurs organizat de către comisia constituită în acest scop
 
– Judecătorii și procurorii vor putea fi eliberați din funcție în cazul neîndeplinirii „condiției privind buna reputație, dacă în acest ultim caz se apreciază că nu se impune menținerea în funcție”.
 
– A fost eliminat un articol potrivit căruia „constituie vechime, în sensul prezentei legi, perioada în care o persoană a exercitat funcția de notar de stat”
 
Legea adoptată de plenul Camerei Deputaților modifică și legea 304/2004 privind organizarea judiciară:
 
– „Hotărârea de respingere a cererii de sesizare a Curții Constituționale, pronuntata de ultima instanță în ierarhia instanțelor judecătorești, este supusă căii de atac a recursului”.
 
– Colegiul de conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție nu va mai avea printre atribuții să propună Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii care vor face parte din comisiile de concurs pentru promovarea în funcția de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție
 
– Pentru a fi numiți în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) și în cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) procurorii trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar „în ultimii 3 ani„, să aibă o bună pregătire profesională, o conduită morală ireproșabilă, o vechime de cel puțin 10 ani în funcția de procuror sau judecător și să fi fost declarați admiși în urma concursului organizat de către comisia constituită în acest scop
 
– S-a introdus un nou articol cu următorul cuprins: „Ori de câte ori Codul de procedură penală sau alte legi speciale fac trimitere la > în cazul infracțiunilor de competența Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin acesta se înțelege procurorul șef al secției, inclusiv în cazul soluțiilor dispuse anterior operaționalizării acesteia”.
 
– A fost eliminată din concursul pentru numirea procurorilor din Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție „o evaluare a unor acte profesionale întocmite de candidați din ultimii 3 ani de activitate”.
 
– Printre atribuțiile Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție a fost introdusă „exercitarea și retragerea căilor de atac în cauzele de competența Secției, inclusiv în cauzele aflate pe rolul instanțelor la data intrării în vigoare a prezentei”.
 
– Se introduce posibilitatea ca în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție să funcționeze, prin detașare, ofițeri sau agenți de poliție judiciară, numiți pentru 3 ani, cu posibilitate de prelungire.
 
– A fost eliminat articolul care spunea că specialiștii IT din cadrul instanțelor și parchetelor, din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii și al instituțiilor aflate în coordonarea acestuia, al Ministerului Justiției și al Inspecției Judiciare beneficiază de aceleași drepturi salariale ca specialiștii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție stabilite potrivit legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 
În ceea ce privește legea 317/2004 privind CSM, legea adoptată în plen prevede, ca modificări, următoarele:
 
– Secția pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii are printre atribuțiile referitoare la organizarea și funcționarea instanțelor: „urmărește respectarea prevederilor legale și regulamentare în domeniul organizării și funcționării instanțelor și ia măsurile necesare înlăturării imediate a vulnerabilităților ce pot afecta buna desfășurare a activității acestora”.
 

 

 

 
– În procedura disciplinară în fața secțiilor Consiliului Superior al Magistraturii, citarea judecătorului sau a procurorului împotriva căruia se exercită acțiunea disciplinară și a Inspecției Judiciare este obligatorie. Judecătorul sau procurorul poate fi reprezentat de un alt judecător ori procuror sau poate fi asistat ori reprezentat de un avocat. Neprezentarea judecătorului sau a procurorului cercetat la judecarea acțiunii nu împiedică desfășurarea în continuare a judecății.
 
Proiectul de lege privind aprobarea OUG 92/2018 urmează să ajungă în plenul Senatului pentru dezbatere și vot, care va avea rol de for decizional.
Inchide