• Publicat:
  • Actualizat:
Știri

Decizia CCR cu privire la competențele prefecților de a valida sau invalida consilierii locali

Decizia CCR cu privire la competențele prefecților de a valida sau invalida consilierii locali
Detalii pe gândul

Plenul CCR a fost sesizat, în cadrul controlului anterior promulgării, cu privire la neconstituționalitatea Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, obiecție formulată de Președintele României.

În urma deliberărilor, CCR, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate formulată și a constatat că dispozițiile Legii pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr.215/2001 sunt neconstituționale.

Curtea a constatat că acele competențe ale prefectului prevăzute de art. unic pct.1 din legea criticată și care permit validarea/invalidarea consilierilor locali prin ordin al prefectului fără a exista o circumstanțiere a situațiilor care pot apărea, printre care cele de natură să conducă la un blocaj instituțional nu sunt compatibile cu prevederile Constituției.

În motivarea soluției pronunțate, Curtea a reținut că prevederile legale criticate încalcă dispozițiile constituționale ale art.120 alin.(1) privind principiul autonomiei locale, ale art.121 alin.(2) privind autoritățile comunale și orășenești, ale art.123 alin.(2) și (4) privind prefectul, precum și cele ale art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii și principiul securității juridice.

De asemenea, Curtea a mai constatat că prevederile art. unic 2 și 3 din legea criticată sunt de natură să încalce dispozițiile art.1 alin.(5) în componentele sale privind calitatea legii, precum și principiul securității juridice, aceste dispoziții fiind chiar în antinomie cu prevederile art. unic pct.1 din aceeași lege.

Iohannis a trimis, la începutul lunii ianuarie, Curții Constituționale, o sesizare de neconstituționalitate asupra actului normativ pentru modificarea și completarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, care instituie o nouă procedură referitoare la validarea, ulterior constituirii consiliului local, a mandatelor de consilier local.

„Legea menționată stabilește noi reguli în ceea ce privește cvorumul ședințelor consiliului local sau a consiliului județean, după caz, în cadrul cărora se propune validarea sau invalidarea unui sau a unor consilieri locali/consilieri județeni noi. Considerăm că această lege cuprinde reglementări neclare, imprecis redactate, ce contravin normelor și principiilor constituționale și încalcă prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (2) și alin. (4) din Constituție”, a precizat Iohannis în obiecția de neconstituționalitate.

Șeful statului a criticat, totodată, și faptul că dispozițiile nou introduse în legea în cauză stabilesc regimuri juridice diferite pentru validarea/invalidarea mandatelor consilierilor locali în funcție de momentul la care se realizează respectiva validare/invalidare, ceea ce ar conduce la inducerea de incertitudine și incoerență în sistemul normativ relevant pentru administrația publică locală și la crearea premiselor unei inegalități de tratament juridic între consilierii locali.

Legea urmează să revină în Parlament pentru a fi pusă în acord cu decizia CCR.

 

 

Inchide