Evaluarea Națională 2019: Elevii clasei a VI-a susțin astăzi probele la matematică și științele naturii

Publicat: 23/05/2019, 11:54

Elevii clasei a VI-a din ciclul gimnazial susțin, joi, probele la matematică și științele naturii din cadrul evaluării naționale, informează Ministerul Educației. Aceasta este ultima probă pe care elevii clasei a VI-a trebuie să o susțină după ce, miercuri, au susținut proba de limbă și comunicare.

Elevii clasei a VI-a susțin, joi, ultimele probe din cadrul evaluării naționale, matematică și științele naturii, potrivit datelor calendarului de examene aprobat de Ministerul Educației.

Sălile în care au loc evaluările naționale sunt, de regulă, cele în care elevii își desfășoară activitatea în mod obișnuit. Acestea vor fi adaptate în prealabil, după caz, în funcție de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care ar putea influența desfășurarea probelor. Durata alocată rezolvării pentru elevii claselor VI-a este 60 de minute.

Testele vor fi evaluate de către cadrele didactice din unitățile de învățământ în care acestea se desfășoară, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.

Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează, nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei.

Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate, transmite sursa citată.

Peste 550.000 de elevi au susținut evaluarea pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.