• Publicat:
Știri

Inspectoratul Școlar București: Încep înscrierile pentru admiterea la liceu. Calendarul de înscriere și examene

Inspectoratul Școlar București: Încep înscrierile pentru admiterea la liceu. Calendarul de înscriere și examene
Inspectoratul Școlar București a făcut publice calendarul înscrierilor și examenelor pentru admiterea la liceu și modelele de fișe de înscriere. Elevii care susțin verificarea cunoștințelor de limbă maternă sau modernă se înscriu în perioada 8-9 mai iar pentru probele de aptitutudini pe 13-14 mai.

Elevii de clasa a VIII-a care doresc să susțină probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, resepctiv de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fișa de înscriere eliberată de școala de proveniență, în perioada 8 – 9 mai 2019. Înscrierea pentru probele de aptitudini este în perioada 13 – 14 mai 2019. Desfășurarea probelor va avea loc în perioada 15 – 17 mai 2019, transmite Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), pe pagina sa.

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în două probe: proba scrisă, care pentru care se acordă 70 de puncte, din care 10 din oficiu, și proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte.

Timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise este de 60 de minute iar nota minimă de admitere este 6 (șase), transmite ISMB.

Rezultatele se afișează pe 20 mai 2019, la ora 10.00.

Contestații se admit numai pentru probele scrise și se depun la secretariatul centrului, în data de 20 mai 2019. Rezultatele finale, după contestații, se afișează în ziua de
24 mai 2019, în fiecare centru. În aceeași zi, la ora 12.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului București, listele cu rezultatele finale, electronic și letric.
În data de 27-29 mai 2019, candidații își ridică anexele fișelor de înscriere de la centrele unde au susținut proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Pe 4 iunie 2019, candidații care au participat la aceste probe depun anexele fișelor de înscriere la unitățile gimnaziale absolvite. Aceste anexe se vor atașa fișei de înscriere.

Este considerat promovat candidatul care a obținut minimum nota 5 la examenul de verificare a cunoștințelor de limba și literatura maternă și minimum 6 la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă.

Candidații care au promovat pe parcursul învățământului gimnazial examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională.

Candidaților, care, în clasa a VII-a sau a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau mențiune la etapa națională a olimpiadei de limbile engleză, sau franceză, germană, italiană, spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obținute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației Naționale, și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne
de circulație internațională.

În ceea ce privește examenul de verificare a aptitudinilor, înscrierea se face pe 13 și 14 mai iar desfășurarea propriu-zisă a probelor are loc pe 15 – 17 mai 2019, rezultatele urmînd să se afișeze pe 20 mai 2019.

Cât privește admiterea elevilor la clasele cu program sportiv, aceasta este condiționată, pe de o parte, de avizul medical favorabil pentru participarea la probele de aptitudini sportive, ca o condiție eliminatorie, și de susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive.

 

Inchide