Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile, gazelor și canalizării A CRESCUT anul trecut. Ce mai arată statistica INS

Lungimea rețelei de distribuție a apei potabile, gazelor și canalizării A CRESCUT anul trecut. Ce mai arată statistica INS
Publicat: 18/07/2018, 09:38
Actualizat: 30/10/2018, 15:04

„În anul 2017, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile a fost de 82.090,4 km, cu 3,0% mai mare față de anul 2016, lungimea simplă a conductelor de canalizare a fost de 36344,5 km, cu 5,8% mai mare față de anul 2016, iar lungimea simplă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost de 40255,9 km, cu 1,5% mai mare față de anul 2016″, anunță Institutul Național de Statistică.

La sfârșitul anului 2017, lungimea simplă a rețelei de distribuție a apei potabile era de 8.2090,4 km, cu 2.412,8 km mai mare pe total țară, față de situația existentă la sfârșitul anului 2016.

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată țara a fost la sfârșitul anului 2017, de 74.6401 mii de metri cubi, cu 5.683 mii de metri cubi mai mult față de anul 2016. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic a fost de 56.1847 mii mc, reprezentând 75,3% din total.

Proporția apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 95,1%, diferența de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem „paușal”.

În 2017, activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populației și din unitățile economice și sociale, s-a desfășurat în 314 municipii și orașe și în 937 comune, iar lungimea totală a rețelei de canalizare la sfârșitul anului 2017, a fost de 36.344,5 km, din care 24.606,2 km în municipii și orașe.

Comparativ cu anul precedent, în 2017, lungimea rețelei de canalizare s-a extins cu 1991,1 km (respectiv cu 472,7 km în mediul urban și cu 1518,4 km în mediul rural).

La 31 decembrie 2017, lungimea totală a conductelor de distribuție a gazelor naturale era de 4.0255,9 km, din care 2.2696,6 km în municipii și orașe.

În cursul anului 2017, s-au distribuit gaze naturale în 921 localități, din care 246 în municipii și orașe, iar comparativ cu anul precedent, în 2017, lungimea conductelor de distribuție a gazelor naturale s-a extins cu 587,1 km.

Volumul gazelor naturale distribuite la sfârșitul anului 2017 a fost de 9,179 miliarde de metri cubi, cu 788,5 milioane de metri cubi mai mult față de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2017, 3,156 miliarde de metri cubi au fost destinate consumului casnic, reprezentând 34,4% față de volumul total al gazelor naturale distribuite.

Din volumul total al gazelor distribuite, 90,7% au fost distribuite în mediul urban.

„Energia termică distribuită în anul 2017 a fost de 9.296.902 Gcal (cu 9.6414 Gcal mai puțin față de anul 2016), din care pentru populație 7.419.845 Gcal (cu 18453 Gcal mai puțin față de anul 2016), care a fost distribuită în 73 localități din România din care, în 64 municipii și orașe. Față de anul 2016, nu s-a mai distribuit energie termică în orașul Victoria (Brașov)”, menționează INS.

În aria municipiilor și orașelor, suprafața spațiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor și amenajărilor sportive era la sfârșitul anului 2017, de 26639 ha, iar la sfârșitul anului 2017, suprafața intravilană înregistra 465454 ha, cu 2672 ha mai mult față de anul precedent.